2022-03-28

Perimeterövervakning – Del 4 av 11

”Säker passerkontroll av fordon och människor måste prioriteras högre”

Med Spectre Nano kan såväl fordonets som förarens behörighet kontrolleras simultant innan tillträde beviljas.

Med Spectre Nano kan såväl fordonets som förarens behörighet kontrolleras simultant innan tillträde beviljas.

När det talas om elektronisk perimeterövervakning så tänker man ofta staket, larm och kameror inklusive termiska sensorer (värmekameror). Säker passerkontroll vid in- och utgångspunkterna diskuteras sällan. Den tas för given.

– Kvaliteten på behörighetskontrollen av fordon med förare är väldigt skiftande. Ibland är den säker, men då ofta osmidig. Är den smidig baseras den oftast på enfaktorsautentisering, säger Robert Jansson på Stid som ser lösningen i en ny multiteknologiläsare.

I ett perimeterskydd finns alltid en eller flera grindar för in- och utpassering. Kanske sitter personal i en kur i anslutning till dessa, eller så finns en operatör på distans som kontrollerar behörighet och beslutar om fordonet/chauffören ska få access. Men vad är det som kontrolleras och hur kontrolleras det? Det är knäckfrågan som Robert Jansson brinner för.

– Allt perimeterskydd syftar till att styra både fordon och människor till kontrollerade punkter. Och där måste man ha kontroll, vilka fordon och vilka människor som åker därigenom, säger han.

Enfaktorsautentisering

Robert Jansson betonar hur kontrollen av fordon och förare kan variera.

– Vanligen finns en tag på fordonet som detekteras av en läsare för att avgöra om tillträde ska medges. Den detekterar enbart fordonet, säger han.

Robert Jansson påtalar att fordonets mätbara dimensioner och registreringsnummer också kan vara identitetsparametrar för att säkerställa att det är rätt fordon, innan tillträde medges.

– Men märk väl, vi talar om att säkerställa fordonets identitet, inte människans behörighet i det här fallet. För ofta är föraren undantagen kontroll eller så har både fordon och människan bakom ratten en UHF-bricka, vilket betyder att båda använder enfaktorsautentisering.

Robert Jansson medger att det händer att föraren tvingas lämna fordonet för att gå till en läsare, dra sitt kort och slå sin pinkod, vilket är tvåfaktorsautentisering.

– Men då har man frångått själva syftet med långdistansavläsning nämligen att transporterna ska vara smidiga, säger han.

Tvåfaktorsautentisering

Men det finns faktiskt möjlighet att använda tvåfaktorsautentisering utan att föraren ska behöva kliva ur bilen.

– Använder man virtuella kort via mobiltefonen kan man ha både enfaktors- och tvåfaktorsautentisering i handen på föraren. Då kan man säkerställa att personen är den behörige föraren och ska släppas in. Det är inte någon annans id-bärare som hen använder. Det är viktigt, säger Robert Jansson.

Tvåfaktorsautentiseringen går till så att förarens mobil detekteras, men först när pinkod alternativt fingeravtryck eller ansiktsavläsning öppnat mobiltelefonen sänds det virtuella kortets signatur till läsaren. Därmed kan ingen obehörig person använda ID-bäraren och få passage in på området.

Säker och smidig fordonspassage

Som försäljningschef för Stid i norra och centrala Europa är det lätt för Robert Jansson att propagera för tvåfaktorsautentisering och smidig passerkontroll för fordon och förare. Med multiteknologiläsaren Spectre Nano har Stid utvecklat en unik lösning för att just läsa av fordon och personer snabbt, smidigt och säkert. Den detekterar på lång distans och kontrollerar fordonets och förarens behörighet simultant. Läsaren klarar flera fordon och personer samtidigt.

– Förutom att läsa mobilens virtuella kort för tvåfaktorsautentisering av personer läser Spectre Nano alla typer typer av vindrutetaggar, kort, key fobs eller andra saker som har UHF eller Bluetooth, säger Robert Jansson.

– Läsavstånden kan anpassas både med Bluetooth och UHF och den snabba avläsningen gör att föraren knappt behöver sakta ned, vilket bidrar till användarvänligheten utan att minska säkerheten, menar han vidare.

Sätter en ny standard

Robert Jansson menar att Spectre Nano sätter en ny standard för passerkontroll och möjliggör för både snabba och säkra tillträdeskontroller för fordon och människor.

– Det är på tiden, för säker passerkontroll av fordon och människor måste prioriteras högre. Att kunna identifiera fordonet och föraren simultant är viktigt för att tillträdeskontrollen ska fungera på riktigt. Risken att brottslingar tar sig in i ett område via ett stulet behörigt fordon elimineras med den här lösningen, säger han.

– Nu behöver man inte välja att snabbt och säkert detektera antingen fordon eller förare, utan man får det bästa av två världar. Fordonet närmar sig läsaren och detekteras av den krypterade UHF-taggen och föraren kan då redan vara detekterad via sitt virtuella kort i telefonen.

Enda lagliga vägen i Norge

Med Spectre Nano kan sålunda passersystem tillämpa en så kallad ”tvåmannaregel”, det vill säga att tillträde beviljas endast om både fordonet och föraren är behörig. Det är en nyhet som väcker särskild uppståndelse i vårt västra grannland.

– I Norge är det lag på tvåfaktorsautentisering om en transaktion ska loggas i ett passersystem. Om du kommer med enfaktorsautentisering på en person så kan endast fordonet loggas, inte personen, berättar Robert Jansson.

– Spectre Nano är den första lösningen där man via en enda läsare lagligt kan ha en ha transaktion av förare och fordon i ett passersystem. Mot den bakgrunden blir det väldigt spännande att ställa ut på Sectech den 9–10 mars. Intresset för lösningen är väldigt stort där, kommenterar han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng