2024-04-25

Nationellt bombdatacenter: Tiotals ton beslag av sprängmedel

38 procent av explosionerna har skett i Polisregion Stockholm där det skett en fördubbling av antalet explosioner mellan 2022 och 2023, från 26 till 52 explosioner. Polisregion Syd står för 26 procent av explosionerna och 18 procent av explosionerna sker i Polisregion Väst.

Polisens beslag av explosiva varor ökade under 2023. Tiotals ton togs i beslag i den kriminella miljön och fler personer som illegalt hanterat sprängämnen identifierades och lagfördes. Det visar nationellt bombdatacenters lägesrapport.

– De omfattande beslagen tyder på att tillgången till explosiva varor är god, men även att vårt brottsförebyggande arbete ger effekt. Beslagen har sannolikt förhindrat flera explosioner, säger Malin Nygren, chef för nationellt bombdatacenter vid Polismyndigheten.

Nationellt bombdatacenter inledde under fjolåret en kartläggning av spridningen av beslagtagna sprängämnen och explosiva varor. Tänd- och sprängämnen som används av företag som har tillstånd att hantera dem har i flera fall läckt till den kriminella miljön, visar den nationella lägesbilden. Möjliggörare, till exempel specialister på sprängämnen eller anordningar, erbjuder i sin tur sina produkter och tjänster till olika konstellationer i den organiserade brottsligheten runt om i landet.

Användningen av explosiva ämnen ökade under 2023 jämfört med åren innan och ligger i nivå med 2019 då antalet explosioner nådde en toppnotering.

Anhöriga till kriminella tenderar att angripas i allt högre utsträckning och att allmänheten utsätts för stor risk, är nationellt bombdatacenters bedömning. I september i fjol dog en kvinna i 25-årsåldern och flera grannar fick sina hem förstörda efter att en sprängladdning detonerat strax norr om Uppsala. Kvinnan hade inget med den pågående konflikten att göra.

– Dödsfall är hittills ovanligt i Sverige kopplade till sprängningar. Det som däremot är svårt att mäta är de psykologiska skadorna och effekterna som en sprängning kan medföra för den som bor i närheten. Sprängningarna leder till att den generella trygghetsupplevelsen i samhället sjunker, säger Malin Nygren.

Majoriteten av explosionerna, 70 procent, riktades mot privatbostäder, vilket kan jämföras med 2019 då dessa utgjorde 40 procent. Explosionerna skedde främst under sena kvällar och nätter då de flesta är hemma eller är på väg in eller ut ur fastigheten.

Liksom tidigare år är det i de tre storstadsregionerna där majoriteten av explosioner sker. 38 procent av explosionerna har skett i Polisregion Stockholm där det skett en fördubbling av antalet explosioner mellan 2022 och 2023, från 26 till 52 explosioner. Polisregion Syd står för 26 procent av explosionerna och 18 procent av explosionerna sker i Polisregion Väst.

– Intensiteten denna brottslighet innebär att vårt samarbete med andra myndigheter har blivit mer avgörande än tidigare. Det är inte enbart genom polisinsatser vi kommer åt den kriminella hanteringen utan även genom vårt samarbete med myndigheter som ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning, säger Malin Nygren.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng