2024-04-23

Perimetersäkerhet – Del 6 av 8

”Effektiv säkerhet börjar vid flygplatsens omkrets”

flyg

Flygindustrin har haft det tufft, men återhämtat sig och närmar sig passagerarnivåerna som rådde innan pandemin.

Men med stigande passagerarantal, personalproblem och en ständig hotbild har också behovet av avancerad detektionsteknik för att upprätthålla hög perimetersäkerhet ökat, enligt Mark Cosgrave, divisionsdirektör på Optex Emea.

Flygbranschens lönsamhet är beroende av att hålla flygplan i luften. Varje störning av flödet av flygtrafik in och ut från en flygplats har påverkan på flygbolagets lönsamhet och renommé.

Komplex hotbild

Den smidiga driften av alla flygplatser kan avbrytas av att obehöriga personer eller fordon tagit sig in på start- och landningsbanor eller något annat område. Det kan handla om att ta sig in olagligt i ett land, smuggla eller stjäla varor, vandalisera eller begå terrorhandlingar. Även om det inte är vardagliga händelser, så förekommer de.

– För inte så länge sedan inträffade ett säkerhetsintrång på London Gatwick Airport som medförde evakuering när passagerare gick förbi den inre säkerheten och bordade ett flygplan, säger Mark Cosgrave.

– Flygplatser har också stängts och flyg har blivit inställda när klimatdemonstranter på Heathrow och London City Airport hade satt sig ovanpå flygplan eller på landningsbanan.

På en flygplats kan den smidiga driften avbrytas av att obehöriga personer eller fordon tar sig in på start- och landningsbanor eller något annat område.
På en flygplats kan den smidiga driften avbrytas av att obehöriga personer eller fordon tar sig in på start- och landningsbanor eller något annat område.


Perimeterskydd är grunden

Mark Cosgrave menar att effektiv säkerhet börjar vid flygplatsens omkrets.

– Att skydda landningsbanor, offentliga områden och kontrollerade tillträdesområden från incidenter kräver lösningar där teknik av olika slag kombineras för att möta de specifika behov som finns på varje flygplats, säger han.

– Olika miljöer, från snöiga Norge till soliga Spanien, kräver anpassningsbara säkerhetslösningar.

Det finns många tänkbara riskscenarier på flygplatser, som exempelvis när passagerare tog sig förbi den inre säkerheten på Gatwick och bordade ett flygplan, vilket ledde till evakuering.
Det finns många tänkbara riskscenarier på flygplatser, som exempelvis när passagerare tog sig förbi den inre säkerheten på Gatwick och bordade ett flygplan, vilket ledde till evakuering.


Detektion med fiberkabel

Perimeterstängsel kan vara hundratals kilometer långa och kompletterade med kamerabevakning, men att bygga ett tillförlitligt säkerhetssystem kräver detekteringsteknik som kan urskilja äkta intrång och exakt identifiera platsen för intrånget, enligt Mark Cosgrave.

Fiberoptisk kabel eller stängseldetektionssystem kan installeras för att öka säkerheten. Dessa system för perimeterintrångsdetektion (PIDS) är kablar monterade direkt på stängslet. Om någon försöker hoppa över, eller skära upp stängslet eller om ett fordon kraschar in i det kan den exakta positioneringen för platsen snabbt skickas till säkerhetscentralen.


Internationella, nationella, regionala och militära flygplatser, var och en har sina olika behov.
Internationella, nationella, regionala och militära flygplatser, var och en har sina olika behov.

Lidarteknik

Lidardetektering kan också tillhandahålla en virtuell vägg upp till 100 meter, vilket ytterligare stärker säkerheten, och kontrollcentralen kan meddelas om exakt vad som händer på distans.

– Detta gör det möjligt för personalen att besluta om den lämpligaste åtgärden, så att man kan undvika att en flygplats stängs av medan incidenten hanteras och utreds.

När det gäller militära flygplatser eller flygplatser med beväpnade vakter, kan den tidiga detektionen och exakta positionsangivelsen minska incidenter där vapen används.

– Behovet av ett stabilt, pålitligt system som ger högre säkerhet på dessa platser är absolut.

Olika behov

Vissa flygplatser måste övervaka offentliga områden utanför omkretsen för att identifiera misstänkt beteende, till exempel människor som uppehåller sig vid eller nära stängslet. Detta gäller särskilt för flygplatser på avlägsna platser. som exempelvis Arlanda i Sverige, som ligger flera mil utanför Stockholm.

– Medan avlägsna flygplatser kan dra nytta av noggrann övervakning av sin perimeter, kräver mer trafikerade flygplatser, särskilt de som är integrerade med kollektivtrafiknätverk, olika strategier, liksom flygplatser dit så kallade ”av-nördar” kommer för att titta på flygplan, säger Mark Cosgrave.

Övervakning av parkeringsplatser

Mark Cosgrave, divisionsdirektör på Optex Emea.
Mark Cosgrave, divisionsdirektör på Optex Emea.

Det krävs också olika system för att övervaka allmänna ytor kring flygplatsens perimeter, såsom terminalparkering för långa och korta vistelser och säkerhetsbarriärer för fordon. Parkering är en enorm källa till flygplatsinkomster och kräver pålitlig och effektiv säkerhet. Traditionell teknik är en jordslinga, en kabel nedgrävd i golvet, som bilen kör över för att utlösa bommarna. Om systemet misslyckas är det arbetskrävande att reparera.

– Här kan nyare mikrovågsteknik, som Optex ViiK fordonssensorer vara ett alternativ. De är lätta att installera eller byta ut vid behov eftersom man inte behöver utföra några anläggningsarbeten eller markarbeten, poängterar Mark Cosgrave.

– De kan också särskilja mellan en person som går fram till en barriär och håller sin registreringsskylt mot kameran från en verklig bil som lämnar parkeringen och upptäcker förare som rullar ut från parkeringsplatser eller in i säkra områden.

Ytan mellan de yttre stängslen och huvudbyggnaderna är ett nav av aktivitet, med fordon, bagage och människor i ständig rörelse mellan flygplanshangarer, lager, kontrolltorn och datacenter.

– Här kan våra Redscan-detektorer övervaka all trafik och bidra till ökad säkerhet genom att upptäcka obehöriga. I omedelbar närhet till byggnader är ju intelligenta Lidar-system perfekta för att exempelvis upptäcka människor eller fordon när de närmar sig, hävdar Mark Cosgrave.

– De upptäcker inkräktare samtidigt som det omgivande området och den regelbundna rörelsen av fordon ignoreras.

Mark Cosgrave nämner också taken som viktiga att skydda. Där finns en sårbarhet och en risk som möjliggör för inkräktare att orsaka skada eller exempelvis stjäla bly, koppar eller solpaneler.

Säkra lastzonen

Ökningen av onlineshopping under pandemin betonade vikten av flygfraktsnav och de tulllager som förvarar dyrbar last som väntar på att avlastas och överföras till lastbilar och flygplan.

– Lidar-teknologin skyddar perimetern utanför dessa lastzoner. Inuti byggnaderna kan en kombination av infraröd- och mikrovågsteknik detektera kroppsvärme, rörelse eller närvaro, för att garantera säkerheten för lagerrum eller områden inom lagret, säger Mark Cosgrave.

– Säkerheten är hög, inte bara för att förhindra stöld av värdefulla varor som mobiltelefoner, eller till och med större rån, som den senaste incidenten med guldtackor på Torontos flygplats. Den säkerställer också efterlevnad av skatteregler för varor i transit.

Effektivisera passagerarflöden

Inom flygplatsterminalen måste passagerare också övervakas noggrant för att säkerställa att de stannar på flygsidan tills de passerar passkontroll och säkerhet och officiellt kommer in i landet. Flygplatsoperatörer är måna om att skapa en öppen och avkopplande miljö för passagerarnas välmående. Dessutom genererar butiksverksamheterna enorma intäkter för flygplatsen. Så mot den bakgrunden bör detektionssystemen vara diskreta.

– Lidar är osynligt för passagerare, men skapar virtuella interna barriärer, som, när de korsas, larmar och skickar uppgifter om förövarens exakta plats. Den kan installeras för varje butik och programmeras för att matcha öppnings- och stängningstider.


Inom flygplatsterminalen måste passagerare också övervakas noggrant för att säkerställa att de stannar på flygsidan tills de passerar passkontroll och säkerhet och officiellt kommer in i landet.
Inom flygplatsterminalen måste passagerare också övervakas noggrant för att säkerställa att de stannar på flygsidan tills de passerar passkontroll och säkerhet och officiellt kommer in i landet.

Skydd mot illegal invandring

Rulltrappor transporterar vanligtvis passagerare mellan flygsidan (där flygplan avgår och inkommer) och landsidan. Där finns risk att människor gör försök att hoppa av för att komma in på landsidan för att sedan ta sig in i landet illegalt. Med hjälp av Lidar-teknik kan en osynlig barriär skapas mellan rulltrappor för att förhindra att obehöriga får access och kan ta sig in i landet eller säkrade områden på flygplatsen.

Ibland är det också föremål som kan kastas på luftsidan eller landsidan. En europeisk flygplats upptäckte nyligen att passagerare slängde sina pass i ett utrymme när de närmade sig passkontrollen, så att de anlände utan dokument. Optex lidar-teknik installerades för att skapa ett osynligt tak över säkerhetskontrollerna och detektera eventuella pass som kastats. Vid andra tillfällen har personlig dokumentation kastats mellan passagerare för att möjliggöra illegal inresa i ett land.

– Tekniken kan programmeras för att upptäcka vilket objekt som helst. Avkänningsanalysen är mycket exakt, vilket ger säkerhet med en exakt lokalisering av incidenten, kommenterar Mark Cosgrave.

Anti-tailgating mot obehörigt intrång

När passagerare lämnar passkontrollen genom säkerhetsgrindarna kan Lidar-tekniken övervaka hela området och varna om någon vänder sig om och går åt fel håll. Säkerhetspersonal kan då hindra dem från att komma åt säkra områden. Optex anti-tailgating-teknik skickar också varning när en obehörig person följer en anställd när de sveper ett säkerhetspass för att komma in i ett begränsat område. Lidar-teknologier kan också förhindra att obehöriga människor får tillträde till tomma incheckningsdiskar.

Dra nytta av tekniken

Internationella, nationella, regionala och militära flygplatser, var och en har sina olika behov. Hundratals mindre lokala flygplatser och flygklubbar drabbas ofta av inbrott som utförs av människor som vill stjäla dyra delar till privata flygplan eller kopparkablar och bly från tak.

– De behöver inte all den sofistikerade säkerheten som de stora eller militära flygplatserna, men de kan dra nytta av den mer anpassningsbara tekniken som har utvecklats, framhåller Mark Cosgrave.

Säkerhetsbehovet är konstant

Så kontentan är att allt från stora internationella flygplatser till mindre regionala flygplatser behöver pålitliga säkerhetslösningar och minimalt med falsklarm.

– När flyget fortsätter sin återhämtning och uppgång är det av största vikt att våra flygplatser förblir säkra och effektiva tillflyktsorter för alla resenärer, sammanfattar Mark Cosgrave avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng