2024-05-03

Ökning av efterlysta RAM-bilar

Under det första kvartalet 2024 har 23 RAM-bilar blivit efterlysta, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 17 RAM-bilar efterlystes under samma period. Det visar statistik från Larmtjänst.

Antalet efterlysta RAM-bilar ökade rejält under 2023 och denna trend fortsätter in i 2024. Under det första kvartalet i år har totalt 23 bilar av fabrikatet RAM blivit efterlysta. Av de 23 efterlysta bilarna under årets första kvartal har endast 9 bilar återfunnits. Majoriteten av de efterlysta bilarna är av årsmodell 2017 eller nyare.

Bilarna betingar ett högt värde och kostar någonstans mellan under en miljon kronor och närmare två miljoner kronor.

Under året har flest RAM-bilar efterlysts i polisregion Stockholm. I regionen står för 70 procent av efterlysningarna.

En betydande andel av efterlysningarna, 70 procent, har skett i polisregion Stockholm, där 16 av de totalt 23 bilarna har efterlysts. 

RAM är klassat som fordonstyp lastbil. Under perioden har det totalt efterlysts 274 lastbilar. Under samma period förra året efterlystes det totalt 265 lastbilar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng