2024-05-01

Brottsvinster för bedrägerier ökade under 2023

Brottsvinsterna från investeringsbedrägerier ökade mest under 2023

Bedrägeribrott är en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Under 2023 ökade brottsvinsterna med 22 procent till 7,5 miljarder kronor. Vinsterna återinvesteras ofta i nya brottsupplägg som narkotika eller vapen.

Polismyndighetens nationella bedrägericentrum uppskattar brottsvinsterna för bedrägerier till cirka 7,5 miljarder kronor för 2023, vilket är 22 procent högre än föregående år (cirka 5,8 miljarder kronor 2022). Även antalet anmälningar ökade under förra året från cirka 195 000 till cirka 238 000, vilket är en ökning på 22 procent.

– Vi ser att ökningen av brottsvinsterna mellan 2022 och 2023 följer ökningen av antalet anmälda bedrägeribrott. 7,5 miljarder är oerhört mycket pengar. Speciellt med tanke på att de också i de flesta fall går direkt till organiserad brottslighet som därmed stärker sina positioner rejält, säger Lotta Mauritzson, samordnare på nationellt bedrägericentrum.

Brottsvinsterna från investeringsbedrägerier ökade mest under 2023 (47 procent mellan 2022 och 2023), och genererar cirka 2,3 miljarder kronor i brottsvinster. Det utgör 31 procent av de totala brottvinsterna för bedrägerier under perioden. Investeringsbedrägerier är en internationell brottslighet som ofta startar med annonser på digitala plattformar. Brottsoffret får kontakt med gärningsmannen som säger sig ha ett erbjudande om en mycket lönsam investering, till exempel i kryptovalutor. Brottsoffret luras in i en falsk trygghet eftersom att de första investeringarna ser ut att ge mycket god avkastning.

– Bedrägerier som ökar i både antal och brottsvinster är bedrägerier genom social manipulation. Brottsoffret manipuleras att själv skicka iväg pengar eller göra något felbeteende som att släppa in gärningspersonen på sin dator via fjärrstyrningsprogram. Det anmäls så många bedrägerier varje år att vi aldrig kommer kunna utreda bort dem. Vi måste på alla sätt hitta åtgärder som gör att brotten inte kan begås, det vill säga förebygga brotten, säger Lotta Mauritzson.

Även brottsvinsterna från telefonbedrägerier, så kallade vishing-bedrägerier, ökade med 13 procent under 2023 jämfört med 2022. De genererade de näst högsta brottsvinsterna med cirka 708 miljoner kronor, vilket motsvarar 9 procent av den totala brottsvinsten för 2023.

Andra bedrägerityper som genererade stora brottsvinster under 2023 är romansbedrägerier (cirka 470 miljoner kronor), kortbedrägerier utan fysiskt kort (cirka 344 miljoner kronor) och bedrägerier där en person via e-post utger sig för att vara exempelvis vd för ett bolag (cirka 329 miljoner kronor).

En del i arbetet mot den kriminella ekonomin är att utvärdera brottsvinsterna som har kommit till Polismyndigheten genom anmälningar från medborgare, företag och myndigheter. Utifrån undersökningar och bedömningar som bland annat Europol och Svensk Näringsliv gjort kan mörkertalet för bedrägerier ligga mellan 2 till 2,9 gånger av den totala omsättningen som anmäldes till Polismyndigheten. Omsatt i kronor skulle detta innebära brottsvinster på 15,3 till 21,4 miljarder kronor för 2023.

Polisen har en pågående dialog med företrädare för bankerna om ett åtgärdspaket för att öka skyddet av bankkunderna och försvåra för bedragarna. Arbetet har intensifierats efter regeringens möte med polisen och bankerna i februari 2024. Förslag väntas kunna presenteras i närtid.

– Vi har även dialog med teleoperatörerna om hur man skulle kunna förhindra att falska samtal och sms skickas ut för att inleda bedrägerierna. Utöver det för vi dialoger med de stora digitala plattformsägarna, främst genom vårt samarbete inom Europol, för att så snart som möjligt upptäcka och stoppa bedrägliga profiler och konton, säger Lotta Mauritzson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng