2024-04-18

Perimetersäkerhet – Del 1 av 8

Förbättrat perimeterskydd med AI och mixade tekniklösningar

När tekniken fortsätter att utvecklas, ökar även användningen av drönare för övervakning.

När tekniken fortsätter att utvecklas, ökar även användningen av drönare för övervakning.

I takt med att säkerhetsbranschen fortsätter att utvecklas spelar AI-drivna lösningar och innovativa teknologier en avgörande roll för att förbättra perimeterskyddet. Trots tekniska framsteg utgör fellarm fortfarande en utmaning.

Allt detta framgick under den avslutande paneldiskussionen på Sectech den 26 oktober där en internationell panel med representanter från flera ledande företag inom perimetersäkring ingick.

I ett globalt perspektiv har perimetersäkerhet varit en av de säkraste tillväxtmarknaderna de senaste åren. 2022 uppskattades marknaden till 70,8 miljarder dollar av Marketsandmarkets, som beräknar att den genomsnittliga tillväxten fram till 2027 kommer ligga på 7,2 procent.

Förväntad stark tillväxt

I Norden kan vi också förvänta oss en stark utveckling, inte minst i Sverige där satsningarna på Försvarsmakten förväntas bli en betydande tillväxtfaktor, liksom annan kritisk infrastruktur. I det nyblivna Nato-landet Finland med sin långa gränslinje mot Ryssland pekar prognosen också på en stark tillväxt de närmaste åren.

Ökad tillgänglighet

Men självklart är perimetersäkerhet inte bara ett behov för Försvarsmakten eller annan kritisk infrastruktur. Med sjunkande priser på tekniken har tillgängligheten ökat och skapat en större efterfrågan på perimetersäkerhetslösningar även i industriella och kommersiella applikationer.

Mot ovanstående bakgrund var det en mycket emotsedd paneldiskussion om perimeterövervakning som hölls på Stockholmsmässan den 26 oktober.

AI-bestyckade kameror

Perimeterskyddet har utvecklats betydligt på senare år i takt med nya landvinningar när det gäller tekniklösningar. Under paneldiskussionen framhölls den ökande användningen av AI i kombination med säkerhetskameror.

– Att använda kameror är ett mycket populärt sätt att utföra perimeterskydd, kommenterade Anders Berken, produktchef på SOS Alarm.

Intelligenta kameror

Och visst är det sant, särskilt med kameror som är AI-bestyckade för att skapa intelligenta lösningar.

– Vi använder mycket AI på olika typer av kameror, sa Frederick Jacobs, CEO på belgiska mjukvaruföretaget Secure360.

Men även om AI gjort tydliga framsteg inom perimeterskydd är det viktigt att notera att videobaserad analys varit en grundsten inom branschen under en lång period.

Väktare – också en resurs

Kameror är dock bara en av många komponenter i ett perimeteskydd. Och teknik i all ära, Gustav Norvik, produktchef för video på Securitas Technology, lyfte fram att även manuell bemanning har en roll att fylla.

– Vi pratar mycket om teknik, men du kan också använda väktare för att skydda dina tillgångar, sa han för att lika snabbt återgå till tekniken som lösning.

– Men jag ser också såklart att fler kameror kommer, både som komplement och substitut till väktare.

Drönare allt viktigare

När tekniken fortsätter att utvecklas, ökar även användningen av drönare för övervakning.

– Det blir allt vanligare att använda drönare med videoanalys- bestyckade kameror för övervakningsändamål. sa Matt Wills, teknisk affärsutvecklingschef på Gallagher Security, som menar att drönartekniken har mognat.

– Det finns många japanska företag som idag producerar utmärkta övervakningsteknologier och kamerasystem för just drönare.

Men det var inte bara som resurs som drönare kom på tal. Matt Wills påtalade också att de kan användas i brottsliga syften och att de därför utgör risker som tas alltmer på allvar.

– Drönare utgör ett potentiellt hot, vilket även våra svenska kunder påtalar, sa han.

Flerskiktsskydd centralt

Att det inte finns en teknik som kan göra hela jobbet när det gäller perimetersäkerhet var samtliga paneldeltagare rörande överens om.

– Under lång tid har flerskiktskydd förespråkats. Ju tidigare du vet att något händer, desto snabbare kan du agera, framhöll Mark Cosgrave, divisionsdirektör också betonade hur viktigt det är att mixa teknik för att få den bästa lösningen.

– Det vi ser nu är en kombination av teknologier som kommer samman för att öka tillförlitligheten och stabiliteten.

Lars Hansson, KAM på Axis Communications instämde.

– Detta inkluderar förbättringar inom videobaserad analys och utveckligen av exempelvis radarteknik för att minska falska larm, menade han.

Hårdvara och mjukvara

Uppdelningen mellan hårdvara och mjukvara i säkerhetslösningarna diskuterades också.

– För tio år sedan sa många att mjukvara skulle driva kostnaderna inom lösningarna. Jag är inte säker på om det är fallet. Jag tror fortfarande att hårdvara utgör den största delen, sa Lars Hansson.

– Drönare skulle hamna i kategorin hårdvara. Och kostnaderna minskar inte inom en snar framtid, framhöll Matt Wills från Gallagher Security.

Tiden som kostnadsfaktor

Experterna betonade att marknadens fokus borde riktas mer på den totala kostnaden för säkerheten, inklusive den potentiella påverkan på verksamheten om man inte har en god säkerhet.

– Bortom hårdvara och mjukvara är tiden förmodligen den största kostnaden. Det är dock svårt att få kunden att förstå frågan ”vad kommer det att kosta ditt företag om du har driftstopp?” Däremot ökar viljan att investera i hårdvara när användarna inser vikten av robusta säkerhetssystem, särskilt efter en allvarlig incident. Då inser de hur mycket det påverkar deras verksamhet, förklarade Mark Cosgrave.

Smarta funktioner och färre falsklarm med AI

Integrationen av AI i säkerhetssystem fortsätter att utvecklas, inte minst när det gäller beteendedetektering.

– I framtiden kommer vi kunna göra mycket mer detektering av exempelvis avvikande beteenden via djupinlärning, framhöll Frederick Jacobs från Secure360 som också menade att AI kan bidra till att minimera falsklarm som är en högprioriterad fråga för säkerhetskunder.

– Vi har alltid två AI som körs, en edge-AI i kameran som är känslig för detektion och en moln-AI som filtrerar detektionerna. Dessa två verifieringar i kombination ger hög precision.

– Men jag vill också framhålla att en bra installation och en bra systemdesign också är mycket viktigt, sa Frederick Jacobs.

Fler teknologier i samverkan

Olika teknologier, som Lidar, radar och förbättrade kameror, lyftes även fram av expertpanelen, teknologier som uppvisat tydliga prestandaförbättringar som gör dem lämpliga i perimetersäkerhetsapplikationer

En annan trend som nämndes i paneldiskussionen är att perimetersäkerhetslösningar har fått en ökad tillgänglighet i takt med att tekniken förbättrats och samtidigt blivit billigare. Exempelvis uppgavs att efterfrågan hos medelstora bolag har ökat markant.

Edge-processering

Alltmer krävande och kostsam AI-processering lyftes även under panelsamtalet. Processortid i molnet är inte gratis.

– Ju mer som kan göras edge- baserat, desto mindre behövs göras i molnet. Således utgör edge-processering en besparing, förklarade Frederick Jacobs.

Slutsatser

Moderatorn Markus Lahtinen sammanfattade panelsamtalet avslutningsvis.

– Panelen har pekat på den snabba utvecklingen kring AI, tillgången till mer och mer träningsdata, verifiering med hjälp av drönare och en flerskiktsansats som nyckelfaktorer för att driva på utvecklingen kring perimeterskydd och hantera fellarm.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng