2024-04-25

Debatt: Integritetsvänlig teknik finns inte – fokusera på användningen

Mats B. Adman vill se en lagstiftning som tillåter all säkerhetsteknik, men som ställer krav på spårbarhet och hur tekniken används.

Idag, den 25 april, arrangeras konferensen #Trygghet nu på Clarion Stockholm Hotel. Eventets tyngdpunkt ligger på brottsbekämpande säkerhetsteknik och hur den ska balanseras mot människors behov av skyddad integritet och den lagstiftning som finns inom området.

2024 års upplaga av #Trygghetnu fokuserar på integritetsvänlig säkerhetsteknik, vilket fått Rapids Säkerhets vd, Mats B. Adman, att reagera med följande debattartikel.

Integritetsvänlig teknik” finns inte – inte heller integritetskränkande eller integritetsovänlig teknik. Vi borde snarare tala om och eftersträva integritetsvänlig teknikanvändning. Om ett säkerhetssystem utgör ett integritetshot är det inte teknikens fel, utan hur den tillämpas.

Fokusera på användarens ansvar och på spårbarhet

Var på vägen har det gått fel? Varför ska vi tillåta att myndigheter – utan kompetens på området – skapar regler och lagstiftning om vilken teknik vi får använda? Om Sverige och EU ska gå mot att utveckla integritetsvänlig teknik kommer vi hamna på efterkälken i utvecklingen. Vi bör få använda all tillgänglig teknik som kan bidra till att effektivisera det brottsbekämpande arbetet, även den så omstridda ansiktsigenkänningstekniken, för att ta ett exempel. Lagar och regler bör sålunda helt kretsa kring hur tekniken får installeras och användas. Därför bör vi sluta tala om vad som är och inte är integritetsvänlig teknik och i stället tala om integritetsvänlig teknikanvändning. Lagstiftning och andra regelverk bör helt fokusera på användarens ansvar och på spårbarhet.

Statens roll att leverera på samhällskontraktet

Med den brottslighet som finns idag måste vi få använda den teknik som finns och inte behöva göra den sämre. Staten har en viktig roll för att bekämpa brott och öka säkerheten. Det är en väsentlig del för att den ska kunna ta sitt ansvar och leverera på samhällskontraktet. Därför är lagar och regelverk som inte hämmar användningen av effektiv säkerhetsteknik så viktigt.

Låt oss använda den bästa tekniken

Vi har en betydligt större chans att lyckas bekämpa och lösa brott om vi i stället för att fokusera på integritetsvänlig teknik lägger resurser på regelverk som är inriktad på att reglera hur tekniken får användas och ställer höga krav på spårbarhet. Om man lägger tyngdpunkten på användarens ansvar och på spårbarhet så kan integritetsbehovet tillgodoses. Samtidigt får vi möjligheten att använda den bästa tillgängliga teknik som kan bidra till ökad säkerhets och trygghet.


Mats B Adman
VD, Rapid SäkerhetLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng