2024-05-03

Tre av fyra tillträdesförbud till butik överträddes 2023

Totalt inkom 483 ansökningar om tillträdesförbud under 2023

Lagen om tillträdesförbud till butik ger inte handlarna det skydd som utlovats. Trots att mer än tre år gått sedan lagen infördes gör domstolarna fortsatt helt olika tolkningar, visar en omfattande analys som Svensk Handel gjort.
– Det är ett lotteri. Såhär kan det inte fungera i en rättsstat, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Lagen om tillträdesförbud till butik infördes 1 mars 2021. Grundtanken med lagen är att bidra till att butiker ska vara en fredad zon från brott och att de anställdas arbetsmiljö ska bli tryggare. Efter mer än tre år med lagen kan Svensk Handel krasst konstatera att så inte blivit fallet.

Totalt inkom 483 ansökningar om tillträdesförbud under 2023. Av dessa meddelades tillträdesförbud i 234 fall, alltså i 48 procent av fallen. Även under 2023 noterades stora variationer i landet när det kommer till ansökningsgrad. På vissa orter används lagstiftningen flitigt, på andra orter inte alls.

Särskilt anmärkningsvärt är att landets åklagarkammare gör olika bedömning om vad som krävs för att ett tillträdesförbud ska dömas ut, menar Svensk Handel. På vissa håll beviljas majoriteten av ansökningarna, medan en ansökan i Malmö eller Eskilstuna leder till avslag. Efter att ha analyserat ansökningar under tre års tid kan Svensk Handel konstatera att snarlika ärenden får olika utfall beroende på vilken åklagarkammare som hanterar ansökan.

Under 2023 inkom 174 anmälningar om överträdelse av tillträdesförbud. Ställt mot antalet beviljade tillträdesförbud har så mycket som tre av fyra meddelade tillträdesförbud överträtts.

Lagen om tillträdesförbud till butik 2023 i siffror:

• 483 ansökningar (48 procent beviljade ansökningar)

• Norrköping och Karlstad beviljade 100 procent, respektive 95 procent av alla ansökningar

• Malmö och Eskilstuna beviljade inte ett enda tillträdesförbud under 2023 (nio, respektive fem ansökningar)

• Den genomsnittliga ansökningstiden för tillträdesförbud till butik var 26 dagar. Under lagens första år var siffran 13 dagar

• 74 procent av de meddelade tillträdesförbuden överträddes under 2023


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng