2024-05-16

Uppgifter om 80 000 finska elever befaras läckta

Efter att Helsingfors stad uppmärksammade ett dataintrång i slutet av april rapporteras nu att över 80 000 elevers och studerandes samt deras vårdnadshavares information kan ha läckt.

– Dataintrånget är mycket allvarligt och de eventuella konsekvenserna för våra kunder och vår personal är mycket beklagliga. Vi beklagar det skedda. Antalet användare av stadens tjänster nu och under tidigare år innebär i värsta fall att över 80 000 elevers och studerandes samt deras vårdnadshavares information har läckt ut, säger kanslichef Jukka-Pekka Ujula, i ett uttalande.

Det mesta av uppgifterna som hackarna kommit över ska ej vara personuppgifter och känsliga data. Men det handlar också om sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter som barnens situation, information om behov av särskild stöd, läkarutlåtanden etc.

Helsingfors stad menar att hackarna har utnyttjat en opatchad sårbarhet i distansförbindelseservern.

– En korrigerande uppdatering för sårbarheten ifråga har funnits tillgänglig, men för närvarande vet vi inte varför uppdateringen inte har installerats på servern, säger Jukka-Pekka Ujula, enligt Computer Sweden.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng