2024-05-15

Beyond Security – Del 3 av 5

Bosch: Från säkerhet till trafikstyrning

Intelligent trafikstyrning samt räkning och klassificering av fordon är exempel på beyond security-lösningar från Bosch.

Intelligent trafikstyrning samt räkning och klassificering av fordon är exempel på beyond security-lösningar från Bosch.

Bosch är starkt förknippat med intelligent kamerabevakning som med AI-analys blivit än mer kraftfull och kan klara allt fler uppgifter, inte minst sådana som ligger utanför säkerhetsområdet.

Securityworldmarket.com har intervjuat Johan Elliott, affärsutvecklingsansvarig på Bosch Security för att höra hans syn på beyond security-lösningar.

När Johan Elliot får frågan om vad kunder värdesätter högst när de efterfrågar tjänster bortom säkerhetsområdet blir inte svaret effektivisering av arbetsflöden, hållbarhet eller kostnadsbesparingar. I stället väljer Johan att lyfta svaret till ett mer övergripande perspektiv.

– Kunderna vill ha ROI, return on investment. Det här går ju inte bara på en säkerhetsbudget. Det är fler som betalar tekniken och för att det ska bli affär krävs en tillförlitlig lösning som är ekonomiskt mer fördelaktig än befintliga och andra konkurrerande lösningar, säger han.

Intelligent trafikstyrning

Ett beyond security-område där Bosch är väl rustat är ITS, det vill säga intelligenta trafikstyrningssystem. Inte minst sedan den självkalibrerande analysmjukvaran IVA Pro Traffic släpptes 2023.

– Idag är användandet av flera separata sensorer standard i trafiksammanhang. Exempelvis används radar för hastighetsmätning och för att styra hastighetsskyltar. Med vår Bosch IVA Pro Traffic-mjukvara i en kamera kan de ersättas, kommenterar Johan Elliot.

Hög tillförlitlighet

Bosch IVA Pro Traffic-mjukvaran möjliggör för kameran att exempelvis upptäcka och reagera på ett stillastående fordon, en person på körbanan, ett fordon som kör åt fel håll eller ett fordon som korsar heldragen linje. Men hur tillförlitlig är tekniken?

– Tillförlitligheten i dessa fall är uppmätt till högre än 97 procent.

Mäta trafikflöden

Ett annat exempel på tillämpning för Boschs analyslösningar är räkning och klassificering av olika fordon som kan nyttjas för big data i syfte att bättre förstå trafikflöden.

– Med den data som samlats in om belastningen på vägarna kan man effektivt planera vägunderhållet, säger Johan Elliott.

No-go-zoner

Med hjälp av videoanalysen kan Bosch också övervaka vad Johan Elliott kallar no-go-zoner. Det betyder att den intelligenta kameran kan upptäcka gångtrafikanter som är på väg in i ett för tillfället otillåtet område, exempelvis där arbetsmaskiner är aktiva.

– Utöver detta tillhandahåller analysen möjligheten till egenupplärda detektorer som kan används för att meddela status på bommar, broar och olika industriapplikationer.

Tidig upptäckt av brand

Att intelligenta kameror kan användas till många saker bekräftas av de otaliga tillämpningsområden som Bosch-lösningarna används för. En banbrytande produkt, när den lanserades 2016, är Aviotec. Det är en kameradetektor för tidig upptäckt av brand, det vill säga flambildning och rök, som fick en Detektor International Award-utmärkelse lanseringsåret.

– Algoritmen för den här typen av detektion är i absoluta toppen i prestandajämförelser.

Kostnadssänkningar

Johan Elliott, affärsutvecklingsansvarig på Bosch Security.
Johan Elliott, affärsutvecklingsansvarig på Bosch Security.

Johan Elliott framhåller att säkerhetsteknik kan tjäna många syften och bidra till kostnadssänkningar.

– En centraliserad roll och händelsestyrda kameror kan definitivt minska personalbehovet på plats. Dagens kameror är ju designade för multitasking. Videon är främst för säkerhet medan datainsamlingen kan tjäna många syften, säger han.

Stödjer hållbarhetsmål

En annan fördel med den smarta tekniken är att den kan bidra till hållbarhetsmål, enligt Johan Elliot.

– Fjärrmanövrering och smarta kameror och sensorer innebär färre transporter och därmed minskade koldioxidutsläpp.

Proaktiv teknik

Som ett företag med specialisering på intelligenta kameralösningar baserad på AI-analys är Bosch väl rustat för att möta många andra kundbehov än bara de som är direkt relaterade till säkerhet. Johan Elliot betonar att dagens intelligenta teknik möjliggör proaktiva lösningar på ett sätt som inte gick förr.

– Sensorerna kan skapa trovärdiga scenarion tack vare historiska data och på så sätt förutspå vilka händelser som kan komma att inträffa och när de inträffar. Utifrån det kan vi skapa lösningar. Power to predict som vi säger på Bosch.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng