2024-05-16

Beyond Security – Del 4 av 5

Fyra sätt för AI-användning i kamerabevakningssystem 2024

Med Eagle Eye Smart Video Search kan övervakningsvideo sökas på samma sätt som sökningargörs på internet.

Med Eagle Eye Smart Video Search kan övervakningsvideo sökas på samma sätt som sökningargörs på internet.

AI-utvecklingen går fort och präglar allt mer säkerhetsmarknadens teknikutbud. Med videoövervakning möjliggör analytisk AI funktioner som kan förbättra både säkerhet och operativ effektivitet, skriver Eagle Eye Networks i sin Trends in Video Surveillance-rapport för 2024.

Ett antal av de främsta trenderna som tas upp i 2024 Trends in Video Surveillance-rapport, av Eagle Eye Networks, är kopplade till ökningen av AI-teknik och hur den kan användas av säkerhetsbranschens aktörer.

Nedan följer fyra olika områden där AI kan utgöra motorn, enligt videomolnföretagets trendrapport.

1. AI-förbättrad videosökning

Med AI blir videosökning effektiv. Ett exempel på det är Detektor International Award-belönade lösningen Eagle Eye Smart Video Search, där övervakningsvideo kan sökas på samma enkla sätt som man gör på Internet.

Enkel videosökning är viktigt, för de flesta konventionella säkerhetsvideor ses inte i realtid – i stället krävs noggrann eftergranskning för att upptäcka och analysera misstänkta incidenter i efterhand, vilket vanligen är mycket tidskrävande och gör att många säkerhetshändelser kan missas. AI erbjuder möjligheten att effektivt söka igenom all video i ett system samtidigt. Det påskyndar avsevärt tiden det tar att hitta specifika händelser.

På den enklaste nivån tar AI-algoritmer videobilden och omvandlar den till information: ’det finns ett fordon här’, ’det finns en person här’, ’det finns ett objekt här’. Denna metadata, som bifogas till videon gör det möjligt att använda naturliga språksökningar för specifika bilder, eller att generera varningar baserat på förutbestämda bilder.

Arbetsskyddsövervakning är ett stöd för att säkerställa att personal följer gällande lagar och skyddsföreskrifter, när det gäller att använda personlig skyddsutrustning såsom hjälm eller reflexvästar.
Arbetsskyddsövervakning är ett stöd för att säkerställa att personal följer gällande lagar och skyddsföreskrifter, när det gäller att använda personlig skyddsutrustning såsom hjälm eller reflexvästar.

2. Arbetsskyddsövervakning

Arbetsskyddsövervakning är användbar i industrier eller miljöer där människor måste följa säkerhetsprotokoll och bära personlig skyddsutrustning, exempelvis hjälm eller reflexvästar.

AI-analys förenklar övervakning och förbättrar efterlevnad. Chefer eller skiftledare kanske inte är tillgängliga för att upptäcka varje förlopp i första hand, men med AI kan arbetare/personal och besökare på en arbetsplats eller i ett lager snabbt identifieras och påminnas om att använda skyddsutrustning – vilket minskar risker och säkerhetsöverträdelser.

3. Värdefulla affärsinsikter

AI är dock inte begränsat till övervakning i syfte att skydda och säkra människor eller ett område. Med AI kan funktionerna i säkerhetssystemets kameror också innefatta stöd för beslutsfattare att förstå sin egen verksamhet genom insamling av användbar data. AI-analys kan exempelvis ge datadrivna insikter om hur människor (kunder) rör sig i område, kundantal, väntetider under högtrafik och beläggning av parkeringsplatser. Dessa data gör det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut om bemanning, utbildning och drift.

4. AI-stödd videoövervakning

Ett icke-intuitivt faktum är att utdata från de flesta videoövervakningskameror aldrig ses, eftersom kameror ofta spelar in på en just-in-case-basis, med fler potentiella videoströmmar än det finns persontimmar för att titta på det. I de flesta fall förväntar man sig inte att behöva kamerans utdata. Men det kan betyda att kameror glöms bort och därför ignoreras, fast de inte borde ignoreras.

I Eagle Eye-trendrapporten betonas några väsentliga fördelar som AI-stödd videoövervakning erbjuder.

• Proaktiv övervakning

Med ett AI-bestyckat videohanteringssystem (VMS), kan videoövervakning filtreras för förutbestämda händelser så att mänskliga observatörer eller säkerhetspersonal kan varnas om de inträffar. Det kan betyda att det i ett område finns rörelse i allmänhet, att ett visst fordon upptäcks eller att ett ovanligt beteende blir noterat. Med den typen av alltid-på-filtrering lider inte kameraströmmar av effekterna av mänsklig tristess, ouppmärksamhet, bristfällig uppgiftsfördelning eller personalbrist.

• Filtrerar bort falsklarm

Dessutom kan onödiga larm filtreras bort innan de slösar bort någons tid. Allt detta medverkar till att förbättra professionell videoövervakning och göra den mer kostnadseffektiv och överkomlig, skriver Eagle Eye Networks i sin trendrapport.

Framtidssäkrar

När världen vänjer sig vid AI kommer kraften den ger sakta att bli den förväntade användbara minimiuppsättningen av kapacitet – bordsinsatser, enligt trendrapporten. Videoövervakning, utan effektiviteten från AI, kommer att bli allt mindre attraktiv, eftersom dess begränsningar blir mer uppenbara.

Molnets fördelar

Molnvideoövervakning ger inte bara tillgång till de senaste AI-funktionerna, utan ger också ett framtidssäkert alternativ för att lägga till nya funktioner när AI inom säkerhet fortsätter att utvecklas. Med en molnlösning kan man dra nytta av både dagens AI-funktioner och de som finns vid horisonten, konkluderar Eagle Eye Networks i sin rapport.

Fotnot: För nedladdning av Eagle Eye Networks rapport om 2024 års trender inom videoövervakning, gå till: https://www.een.com/video-surveillance-trends/#form_block

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng