2024-05-17

Beyond Security – Del 5 av 5

Efterfrågan på skräddarsydda lösningar kräver hög kompetens i alla leveransled

Metadata, fångad av videoanalyslösningar, kan tillhandahålla betydande affärsinformation som starkt kan bidra still operativ framgång och tillväxt för företag, enligt Gustav Norvik.

Metadata, fångad av videoanalyslösningar, kan tillhandahålla betydande affärsinformation som starkt kan bidra still operativ framgång och tillväxt för företag, enligt Gustav Norvik.

Om det är något säkerhetsföretag som har tekniken, resurserna och kunderna för att leverera komplexa beyond security-lösningar så är det förstås Securitas Technology.

Med den utgångspunkten har Gustav Norvik, produktchef för områdena VMS, perimeter och New Solutions på Securitas Technology, ombetts att svara på frågor om just beyond security-trenden.

Gustav Norvik ser stora möjligheter för Securitas Technology att bidra med tekniklösningar som, utöver säkerhet, även kan tillgodose kundbehov som relaterar till effektiviseringar för att uppnå kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och hållbarhet. Men samtidigt tillstår han att efterfrågan på den här typer av tjänster ännu inte tagit riktig fart.

– Först och främst är det säkerhet som efterfrågas. Men vi ser ett ökat intresse för beyond security-tjänster. Vanligen handlar det om att man vill ha tekniklösningar som kan leda till energibesparingar eller för att ersätta eller effektivisera befintlig bemanning, säger Gustav Norvik.

Affärsnytta

Metadata, fångad av videoanalyslösningar, kan tillhandahålla betydande affärsinformation som starkt kan bidra still operativ framgång och tillväxt för företag, enligt Gustav Norvik.

– När det gäller bemanning så kan det handla om att man med teknikens hjälp styr resurser så att personal i stunden infinner sig där de behövs allra mest, exempelvis om de ska vara ute bland kunderna i butikens försäljningsyta eller om de ska förstärka kassabemanningen.

Processövervakning

Kameror har alltid varit i centrum när säkerhetsteknik har använts för andra ändamål än säkerhet. Ser man historiskt på utvecklingen går tankarna allra först till processövervakning i industrin där kameror har använts i decennier för både realtidsövervakning och inspelning för senare granskning.

Detaljhandeln var tidigt ute

Med framväxten av intelligent analys i kamerabevakning skapades nya möjligheter som blev lite av en hype inom detaljhandeln kring år 2010. Ett exempel var kundräknaren. Nu fick butikerna möjlighet att använda säkerhetskamerorna för att ha koll på hur många besökare som vistas i en butik eller ett köpcenter under vissa tider. Ett annat exempel var intelligenta kameror som vid långa kassaköer kan tillkalla personal för att öppna nya kassor. Lägg därtill lanseringen av heat maps – där kamerorna samlar data om hur besökare rör sig i butiken och vilka områden där det är mest rörelse, vilket kan styra hur butiker sätter upp reklamskyltar för kampanjvaror.

Gustav Norvik menar dock att de lösningarna inte levererade det värde som utlovades.

– Först nu börjar vi se intressanta lösningar. Med AI ombord i kamerorna eller i molnet ser det faktiskt ut som om tekniken kan lösa de utmaningar som den äldre tekniken inte mäktade med, säger han.

AI-tekniken har tagit enorma kliv de senaste åren. Det har skapat möjligheter till förbättrad säkerhet, samtidigt som tekniken kan bidra till automatisering och effektivisering av arbetsflöden.
AI-tekniken har tagit enorma kliv de senaste åren. Det har skapat möjligheter till förbättrad säkerhet, samtidigt som tekniken kan bidra till automatisering och effektivisering av arbetsflöden.

AI-tekniken förädlar

Gustav Norvik exemplifierar den äldre teknikens tillkortakommande med kundräknarna.

– Ett problem med den tekniken är att en person kan gå på räknelinjen flera gånger och räknas då som flera individer. Det kan vara en person som är i ett mobilsamtal och vankar av och an under samtalet gång, vilket gör kundräkningsstatistiken oanvändbar, säger han och beskriver sedan det mordena alternativet.

– Med den senaste AI–tekniken kan ett återidentifierande system lösa problemet med att samma individ räknas flera gånger, men framför allt får vi en lösning som mäktar med att kors-referera kunder.

För att förklara vad kors-referera betyder tar Gustav Norvik ett tillspetsat exempel.

– Kamerasystemet skulle exempelvis kunna leverera data på hur många av de personer som besökte tandläkaren också besökte godisbutiken. Med hjälp av detta kommer man kunna få reda på effekterna av marknadsföringskampanjer på en helt ny nivå.

Återidentifiering

Med återidentifierande räknesystem menas en lösning som exempelvis känner igen kläder, färger och kroppslängder och som därför inte räknar samma person flera gånger.

– Allt som kan stödja återidentifiering, men som samtidigt inte klassas som persondata kan användas, förtydligar Gustav Norvik.

– Tack vare den här tekniken kan värdeskapande kors-referering möjliggöras samtidigt som antalet felräkningar reduceras och hålls nere. Med den här typen av lösningar kanske vi äntligen får se en ”beyond security-boom” som det nu pratas om så mycket, tilläger han.

Säkrare på arbetet

Med AI och molnlösningar blir sålunda den mångsidiga nyttan med säkerhetssystemet uppenbar i allt fler och skiftande applikationer. Tekniken kan exempelvis användas för att säkerhetsställa att arbetsskyddslagar och föreskrifter efterlevs, enligt Gustav Norvik.

– Det klassiska exemplet är ju byggarbetsplatsen där kamerorna under dagtid kan övervaka för att säkerställa att personalen har på sig hjälmarna och lever upp till gällande skyddsföreskrifter. På kvällarna kan samma kameror upptäcka och verifiera om brottsliga aktiviteter sker på samma byggarbetsplats. På så sätt kan AI-kamerorna göra nytta dygnet runt, säger han.

En annan arbetsmiljönytta som säkerhetsföretagens teknikinstallationer kan bidra med är sensorer som mäter luftfuktighet styr och temperatur för att skapa ett behagligt arbetsklimat på kontoret eller i industrilokalerna, vilket kan bidra till ökad produktivitet.

Gustav Norvik är produktchef för områdena VMS, Perimeter and New Solutions hos Securitas Technology.
Gustav Norvik är produktchef för områdena VMS, Perimeter and New Solutions hos Securitas Technology.

Skräddarsytt gäller

Gustav Norvik ser en stor potential för beyond security-lösningar i takt med att kunderna blir alltmer bekväm med tekniken.

– Vi ser ökad efterfrågan redan nu. Men det är inte standardlösningar som efterfrågas, utan snarare skräddarsydda lösningar. Därför krävs det hög kompetens i alla leveransled för att slutresultatet ska bli gott. På Securitas Technology är vi lyckligt lottade som har kompetenta tekniker över hela landet och därför kan tillhandahålla komplexa tekniska leveranser, säger han.

Övertro AI-systemen

Även om AI-tekniken tagit enorma kliv de senaste åren och medfört bättre möjligheter att öka säkerheten, automatiseringen och effektiviseringen av arbetsflöden, så finns det utmaningar för säkerhetsbranschens leverantörer och kunder, enligt Gustav Norvik.

– Ibland råder viss övertro på vad AI-systemen klarar av. Därför är det viktigt att man som beställare efterfrågar tester på systemet eller om det finns referens case att få ta del av, säger han.

Kompetensutveckling viktigt

Gustav Norvik vänder sig avslutningsvis till leverantörsledet och betonar vikten av att sprida den kunskap som finns och samtidigt sträva efter ständig kompetensutveckling.

– Säkerhetsbranschen måste bli bättre på att lära ut vad den AI-drivna videoanalysen kan erbjuda, och inte bara när det gäller säkerhetsapplikationer. Samtidigt måste vi ständigt arbeta med kompetensutveckling. Även om tekniken sägs kunna göra mycket, så krävs det hög kompetens för att konvertera tekniken så att den kan leverera konkret affärsnytta till kunden.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng