2024-04-25

Perimetersäkerhet – Del 8 av 8

Skärpt områdessäkerhet med uppdatering av passersystem

Kemi hamn är den nordligaste allroundhamnen inom EU och hanterar totalt två miljoner ton import- och exportgods.

Kemi hamn är den nordligaste allroundhamnen inom EU och hanterar totalt två miljoner ton import- och exportgods.

Kemi hamn i Finland, som grundades 1869, är den nordligaste allroundhamnen inom EU och hanterar totalt två miljoner ton import- och exportgods.

När ett förnyelsearbete och en utbyggnad av hamnen skulle ske beslutades också att områdets lösningar för passerkontroll skulle uppdateras för att förbättra säkerheten.

Kemi hamn är framför allt en viktig kanal för kemiska skogsbruksprodukter, som massa och kartong, och hamnen hanterar även transporter av industriutrustning.

Höga krav på passerkontroll

Hamnen påbörjade ett utbyggnads- och förnyelseprojekt 2021, för att bättre betjäna byggandet av Metsä Groups bioproduktsfabrik, samt gruv- och andra industrier i norra Finland. Som en del av expansionsprojektet uppdaterades även hamnens passerkontrollmiljö från Visy.

– Säkerhet är ett av kärnvärdena i Kemi hamn. Det aktuella läget för globala angelägenheter kräver implementering och förbättring av hård säkerhet. Det är avgörande för kritiska försörjnings- och logistiknav, kommenterar Markku Rautio, vd för Kemi hamn.

– Därför var våra krav vattentät accesshantering, spårning och dokumentation 24/7/365. Genom vi fram till att Visy motsvarade bäst våra höga krav på en optimal helhetslösning.

Visy Access Gate-system

Hamnens yttre omkrets har fyra fordonsportar och två accesspunkter för fotgängare, som hanteras med passersystemet Visy Access Gate. Systemet är ett heltäckande verktyg för att hantera passerkontroll och tillstånd, dokumentera trafikhändelser och rapportera.

– Visys programvara för registreringsskyltigenkänning säkerställer att endast fordon med ett giltigt tillträdestillstånd tillåts komma in i lokalerna. Fordon utan registreringsskylt, såsom maskiner, känns igen med RFID-läsare, kommenterar John Lund, global försäljnings- och marknadsdirektör för Visy.


Hamnens yttre omkrets har fyra fordonsportar och två accesspunkter för fotgängare, som hanteras med passersystemet Visy Access Gate.
Hamnens yttre omkrets har fyra fordonsportar och två accesspunkter för fotgängare, som hanteras med passersystemet Visy Access Gate.

Nummerplåtsigenkänning

Planeringen av förnyelsen av 2022 och implementeringen var klar hösten 2023. På grund av förnyelsen uppdaterades nästan alla komponenter i systemet med lätta, men hållbara lösningar.

Till exempel, nummerplåtsigenkänning vid fordonsgrindarna görs via mjukvaran Visy Virtual Trigger. Den ersätter laserskannrar och slingor som tidigare var installerade i marken.

Visys expertis inom access management har varit och är en värdefull grund för områdessäkerhet, enligt Kemi hamns vd.

– Hela projektet gick enligt våra förväntningar från planering till genomförande. Visy förstod kraven på hård säkerhet och vi fick den typ av lösning som vi ville ha inom överenskommen tid.

– I framtiden, när vår verksamhet utvecklas och vår verksamhetsmiljö fortsätter att förändras, vet vi att Visy Access Gate är en pålitlig grund för vår områdessäkerhet, säger Markuu Rautio avslutningsvis.Visy – finskt bolag med svensk ägare satsar på expansion i Skandinavien

Visy är en pionjär inom optisk teckenigenkänning (OCR), tillämpad AI och djupinlärning för kamerabaserade automationslösningar. Nu satsar bolaget på att expandera på de skandinaviska marknaderna. Bland annat kommer företaget ställa ut på säkerhetsmässan Skydd den 22–24 oktober 2024.

Visys lösningar används redan Sverige och de andra skandinaviska länderna, men nu vill företaget expandera ytterligare på dessa marknader, säger
Visys lösningar används redan Sverige och de andra skandinaviska länderna, men nu vill företaget expandera ytterligare på dessa marknader, säger

Den finska innovatören Visy – som grundades 1994 och förvärvade det svenska företaget Sensebit 2021– har etablerat en stark position som en global leverantör inom grindautomation och OCR-lösningar. Nu satsar Visy på expansion på de skandinaviska marknaderna.

– Vi levererar redan våra lösningar till Sverige och de andra skandinaviska länderna, men vi vill stärka vår position och expandera ytterligare på dessa marknader, säger John Lund, försäljnings och marknadsdirektör på Visy.

Automatisering och effektivisering

Kundobjekten är vanligen industrianläggningar där Visy-systemen syftar till att uppfylla tre tydliga affärsmål hos kunderna: minskade driftskostnader, optimerad säkerhet, ökad kapacitet och användbarhet. Det sker genom att automatisera och effektivisera verksamheten med hjälp av OCRoch AI-baserade lösningar, enligt John Lund.

– Vårt uppdrag har varit tydligt från företagets start: att utveckla och tillhandahålla den mest flexibla mjukvaran på marknaden och att integrera den senaste utrustningen för att fullända lösningen, säger han.

Viktigt i sammanhanget är flexibiliteten i mjukvaran och dess anpassningsbarhet.

– Vår mjukvara för optisk teckenigenkänning (OCR) för nummerplåtsigenkänning (LPR) och identifiering av container-ID har utformats specifikt för behoven i de branscher vi är verksamma i, kommenterar John Lund avslutningsvis.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng