2024-04-27

Katalysatorstölder minskar kraftigt

Under perioden har 172 stölder av katalysatorer inträffat vilket kan jämföras med 2 038 stölder under samma period 2023. Det är en minskning med 92 procent.

Under första kvartalet har antalet stölder av huvudstrålkastare, navigationsenheter och airbags ökat något jämfört med samma period föregående år. Antalet stölder av katalysatorer har däremot minskat med 92 procent. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst över bildelsstölder.

Under första kvartalet 2024 har 216 huvudstrålkastare stulits. Detta kan jämföras med samma period 2023 då det stals 124 huvudstrålkastare. Dessa stölder är koncentrerade till de södra delarna av Sverige och Volvo är det fabrikat som är mest utsatt.

Under första kvartalet har det även stulits 177 navigationsenheter och 186 airbags vilket visar en viss ökning jämfört med samma period 2023 då det stals 161 navigationsenheter och 165 airbags. En betydande del av stölderna har inträffat under mars månad, med en koncentration till Stockholmsområdet. BMW har varit det fabrikat som oftast drabbats av dessa typer av stölder.

Stölderna av katalysatorer har däremot minskat kraftigt under första kvartalet. Under perioden har 172 stölder av katalysatorer inträffat vilket kan jämföras med 2 038 stölder under samma period 2023. Det är en minskning med 92 procent. Minskningen syns i hela landet och Toyota är det fabrikat som är mest utsatt.

Vid en stöld kan ett flertal komponenter stjälas och under perioden har det totalt inträffat 659 stölder av bildelar varav 751 komponenter har stulits. Polisregion Stockholm har varit särskilt drabbad, med 268 stölder, följt av region Syd som har haft 220 stölder.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng