2024-05-05

”Cybersäkerhet lågt prioriterat inom svensk detaljhandel”

I undersökningen framkom att planerade investeringar i digital infrastruktur och säkerhet ligger lågt i hos detaljhandelsföretag i Sverige jämfört med våra skandinaviska grannar.

Antalet cyberattacker ökar och 2023 var det värsta året någonsin. Detaljhandeln och deras leverantörer är i riskzonen för att drabbas. Dock är det under 2 procent som ser cybersäkerhet som det högst prioriterade investeringsområde gällande IT de kommande åren, och i Sverige ligger investeringarna lågt jämfört med övriga Skandinavien enligt en undersökning genomförd av Globalconnect.

En attack inom detaljhandel eller i dess leverantörskedja kan ha en stor påverkan för kunder och samhälle under en lång tid. Men hur högt prioriterat är cybersäkerhet om man frågar branschen? Kommunikationsoperatören GlobalConnect ställde den frågan i en undersökning mot detaljhandeln i början av året.

I undersökningen framkom att planerade investeringar i digital infrastruktur och säkerhet ligger lågt i hos detaljhandelsföretag i Sverige jämfört med våra skandinaviska grannar. Ser man på investeringarna framåt uppger 55,4 procent av företagen i Danmark och 46 procent av de norska företagen att de kommer att öka sina investeringar i digital teknik de kommande tre åren. I Sverige ligger motsvarande siffra på 28,3 procent.

På frågan vilka investeringar som kommer att göras i cybersäkerhet ser trenden liknande ut. 32 procent av norska företag uppger att de kommer lägga störst digitala investeringar på cybersäkerhet de kommande tre åren. I Danmark är motsvarande siffra 8 procent medan endast 1,9 procent av svenska detaljhandelsbolag uppger det som det högst prioriterade området.

Skillnaderna återspeglas även i tidigare investeringar i cybersäkerhet. I Norge och Danmark uppger 22 procent respektive 15,7 procent av företagen inom detaljhandeln att de har investerat mest i cybersäkerhet de senaste åren. I Sverige ligger samma siffra på 3,7 procent. Ändå anser 81 procent av alla tillfrågade företag i Sverige att de har en tillräckligt god eller mycket god cybersäkerhet i sin verksamhet.

Samtidigt är 64,1 procent av de tillfrågade i Sverige oroliga eller mycket oroliga över att bli utsatt för cyberattacker. Det återspeglas även i att 62,3 procent ser cybersäkerheten som viktigare i sitt digitaliseringsarbete än kundupplevelsen. Dock är just köpupplevelsen det som är det högst prioriterade investeringsmålet framåt för 43,4 procent av de tillfrågade.

– Det är bra att så stor andel anser att de idag har en god cybersäkerhet. Samtidigt finns en stor oro för cyberattacker och en risk att deras investeringsambitioner inte kommer stå sig mot den ökade mängden attacker och hur de genomförs. Det är mycket viktigt att se över sin verksamhet och säkerställa att man har en plan framåt som även innefattar den ökad risken som vi kan se samt hur man upprätthåller driften vid en eventuell attack, säger Henrik Hammarström, kommersiellt ansvarig på Globalconnect.

Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning av Voxmeter, på uppdrag av GlobalConnect, bland slumpmässigt utvalda IT-chefer I detaljhandelsföretag i Danmark, Sverige och Norge.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng