2024-05-08

Rapport: Cyberattacker i molnet har ökat med 154 procent

Trots att molnattackerna ökar uppger endast 4 procent av organisationerna att de kan begränsa riskerna snabbt och enkelt.

En ny rapport visar på en kritisk ökning av cyberattacker i molnet från 24 procent 2023 till 61 procent 2024. Det är en 154 procentig ökning på årsbasis, vilket understryker den ökande frekvensen och komplexiteten av hot i molnet.

Cybersäkerhetsföretaget Check Point Software har lanserat sin senaste rapport 2024 Cloud Security Report. Rapporten visar att de flesta organisationer fortsätter att prioritera upptäckt och övervakning av hot med fokus på kända sårbarheter, men endast 21 procent prioriterar förebyggande åtgärder.

Trots att molnattackerna ökar uppger endast 4 procent av organisationerna att de kan begränsa riskerna snabbt och enkelt. Samtidigt är hela 96 procent oroliga över sin förmåga att hantera dessa hot. Dessutom är 91 procent av respondenterna oroade över ökningen av mer sofistikerade cyberhot, okända risker och nolldagsattacker som inte kan upptäckas med hjälp av konventionella säkerhetsverktyg.

– Rapporten talar sitt tydliga språk om det akuta behovet att skifta fokus till att implementera AI-drivna åtgärder för att förebygga hot. Genom att införa en heltäckande säkerhetslösning och förbättra samarbetet kring säkerhetsarbetet mellan olika avdelningar kan företag hantera nya hot och säkerställa en säkrare och mer motståndskraftig molnmiljö i förebyggande syfte, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert på Check Point Software.

Från rapporten framgår även:

• Cyberattacker i molnet eskalerar: Antalet säkerhetsincidenter i molnet har ökat med nästan 154 procent jämfört med förra året, och 61 procent av organisationerna rapporterar betydande störningar.

• Riskhantering oroar: Hela 96 procent av respondenterna känner oro över sin förmåga att effektivt hantera molnrisker, vilket är en avsevärd upptrappning jämfört med tidigare år.

• Snabbt införande av AI-teknik: 91 procent av organisationerna prioriterar AI för att förbättra sin säkerhet vilket har lett till att fokus flyttats till att utnyttja AI för proaktivt förebyggande av hot.

• CNAPP för förebyggande åtgärder: Trots den växande hotbilden är det bara 25 procent av organisationerna som fullt ut har implementerat Cloud Native Application Protection Platforms (CNAPP). Detta understryker det akuta behovet av heltäckande lösningar som sträcker sig utanför traditionella verktyg.

• Molnsäkerhetens komplexitet: Trots potentialen för strömlinjeformade lösningar har 54 procent av respondenterna utmaningar när det gäller att upprätthålla konsekventa regleringsstandarder i miljöer med flera moln. Dessutom kämpar 49 procent med att integrera molntjänster i äldre system, vilket ofta kompliceras av begränsade IT-resurser.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng