2024-05-19

Fördjupat samarbete med USA inom cybersäkerhet

I början av maj besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och statssekreterare Johan Berggren Washington, D.C. för möten och besök kopplade till totalförsvar och cybersäkerhet.

Resans huvudsakliga mål var att stärka de transatlantiska relationerna. Under vistelsen träffade Carl-Oskar Bohlin företrädare för Vita huset för att diskutera den geopolitiska situationen, vikten av långsiktigt stöd till Ukraina, och Sveriges och USA:s arbete med att stärka motståndskraften i cyberdomänen.

– I rådande säkerhetspolitiska läge är fördjupade bilaterala relationer med USA helt centrala för Sverige som ny allierad i Nato, säger Carl-Oskar Bohlin.

Under sitt besök i Vita huset mötte Bohlin Caitlin Durkovich, ansvarig för resiliensfrågor inom det amerikanska nationella säkerhetsrådet. Samtalet fokuserade på det svenska totalförsvarskonceptet och dess potential att stärka Natos avskräckningsförmåga. Vidare utbytte Bohlin erfarenheter med Harry Krejsa, biträdande nationell cyberdirektör vid Vita huset. Mötet med Krejsa var särskilt aktuellt givet Försvarsdepartementets pågående arbete att ta fram den nya nationella informations- och cybersäkerhetsstrategin, i och med att Krejsas organisation ledde arbetet med att ta fram USA:s motsvarande strategi som beslutades av president Biden den 2 mars 2023.

På temat cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur besökte Bohlin centrala amerikanska myndigheter som Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) och Department of Homeland Security (DHS).

Diskussioner om fördjupat samarbete mellan den svenska och den amerikanska kustbevakningen samt skydd av kritisk undervattensinfrastruktur stod på agendan när Bohlin träffade chefen för USA:s kustbevakning, amiral Linda Fagan.

Bohlin närvarade även vid undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess amerikanska motsvarighet, Federal Emergency Management Agency (FEMA). Avtalet är en viktig milstolpe för att fördjupa partnerskapet och det operativa samarbetet inom civil beredskap och räddningstjänst, menar regeringen.

– Samarbetet mellan MSB och FEMA är ett mycket bra exempel på hur vi kan fördjupa våra relationer med andra Natoallierade, säger Carl-Oskar Bohlin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng