2024-05-02

Polisen: Så ska kommande stora arrangemang säkras

Polisen tar höjd för en rad arrangemang som äger rum den närmaste månaden: Eurovision Song Contest i Malmö, fotbollsmatcher, Taylor Swifts konserter i Stockholm och olika typer av manifestationer runt om i landet.

Nu inleds en period med många stora arrangemang runt om i landet. Polisen samverkar nära andra myndigheter för att dessa ska kunna genomföras under trygga och säkra former.

Polisen tar höjd för en rad arrangemang som äger rum den närmaste månaden: Eurovision Song Contest i Malmö, fotbollsmatcher, Taylor Swifts konserter i Stockholm och olika typer av manifestationer runt om i landet. Samtidigt ligger Sverige enligt Säkerhetspolisen fortsatt på en fyra på en femgradig terrorhotnivå.

För att möta utmaningarna med uthållighet koordinerar polisen sina resurser nationellt och får stöd från både Norge och Danmark inom ramarna för det nordiska polissamarbetet.

– Planeringen inför de olika evenemangen har pågått länge och vi är förberedda för att hantera en rad olika scenarier. Vi samverkar med många olika aktörer nationellt och internationellt, däribland Säkerhetspolisen. Människor ska kunna leva som vanligt och ta del av stora evenemang på ett tryggt och säkert sätt, säger polisens nationella kommenderingschef Per Engström.

Polisen kommer att ha en ökad närvaro på platser där det vistas många människor.

– På vissa platser kommer man att se fler poliser än vanligt, men vi jobbar också med civila poliser och förstärkning av olika slag som vi kan använda vid behov, säger Per Engström.

Många åtgärder som vidtas i säkerhetsarbetet märker inte allmänheten, och det är inte heller meningen.

Operativt ligger ansvaret för planering och genomförande av stora evenemang på polisregionerna. Liksom vid alla större planerade händelser i Sverige kommer ett antal poliser från andra regioner i landet att ingå i en förstärkning för att arrangemangen ska bli trygga och säkra. Resurserna flyttas dit behoven är som störst.

– Nationellt tittar vi på helhetsperspektivet och uthållighet över tid. Vi ska upprätthålla ordning och säkerhet i hela landet och tillgodose arbetsmiljön för medarbetarna, säger Per Engström.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng