2024-04-19

Perimetersäkerhet – Del 2 av 8

Radar och värmekameror – effektiviserar områdesskyddet och minskar ägandekostnaden

Genom att kombinera radar och värmekameror med IP-kameror kan perimeterskyddet optimeras, särskilt om om avskräckande ljud och ljus adderas i säkerhetslösningen.

Genom att kombinera radar och värmekameror med IP-kameror kan perimeterskyddet optimeras, särskilt om om avskräckande ljud och ljus adderas i säkerhetslösningen.

Användning av radarteknik och värmekameror kan skapa en effektiv säkerhetslösning för ett brett utbud av installationer, från exempelvis små brädgårdar till stora petrokemiska anläggningar eller solenergianläggningar.

Att kombinera dessa två tekniker och även addera visuell kamerabevakning kan effektivisera säkerheten samt minska den totala ägandekostnaden, enligt Magnus Lundegård, som är global produktchef på Axis Communications.

Med radarteknik och värmekameror kan synfältet utvidgas och möjliggöra mer exakt identifiering av flera mål. Eftersom radar- och värmekameror inte är beroende av synligt ljus kan de upptäcka intrång 24/7.

Traditionellt har värmekameror och radarteknik använts som separata lösningar för att täcka olika delområden inom ett område. I de flesta fall skyddar värmekameror stängslets gräns medan radarn skyddar området genom att detektera människor och föremål innanför perimetern.

– Men att kombinera de två teknikerna, eller till och med komplettera dem med exempelvis PTZ-kameror och med högtalare och ljus kan ge stora fördelar om man vill ha en buffertzon runt områdets perimeter, säger Magnus Lundegård.

Avskräckande skydd

Magnus Lundegård, global produktchef på Axis Communications.
Magnus Lundegård, global produktchef på Axis Communications.

Att använda radar som ett andra lager i syfte att bara försvara området innanför stängsellinje är sålunda inte att optimera nyttan med tekniken. Om man däremot placerar radarn på perimetern så erhålls vidvinkelövervakning och ett skydd som täcker området utanför perimetern.

– Därmed skapas en buffertzon så att potentiella inkräktare kan upptäckas i ett tidigare skede och avskräckas innan de ens når stängslets gräns, förklarar Magnus Lundegård.

Skulle inkräktaren nå stängslets gräns kan värmekameran sedan upptäcka inkräktarna medan en PTZ-kamera möjliggöra visuell identifiering. Fördelen med att använda två eller flera av dessa teknologier tillsammans är att de ökar noggrannheten i hotbekräftelsen.

Kombinationens fördelar

Genom att sända ofarliga radiovågor och mäta avståndet från objekt baserat på vågens färdtid, kan radar skilja rörelse från statiska objekt och visa avstånd, riktning och färdhastighet. Eftersom radarn inte påverkas av ogynnsamma väderförhållanden fortsätter den att ge effektiv övervakning i regn och dimma.

Samtidigt upptäcker värmekameror infraröd strålning (värme) som sänds ut från alla objekt, organiska och oorganiska, och använder dessa signaler – med variation i våglängd efter temperatur – för att skapa en bild. Värmekameror kan upptäcka människor, fordon och andra föremål på mycket större avstånd än de nätverksbaserade säkerhetskamerorna.

Skickar koordinater

Både värmekameror med analys och radar kan klassificera potentiella mål som människor eller fordon, men kan däremot inte erbjuda visuell identifiering, men de ökar potentialen hos visuella kameror.

– Radarteknik och värmekameror kan spåra flera mål i realtid, och med radar kan koordinater snabbt skickas till kameror så att man med visuella bilder får en uppfattning av hotpotentialen, poängterar Magnus Lundegård.

Färre falsklarm och effektivare åtgärdsinsatser

Med ökad detekteringsprecision kan falska larm minimeras. Säkerhetspersonalen kan därmed fokusera på skarpa larmsituationer och vilka åtgärdsinsatser som ska sättas in, baserat på hotnivåer och beteenden.

Eftersom radar- och termisk teknik skapar ett extra lager av säkerhet runt omkretsen får säkerhetspersonalen också mer tid att reagera och fatta beslut om den mest effektiva åtgärdsinsatsen.

– Det kan innefatta att slå på massiv belysning för att avskräcka inkräktare, samt via högtalare varna för fara för potentiella inkräktare eller hindra tillträde genom att meddela säkerhetspersonalens ankomst, säger Magnus Lundegård.

Stor nytta

Magnus Lundegård framhåller att även mindre organisationer kan dra stor nytta av att kombinera radar och värmekameror i stället för att helt förlita sig på visuella kameror. Det kan exempelvis gälla byggvaruhandeln och byggföretag där dyrbar utrustning, såsom verktyg och maskiner, ska skyddas. Det har också blivit allt vanligare att säkerhetsinstallatörer, även vid mindre installationer, erbjuder den här typen av kombinerade lösningar.

Minskad totalkostnad

Beroende på utformningen av övervakningsmiljön och säkerhetskraven kan sålunda värmekameror, radarteknik och visuella kameror i en smart kombination skapa en optimal lösning för områdessäkerhet, där också den totala ägandekostnaden sänks, enligt Magnus Lundegård.

– Genom att använda detta kombinerade tillvägagångssätt kan antalet visuella kameror, monteringsstolpar, kablar och externa lampor minskas. Förutom att minska de initiala installationskostnaderna, resulterar detta också i lägre underhållskostnader. Utöver detta effektiviseras operatörens effektivitet och man kan undvika onödiga väktarutryckningar. Allt detta kan medverka till minskad totalkostnad för slutanvändaren.

Hänsyn till miljön

Avslutningsvis menar Magnus Lundegård att när man utformar en övervakningslösning är den kritiska faktorn att ta hänsyn till miljön och hur objekten inom detektionsområdet kan påverka identifieringsnoggrannheten för den tillgängliga tekniken.

– Med möjligheten att effektivt utöka perimetern och ge täckning natt och dag, oavsett väder, kan användning av värmekameror och radardetektering i kombination skapa ett mer robust skydd, konkluderar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng