2024-04-25

Nordic Level Group har uppdaterat sina finansiella mål

Styrelsen för Nordic Level Group AB har efter de senaste årens transformation av bolaget och avyttring av affärssegmentet Operations arbetat med att uppdatera de långsiktiga strategiska riktlinjerna för det nya Level.

Styrelsen för Level har nu fastställt nya långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Bolaget ska på fem års sikt, vid utgången av 2028, nå en omsättningstakt på rullande 12 månader om 1 miljard kronor. Det långsiktiga lönsamhetsmålet fastställdes till 12 procents rörelsemarginal (EBITDA) i genomsnitt över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Avyttrad bevakning och fokus på teknikerbjudanden

Bolaget har efter avyttringen av affärssegment Operations ett fokuserat erbjudande inom avancerad säkerhetsteknik och kvalificerad säkerhetsrådgivning med viktiga synergier emellan de olika erbjudandena samt en stark position inom ett antal prioriterade segment, där de viktigaste är samhällskritisk infrastruktur, fastigheter, industri, offentlig sektor och hotell.

– Vi ser en fortsatt starkt underliggande tillväxt inom säkerhetsbranschen under överskådlig tid och i synnerhet inom avancerad säkerhetsteknik och kvalificerad säkerhetsrådgivning, kommenterar Jörgen Lundgren, CEO på Nordic Level Group.

– Det förändrade nationella och internationella säkerhetsläget innebär omfattande utmaningar för samhället. Det ökar behovet av mer heltäckande säkerhetslösningar vilket Level möter genom att såväl växa som utveckla sitt säkerhetserbjudande, menar han vidare.

Goda förutsättningar för tillväxt

Styrelsens bedömning är att kombinationen av ett komplett helhetserbjudande och en stark marknadsposition skapar en god potential för årlig genomsnittlig organisk tillväxt överstigande 12 procent samt att branschens fragmenterade struktur möjliggör att under perioden tillföra ca 200–300 miljoner kronor i omsättning till koncernen via förvärv.

– Med en stark plattform bestående av intressant kundbas, helhetserbjudande, affärsmix och kritisk massa att operera utifrån, ser vi goda möjligheter till lönsam tillväxt såväl organiskt som via förvärv, konkluderar Jörgen Lundgren avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng