2024-04-30

Polisen börjar använda ANPR på Öresundsbron

Den nya lagstiftningen om polisiära befogenheter i gränsnära områden, som började gälla den 1 augusti 2023, ger utökade möjligheter att använda ANPR-kameror i områden som ligger nära Sveriges gränser.

Polisen börjar använda ett nytt system som genom kameror läser av fordons registreringsnummer i områden nära Sveriges gränser. En första version tas nu i bruk vid Öresundsbron.

Kamerorna som används kallas ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Istället för att filma, så läser de automatiskt av passerande fordons registreringsskyltar och tar endast foton av fordonen. I systemet som lagrar informationen kan polisen såväl lägga in en bevakning på ett fordon som är intressant i ett polisiärt ärende, som söka på ett sådant fordon i efterhand. Fordonsuppgifterna samlas in i brottsbekämpande syfte och systemet hjälper polisen att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott, upprätthålla ordning och säkerhet samt fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

– Det kan bland annat handla om att vi vill lokalisera en efterlyst person eller ett fordon i en pågående brottsutredning eller att identifiera ett fordon som har lämnat en brottsplats. Det kan också handla om att kunna utesluta att ett intressant fordon har passerat området, säger Håkan Jarborg Eriksson, som är nationell samordnare för gränsnära brottsbekämpning hos polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Den nya lagstiftningen om polisiära befogenheter i gränsnära områden, som började gälla den 1 augusti 2023, ger utökade möjligheter att använda ANPR-kameror i områden som ligger nära Sveriges gränser. 

– Systemets funktionalitet kommer att utvecklas och successivt utökas också antalet kameror på olika platser i Sverige för att effektivisera polisens brottsbekämpande arbete, säger Håkan Jarborg Eriksson.

Tekniken med ANPR-kameror har inte någon påverkan på framkomligheten i trafiken. Skyltar på området informerar om kamerabevakningen. Den insamlade fordonsinformationen får enligt ovannämnda lag behandlas i sex månader efter insamlingstillfället. Informationen som sparas i systemet, raderas sex månader efter insamlingstillfället.

Om polisens ANPR-system:

Polisens ANPR-system hanterar insamlad fordonsinformation. Fordonsinformationen samlas in via så kallade ANPR-kameror. Istället för att filma, så läser de automatiskt av passerande fordons registreringsskyltar och tar endast foton av fordonen. Inga foton tas i syfte att identifiera individer i fordonet. Trots det kommer bilden av fordonet att behandlas enligt polisens riktlinjer för allmän kamerabevakning som inkluderar kortare lagringstid och maskering.

Genom dessa kameror kan polisen samla in fordonsinformation och fordonsrörelser i syfte att upptäcka, förebygga, förhindra brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott, upprätthålla ordning och säkerhet samt fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Det kan handla om att lokalisera en efterlyst person eller ett fordon i en pågående brottsutredning eller att identifiera ett fordon som har lämnat en brottsplats.

Att registrera en bevakning på ett registreringsnummer och att utföra en sökning, kräver att ett polisiärt ärende finns som anges vid registrering eller sökning.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng