2024-04-24

Stor ökning av båtmotorstölder i Stockholm

Stöld ur båt innefattar ofta navigationsutrustning som plottrar och skärmar, men även bensindunkar och flytvästar.

Under första kvartalet 2024 anmäldes totalt 139 stölder av båtmotorer i Sverige. Det är en ökning med 42 procent. I polisregion Stockholm ökade antalet stölder av motorer med 200 procent. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt.

Under de senaste åren har stölderna av båtmotorer minskat. Under 2023 minskade stölderna med 18 procent jämfört med föregående år. Under första kvartalet 2024 syns dock ett trendbrott. Stölderna av båtmotorer ökar och störst ökning syns i polisregion Stockholm.

– Att flest stölder av motorer sker i region Stockholm är inte överraskande eftersom där finns flest stora båtar med stora motorer. Detta, i kombination med regionens många färjeavgångar ut ur landet skapar förutsättningar för stölder. Att vi just nu även ser en ökning kan förklaras med att internationella brottsnätverk är aktiva i regionen, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Ett relaterat problem är stöld ur båt, som har ökat under de senaste tre åren. Under det första kvartalet 2024 anmäldes 268 sådana stölder, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Återigen utmärker sig Stockholmsregionen med 166 stölder, motsvarande 62 procent av det totala antalet i landet. Jämfört med föregående år har stölderna i regionen ökat med strax över 200 procent.

Stöld ur båt innefattar ofta navigationsutrustning som plottrar och skärmar, men även bensindunkar och flytvästar. En betydande ökning har även noterats för stölder av växelhus.

– Växelhus är attraktiva för tjuvar eftersom de är värdefulla, saknar unik identifiering och är eftertraktade på den internationella marknaden, tillägger Viktor Eklöf.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng