2024-05-08

Avarn Security skriver under avsiktsförklaring om jämställdhetsarbete

Jennie Sörman, HR-chef och Lena Johansson, regionchef Bevakning Öst på Avarn Security.

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en strategi för 2024-2027 för ett jämställt Stockholm. Bevakning region Öst har skrivit under en avsiktsförklaring, där Avarn Security förbinder sig till att arbeta utifrån riktlinjerna i strategin.

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik och för Stockholms län är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet med jämställdhetsintegrering och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

– Som en leverantör av säkerhet åt Stockholms stad så känns det som en självklarhet att skriva under avsiktsförklaringen. Vi arbetar med dessa frågor sedan tidigare och förväntningarna på oss som företag är att vi ska bidra och berätta om hur vi arbetar med strategin och med företagets befintliga mål, säger Lena Johansson, regionchef Bevakning Öst.

– Att ansluta sig till strategin innebär att man också åtar sig som företag att vidta åtgärder och arbeta med aktiviteter för att främja jämställdhetsarbetet. På Avarn är det prioriterat att arbeta med jämställdhet och likabehandling både ur ett samhällsperspektiv såväl som ett företagsperspektiv där vi ser att vår kvalitet, leverans och arbetsmiljö förbättras av att vi ständigt arbetar med dessa frågor, säger Jennie Sörman, HR-chef på Avarn Security.

Länets jämställdhetspolitiska delmål är:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämställd utbildning.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng