2024-04-24

Europas polischefer går samman mot grov digital brottslighet

Deklarationen som nu antagits av polischeferna i Europa är en direkt förlängning av det svenska initiativet Going Dark, som Sverige drev under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2023.

Europeisk polis vill ha bättre förutsättningar att bekämpa brottslighet i en alltmer digital värld. Vid ett möte mellan europeiska polischefer enades man om en gemensam deklaration som riktar sig till både länders regeringar och techindustrin.

– Polisens förutsättningar måste anpassas till dagens och morgondagens tekniska verklighet. Det är inte rimligt att polisen tappar förmåga för att tekniken utvecklas i snabb takt, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector som representerade Polismyndigheten på mötet.

Kriminella använder i allt större omfattning avancerad teknologi för att utsätta oskyldiga personer för brott. Det rör inte bara brott som helt och hållet begås digitalt, till exempel cyberbrott. Idag har i princip alla brott en digital komponent och digitala bevis i form av exempelvis e-postkonversationer eller mobiltelefontrafik är avgörande vid brottsutredningar. Det kan handla om vem som kommunicerar med vem, vid vilken tidpunkt och vad de säger till varandra. Inte sällan sker kommunikationen över landsgränser. Idag har techbolagen ingen skyldighet och ibland heller ingen möjlighet att lämna ut digitalt innehåll till polisen. Det måste förändras, menar Stefan Hector.

– Ett samhälle kan inte acceptera att kriminella idag har ett utrymme att kommunicera säkert i syfte att begå grova brott, till exempel sexuella övergrepp på barn eller mord.

I den gemensamma deklarationen skriver polischeferna att lagstiftare och techindustrin har ett gemensamt ansvar för allmänhetens säkerhet och trygghet. Industrin bör själva kunna identifiera och proaktivt förebygga grova brott på sina plattformar. Därför anser man att industrin bör designa sina tekniska lösningar så att det finns möjligheter att både identifiera och rapportera kriminella aktiviteter på olika plattformar.

– Den här deklarationen är viktig eftersom den visar att alla poliser i Europa ser samma utmaning. Det är också viktigt att vi kan jobba tillsammans med techindustrin. Vi har ett gemensamt ansvar att hålla människor trygga, säger Stefan Hector.

Deklarationen som nu antagits av polischeferna i Europa är en direkt förlängning av det svenska initiativet Going Dark, som Sverige drev under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng