2022-03-31

Perimeterövervakning – Del 7 av 11

Stanley Security rustar för säkerhet i luftrummet

Av de större säkerhetsaktörerna är Stanley Security det företag i Norden som profilerat sig hårdast när det gäller drönarskydd.

Av de större säkerhetsaktörerna är Stanley Security det företag i Norden som profilerat sig hårdast när det gäller drönarskydd.

Drönare är ett nytt verktyg för säkerhetsföretagen, men också ett ökande hot mot exempelvis flyg, försvar, fängelser och idrottsarenor. Av de större säkerhetsaktörerna är Stanley Security det företag i Norden som profilerat sig hårdast när det gäller drönarskydd.

– Hotet från drönare samt intresset och efterfrågan på antidrönarsystem har ökat starkt de senaste åren, säger Gustav Norvik, produktchef på Stanley Security.

2019 lanserade Stanley Security det radiobaserade 2D-antidrönarsystemet Stanley Validrone som detekterar och positionerar drönare. Systemet kartlägger drönarens position på en karta och förutsatt att fjärrpiloten är inom synhåll kan hen också lokaliseras. Med sin långa räckvidd möjliggör Stanley Validrone en exceptionell situationsmedvetenhet. Hot kan upptäckas tidigt och verifieras visuellt genom automatiskt positionerade PTZ-kameror.

– På så sätt kan hotets omfattning bedömas så att rätt åtgärdsinsatser kan vidtas, säger Gustav Norvik.

De fem drönarhoten

Ny teknik innebär nya hot och det är inte alltid helt uppenbart hur hotet från drönare yttrar sig. Stanley Security har delat upp drönarhotet i fem kategorier baserat på motiv och användartyp:

 • Verksamhetsspionage (insamling av upplysningar)
 • Hackerangrepp (avlyssning, cyberattacker med mera)
 • Transport (smuggling vid till exempel fängelser och gränser)
 • Angrepp (terrorangrepp, skadegörelse, aktivism, maximal skada)
 • Hobby (risk för kollision, personskada, känsliga anläggningar)

Hur hittar man rätt lösning?

Drönarhotet liksom drönardetektering är något relativt nytt. Det gör också att det kan vara svårt att veta hur man ska hantera de potentiella hoten från luften i perimeterskyddet. Stanley Security har tagit fram en förstudie som fokuserar på att identifiera de risker och utmaningar som finns i ett specifikt luftrum så att rätt lösning kan tas fram. Förstudien baseras på följande punkter:

 • Identifiera riskerna

  Identifiera de potentiella riskerna som drönare kan utsätta en organisation för. Ta reda på vilka riskkällorna är, vilka områden som är utsatta samt vilka konsekvenser ett drönarangrepp kan få.

 • Förstå ditt luftrum

  Innan riskreducerande strategier utformas behövs kunskaper om det aktuella luftrummet. Ett bra sätt att ta reda på det är att införskaffa ett detektionssystem som kan mäta aktiviteterna och som kan läggas till grund för en slutlig rapport om lämpliga åtgärder.

 • Riskanalys och åtgärdsplan

  När de två första stegen är klara förser Stanley Security kunden med data och kunskaper som behövs för att bedöma var riskerna är som störst och vad som bör göras för att motverka dem. Det utmynnar i en sammanfattning som innefattar en detaljerad rapport om drönaraktiviteter i det aktuella luftrummet samt riskanalys och förslag på lösningar mot drönare.

 • Implementering av skräddarsydd lösning

  Efter genomförd förstudie får kunden tydliga riktlinjer och förslag på implementering av lösningar som syftar till att luftrummet tryggas. Lösningen kan vara allt från smarta kameralösningar till ett fullskaligt drönarskydd som Stanley Validrone.

Antidrönarsystem som tjänst

Stanley Validrone säljs som tjänst och finns i tre olika versioner och erbjuder detektion, riktningsangivelse och 2D-positionering:

 • Validrone Essential

  Validrone Essential är en snabbt implementerbar drönardetekteringssensor som levererar larm och realtidsrapportering över luftrummet. Tjänsten är anpassad till exempelvis kontorsbyggnader, fabriker, datacenter och mindre fängelser och kriminalvårdsanläggningar.

 • Validrone Professional

  Med en integrerad PTZ-kamera kan Validrone Professional registrera, lokalisera och verifiera drönare i luftrummet på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten lämpar sig för till exempel fabriker, datacenter, logistikföretag och medelstora fängelser.

 • Validrone Enterprise

  Validrone Enterprise är den mest sofistikerade lösningen inom Validrone. Med hjälp av RF-sensorer, placerade runt systemet, upptäcks inkräktare snabbt och en visuell verifiering erhålls med hjälp av PTZ-kameran närmast drönaren. Validrone Enterprise är lämplig för medelstora och stora anläggningar som sportarenor, större fängelser, kraftverk och flygplatser.

Så fungerar Validrone

Validrone positionerar drönare och pilot genom att passivt lyssna på radiokommunikationen mellan drönaren och pilotens drönarkontroll. Positionsdata skickas från sensorerna till en server som visualiserar drönare och pilot på en översiktsbild på platsen i en videoström. Vid larm skickas videoströmmen till operatören på Stanley Securitys larmcentral – kallad Säkerhetscenter. Operatören vidtar åtgärder enligt överenskommen instruktion med kunden. Validrone kan enkelt integreras med de flesta på marknaden kända videohanteringssystemen inklusive de ledande fabrikaten Milestone, Genetec och Bosch.

– Efterfrågan på antidrönarsystem är fortfarande störst hos kunder inom luftfart, försvars- och skyddsobjekt. Men vi ser också en breddning av kunderna. Allt fler ser Validrone som ett verktyg för att höja beredskapen mot drönarintrång i många andra miljöer också, säger Gustav Norvik avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng