2022-04-03

Perimeterövervakning – Del 10 av 11

Intelligent lidar-teknik, en game changer för smart intrångsdetektion

En av de största utvecklingarna inom sensorteknik är den snabba och mycket exakta punktdetektering som lidar kan tillhandahålla tack vare dess snabba inbyggda bearbetning och datafångst.

En av de största utvecklingarna inom sensorteknik är den snabba och mycket exakta punktdetektering som lidar kan tillhandahålla tack vare dess snabba inbyggda bearbetning och datafångst.

På senare år har lidar-tekniken blivit mer framträdande inom säkerhetssektorn. Den blev ursprungligen använd för automations- och mätindustrin, och den har utvecklats och förbättrats av vissa säkerhetstillverkare för att bli en av de mest exakta och noggranna intrångsdetekteringsteknikerna som finns tillgängliga.

Med hjälp av ”Time of Flight-principen” skannar lasersensorn kontinuerligt området genom att avge en infraröd puls som reflekteras tillbaka till sensorn när den träffar ett föremål.

– Sensorn kan noggrant detektera människor och föremål och ger X- och Y-koordinaterna för vilket som helst mål, och beräknar plats och rörelsehastighet i realtid, vilket möjliggör ett smart spårningssystem för punktdetektering, säger Mark Cosgrave, Division Manager för Western Europe på Optex.

Komplex analys

Sofistikerade lidar-detektorer, som den prisbelönta Optex Redscan Pro, har avancerad processorkapacitet för att analysera signaler från omgivningen och filtrera bort störningar som skapas av utmanande miljöförhållanden.
Sofistikerade lidar-detektorer, som den prisbelönta Optex Redscan Pro, har avancerad processorkapacitet för att analysera signaler från omgivningen och filtrera bort störningar som skapas av utmanande miljöförhållanden.

Utvecklingen av processorkraft innebär att lidar nu kan bearbeta en större mängd data och utföra mer komplexa analyser.

– Sofistikerade lidar-detektorer, som den prisbelönta Optex Redscan Pro, har avancerad processorkapacitet för att analysera signaler från omgivningen och filtrera bort störningar som skapas av utmanande miljöförhållanden, som kraftigt regn, snöslask och hagel för att upprätthålla stabil detektering, betonar Mark Cosgrave.

– Den analyserar också flera ekon (reflektioner) från ett misstänkt föremål inom bråkdelen av en sekund, och validerar varje eko för att säkerställa att en detektering inte luras av väderförhållandena. Dessutom kan sensorerna dynamiskt justera detektionsområdet till förändringar i terrängen, såsom ansamlingar av snö eller löv.

Smartare intrångsdetektering

Mark Cosgrave, Division Manager för Western Europe på Optex.
Mark Cosgrave, Division Manager för Western Europe på Optex.

Mark Cosgrave hävdar också att förbättrad processorkraft ger möjligheten för sensorn att tillhandahålla flerzonslogik där detektionsområdet kan delas upp i så många som åtta detektionszoner, var och en med oberoende konfiguration, känslighet och larmrespons.

En av de största utvecklingarna inom sensorteknik är den snabba och mycket exakta punktdetektering som lidar kan tillhandahålla tack vare dess snabba inbyggda bearbetning och datafångst. När dessa används med en säkerhetsplattform kan lidar förbättra övervakningen och möjliggöra en snabb och effektiv säkerhetsrespons.

En game-changer

Utplaceringen av lidar-detektorer ser ut att växa avsevärt.

– Och avancerade intelligenta lidar kommer att förändra de tillgängliga möjligheterna för smartare lösningar för intrångsdetektering för en rad applikationer, från högrisk och kritisk infrastruktur till stora kommersiella anläggningar, avslutar Mark Cosgrave.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng