2022-03-29

Perimeterövervakning – Del 5 av 11

Därför togs initiativet till utbildning i att koppla kamera och videoanalys

Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security.

Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security.

Kamerasystem med videoanalys är en effektiv komponent i dagens perimeterskydd. Men det finns också många exempel på bristfälliga installationer som med ständiga fellarm belastar larmcentralerna. Kompetensproblemet fick kameratillverkaren Bosch att starta en utbildning tillsammans med mjukvaruutvecklaren Tennotech.

– Något måste göras för att höja kompetensen, så vi tog initiativet till att skapa en certifieringsutbildning, säger Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security.

Anders Karlsson tycker att slutkunder ska kunna förvänta sig en videoanalyslösning som fungerar, oavsett årstiden eller väderleken.

– Om det inte funkar bottnar det i bristande kompetens, som i sin tur beror på att vi i Sverige inte har någon oberoende utbildning med certifiering för integratörer och installatörer som kopplar kameror med videoanalys till larmcentraler för verifiering. Den bristen leder till en lägre vilja för slutkunder att investera i den här typen av lösningar.

Men det finns väl några som är duktiga?

– Visst finns ett antal systemintegratörer och tjänsteleverantörer som har all nödvändig kunskap och kompetens för att lösa de utmaningar som installation och projektering av intelligent kamerabevakning innebär. De har en tydlig och strukturerad process för att göra det på ett säkert och tillförlitligt sätt. Tyvärr är dessa företag alltför få och inte alltid rikstäckande, då det i dagsläget är förenat med kompetens ned på individnivå.

Vad kan ni göra för att förbättra kompetensen hos installatörerna?

– Bosch-kameror har levererats för att bevaka tusentals kilometer med perimeterskydd bara i vårt närområde här i Norden och Baltikum. Vi har spenderat enormt mycket tid och resurser på att utbilda och certifiera de partners som är involverade i dessa installationer. Med rätt förutsättning, projektering och med rätt utbildning så fungerar dessa system och uppfyller kundernas krav och behov.

Och när ni sett anläggningar där kamerasystemen inte har fungerat, vad tänker ni då?

– Det finns så klart exempel där kamerasystemen inte har fungerat som de ska. I de fallen är den gemensamma faktorn bristen på utbildning och kompetens. Stor del av den kompetensen bygger på hur man planerar anläggningen och placeringen av kamerorna.

Idag finns videoövervakningsutbildningar baserade på befintliga normer, räcker inte det?

– Nej, varken anpassningen för uppkopplade intelligenta kameror eller skalbarheten för dessa certifieringsutbildningar är tillräckliga för behovet. Vi har behövt hitta en väg för att få ut denna kunskap, även till mindre och mellanstora installlationsföretag i de olika länderna. Dessutom saknas det idag generella certifieringsutbildningar på den svenska marknaden som ger rätt förutsättningar för de involverade parterna, oavsett om det handlar om en installatör eller en administratör.

Och nu har ni valt att ta fram en certifieringsutbildning?

– Ja, efter en lång tids utvärdering har vi tillsammans med Tennotech tagit fram en certifieringsutbildning anpassad för den nordiska marknaden. Den omfattar de vanligaste momenten och processerna som behövs för att få en kamera uppkopplad på ett säkert sätt och med en fungerande konfiguration på videoanalysen. Stor vikt har också lagts på var och hur kamerorna bör installeras för att undvika onödiga och oönskade larm samt att för att de ska detektera vad som verkligen efterfrågas.

Varför samarbete med just Tennotech?

– Som ett fristående företag vad det gäller kameror, videoanalys och VMS-plattformar har Tennotech mångårig erfarenhet av projektering och konfigurering. De har också en unik kompetens att förmedla detta till installatörerna på den svenska och nordiska säkerhetsmarknaden.

Två larmcentraler är ju också engagerade i samarbetet, varför?

– Vi har involverat Rapid och SOS Alarm för att få med alla nödvändiga och ingående steg som den här typen av installationer omfattar. Dit hör hänsynstaganden till de möjligheter och utmaningar som operatörerna på larmcentralerna ställs inför.

Varför är det så viktigt?

– Det är ju larmcentralernas operatörer som i slutändan jobbar med ”kameralarm” och tillhörande system. De har kunskapen om vad som fungerar i verkligheten. Det spelar ju ingen roll om all konfiguration och alla inställningar är perfekta om kameran sitter på fel ställe och tittar på fel område.

Vilken skillnad kommer den nya utbildningen att göra?

– Tillsammans med dessa oberoende larmcentraler är vi övertygade om att den certifieringsutbildning som Tennotech redan börjat leverera kommer ge de grundläggande kompetenser och förutsättningar som krävs för installatörer som ska koppla ”larmkameror” till larmcentraler. Vi hoppas förstås också att slutkunderna ska känna sig trygga med att de företag som har denna eller motsvarande certifieringsutbildning har rätt förutsättningar för att uppfylla deras önskemål och krav.

Så då har ni löst utbildningsbristen när det gäller intelligenta kamerasystem?

– Nej, långt ifrån, detta är ett första steg i att höja kompetensen i alla led för att ”fånga tjuv med kamera”. Vi hoppas att det här initiativet provocerar specialiserade aktörer att ta tag i utbildningsbehovet fortsättningsvis.

Vad menar du?

– Att det snarast tas fram specifika, officiella och ackrediterade certifieringsutbildningar för vår lokala marknad, som är ganska speciell i jämförelse med andra europeiska länder. Fram tills dess hoppas vi att den samlade erfarenhet som vi på Bosch, Tennotech, Rapid och SOS Alarm förfogar över kommer att ge en tillräckligt bra certifieringsutbildning för att täcka dagens behov.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng