2022-03-27

Perimeterövervakning – Del 3 av 11

Smartare tekniklösningar ökar perimetersäkerheten

Idag är säkerhetskameror, passerkontrollenheter och digitala högtalare anslutna till IT-nätverk och kan ta emot, analysera och distribuera data, säger Jimmy Ek, nordisk försäljningschef för Axis.

Idag är säkerhetskameror, passerkontrollenheter och digitala högtalare anslutna till IT-nätverk och kan ta emot, analysera och distribuera data, säger Jimmy Ek, nordisk försäljningschef för Axis.

När det gäller kritisk infrastruktur är perimeterskyddet särskilt viktigt. Flygplatser, energianläggningar och logistikcentra är exempel på objekt där gränsen för var obehöriga inte har tillträde ska vara väldigt tydlig.

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef för Axis, menar att den pågående digitaliseringen gett helt nya förutsättningar för att med IP-baserade lösningar skapa ett starkt perimeterskydd.

Jimmy Ek framhåller att pågående IoT-utveckling banat vägen för att uppnå effektiv perimeterövervakning med hög precision. Idag är säkerhetskameror, passerkontrollenheter och digitala högtalare anslutna till IT-nätverk och kan ta emot, analysera och distribuera data.

– Med smarta teknologier erbjuds en kraftfull lösning för att möta säkerhetskraven i perimetrarna, vilket ger snabb incidenthantering och respons, säger han.

Intelligent teknik ger bättre precision

Jimmy Ek menar att kombinationen av säkerhetskameror och programvara för rörelsedetektion har utökat utbudet och kapaciteten för lösningar för perimeterskydd, från enkel detektering till komplex intrångsanalys.

– Genom att utnyttja kraften i AI går modern kamerateknik, som redan kan skilja mellan ett fordon och en person som närmar sig en plats, snabbt framåt, framhåller Jimmy Ek.

– Baserat på nya och förbättrade algoritmer, som bygger på en mängd övervakningsdata, är det möjligt att bestämma en fordonskategori eller typ, eller en persons kön, åldersprofil och hårfärg, vilket alla tjänar till att förbättra korrekt identifiering.

Värmekameror och högtalare

Genom att kombinera visuella data från kameror med andra källor – så som bilder från värmekameror – kan detektionskapaciteten förbättras ytterligare.

– Axis värmekameror erbjuder, tack vare kraften i optiken de använder, möjligheten att lokalisera aktivitet över avsevärda avstånd, vilket kan behövas på exempelvis en flygplats med stängsel vid ytterpunkterna som är flera hundra meter lång, säger han.

– En värmekamera kan upptäcka någon som försöker komma åt platsen och automatiskt utlösa Axis PTZ-kameror att rikta in sig på den exakta platsen baserat på geokoordinater.

Tillägget av integrerade IP-hornhögtalare gör att förinspelade varningar kan utfärdas för att avskräcka eventuella inkräktare, eller röstvarningar i realtid som kan kommuniceras från en central plats.

Edge-baserad analys

Framsteg inom bildkvalitet, användning av AI och djupinlärningsmöjligheter kräver en ökad processorkraft. Det är här on-board-analys och edge-baserad processering kommer in. Dagens smarta kamerateknik kan analysera och bearbeta videodata i själva kamerorna utan att behöva ladda upp eller ladda ner över nätverk till en central server.

– Förutom att det innebär avsevärda energibesparingar över tid så frångår man risken som det skulle innebära med att lägga intelligensen i en centraliserad server som vid funktionsfel sätter intelligensen i kamerorna ur spel. Istället fattar edge-enheterna lokala beslut från enhet till enhet, säger Jimmy Ek.

– Axis egen Axis Perimeter Defender-lösning inkluderar edge-baserad analys av intrångsdetektering och valfri PTZ-autospårning, tillsammans med ett designverktyg för att möjliggöra smidig och noggrann planering av kamerainstallationer i ett område, vilket maximerar deras effektivitet.

Dra nytta av smartare säkerhet

Jimmy Ek framhåller att det egentligen inte finns gränser för antalet åtgärder som kan automatiseras.

– Det kan vara en säkerhetskamera som utlöser ett larm eller en förinspelad ljudvarning, alternativt en livevideo som skickas till ett team när de ger sig ut för att undersöka en incident.

Perimeterövervakning i utomhusmiljö innebär många utmaningar. Det ställer höga krav på installation, produkt- och teknikval. Förekomsten av upprepade fellarm resulterar annars i problem för operatörerna som ska hantera inkomna larm. Det kan leda till att åtgärder vid skarpa larm försenas. Men med rätt teknik kan larmhändelser verifieras med precision.

– Med dagens avsevärt förbättrade bilder och videoanalys har nu operatörer möjligheten att noggrant bedöma en situation innan de beslutar om åtgärdsinsatser, kommenterar Jimmy Ek.

Passerkontroll med nätverksvideo

Jimmy Ek tror också på passerkontrollsystem med videoövervakning som en kompletterande faktor för autentisering i perimeterskyddets in- och utgångspunkter.

– Friktionsfria passerkontrollteknologier erbjuder en strömlinjeformad och säker tillträdesprocess där en QR-kod som presenteras med en mobiltelefon backas upp av en nätverkskamera som bekräftar identiteten innan tillträde ges.

Förbättrad service via passerkontroll

Jimmy menar också att automatisk passerkontroll även kan förbättra både service och kundupplevelse, exempelvis genom att aktivera ett välkomstmeddelande och eventuella instruktioner till besökaren via nätverkshögtalare medan ett automatiskt utlöst e-postmeddelande eller samtal skickas till personen som ska ta emot besökaren.

Att skalbar och framtidssäker säkerhets- och övervakningsteknik blivit tillgängliga för ett allt bredare spektrum av industrier och företag, ser Jimmy Ek som väldigt fördelaktigt.

– Att ta till sig dessa lösningar och dra full nytta av de många möjligheter som erbjuds för att minska hoten och även förbättra besökarnas upplevelse, leder till skapandet av en smartare och säkrare värld, säger Jimmy Ek avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng