2022-03-26

Perimeterövervakning – Del 2 av 11

”Vi ser en stor utmaning med öppna campus”

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Perimetersäkerhet kan vara att bevaka en tydlig tomtgräns i realtid men det kan också handla om att i efterhand gå in och leta efter bildmaterial som visar hur perimetern bröts.

– Vi ser också en stor utmaning med till exempel öppna campus: det är ofta stora områden där det inte finns stängsel och människor kan ha tillåtelse att röra sig där, men samtidigt vill man ha koll på avvikande beteende, säger Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

När videoanalys började användas för perimetersäkerhet gjordes analysen i servern – inte i kameran – eftersom det saknades tillräcklig processorkraft. När mer kraft blev tillgängligt började videoanalys göras i kamerorna i allt högre utsträckning.

Serverbaserad analys tillbaka

I dag finns det fantastiska lösningar från många tillverkare men Christopher Åkesson menar att det också är en tydlig trend att serverbaserad analys är på väg tillbaka. Och det gäller inte minst anläggningar där det redan finns kameror som inte har processorkraft för videoanalys. Vid perimeterskydd är det heller inte helt ovanligt att det sitter kameror över ganska stora ytor och högt upp med utmanande installationspunkter där kamerorna trots viss ålder ändå levererar fullgod bild.

– Då vill man kanske inte investera 50 000–100 000 kronor per kamera igen om de befintliga kamerorna är några år gamla. I stället köper du centralt placerad utrustning och fördelen med det är att du blir kameraoberoende och du behöver bara en videoström, säger Christopher Åkesson.

Han menar att det definitivt finns en marknad för serverbaserad videoanalys och inte minst när det gäller stora installationer. Om en flygplats till exempel bevakar ett antal hundra meter stängsel så ger i regel en äldre kamera i många fall fortfarande bra bilder och det finns ingen stor vinning med en ny kamera med bättre upplösning.

Endast kameror – inte gott nog

Christopher Åkesson menar att träffsäkerheten inte blev bra i början när kameror och videoanalys skulle utgöra lösning för perimetersäkerhet utomhus. I stället började termiska kameror användas och då blev träffsäkerheten bättre.

– Det vi har sett genom åren är att kameror som ensam sensor för perimetersäkerhet många gånger inte är tillräckligt. Det går absolut att använda gamla kameror om man kompletterar med andra typer av sensorteknologi på utvalda platser. Och videoanalysalgoritmerna har blivit mycket smartare och bättre genom åren i och med AI.

Bör kombinera mer

Han anser att många slutkunder på ett bra sätt kombinerar olika typer av teknik för en hög perimetersäkerhet, men inte alla och inte i den utsträckning de borde.

– Jag tror att det finns många installationer som så att säga lever på gamla meriter. De har optiska kameror eller termiska kameror och lite videoanalys. Men de lever med falsklarm. Alla larmcentraler säger samma sak: det genereras mycket falsklarm. Och till slut är det tyvärr så att ropar man varg tillräckligt många gånger så slutar folk titta, säger han.

Metadata allt viktigare

Den största trenden för perimetersäkerhet är enligt Christopher Åkesson att slutkunderna adderar ny teknik som till exempel lidar eller radar för att komplettera videoanalys och säkerhetskameror som verifierar larm.

– Det löser utmaningar med väder, vind och framför allt ljusförhållanden – vilket alla är enorma problem i nordiskt klimat. Men det löser också terrängutmaningar med höjdskillnader som kameror och videoanalys har lite svårare för.

Christopher Åkesson noterar att radar- och lidarförretag som syns och hörs ganska mycket i branschen i dag inte ens fanns för 6–7 år sedan. Samtidigt är videoanalys numera i olika utsträckning ”machine learning”-baserad, vilket gör att den blir mer träffsäker.

– En stor skillnad är att förr handlade det om att få en indikation på om det var en person eller fordon. I dag får du inte bara det utan även riktning, hastighet, storlek, färg, och hur länge – du får ut mycket mer information av den här typen av produkt.

Dessutom handlar det inte bara om att detektera i realtid utan även om att spara informationen för att det ska vara sökbart i ett framtida skede, så kallad metadatasökning.

– Det är något som vi ser jättemycket mer av, man vill kunna hitta relevant video snabbt när något har hänt. Och att till exempel leta efter en specifik individ bland hundratals kameror på en flygplats är enormt utmanande. Med vår lösning går det att generiskt söka på metadata från flera olika kameratillverkare utan att installera massa extra tillägg. Så kallad forensisk sökning har exploderat den senaste tiden, säger Christopher Åkesson.

Perimetern inte alltid tydlig

På en flygplats finns det i regel en väldigt tydlig perimeter, men på till exempel byggarbetsplatser och företagscampus är gränsdragningen betydligt mer grumlig. På ett campusområde kan det finnas företag som bedriver forskning och utveckling och har företagshemligheter, men det finns inga höga staket utan i princip vem som helst kan ta sig fram till dörren eller fönstret och fotografera eller hålla koll på vilka som passerar in.

– Perimetersäkerhet är en enorm utmaning där. Med videoanalys och machine learning kan vi göra väldigt mycket i dag, men du kommer aldrig kunna ta bort den mänskliga faktorn, avslutar Christopher Åkesson.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng