2022-03-25

Perimeterövervakning – Del 1 av 11

Om teknikval, AI och drönarhot i perimeterskyddet

Förutom kameror med videoanalys samt olika typer av stängsel och områdeslarm så är värmekameror, radar och lidar (lasersensor) exempel på teknik som används för att perimetersäkerhet.

Förutom kameror med videoanalys samt olika typer av stängsel och områdeslarm så är värmekameror, radar och lidar (lasersensor) exempel på teknik som används för att perimetersäkerhet.

Perimetersäkerhet har gått från att handla om att larma när perimetern bryts till att vara mer proaktiv – eller om man så vill från ”perimeter intrusion” till ”perimeter surveillance”.

– Du vill vara proaktiv och se vad som händer utanför din tomtgräns och kunna spåra objekt, det är avgörande, säger David Lenot, Airport Practice Leader på Genetec.

Perimetersäkerhet – hur kan vi effektivt skydda områden från hot från marken och luften? Det var rubriken för ett välbesökt seminarium på Sectech i Stockholm där fem branschexperter deltog.

Marknaden för perimetersäkerhet har förändrats mycket de senaste åren och lösningarna har blivit mer avancerade och samtidigt mer prisvärda.

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis Communications, betonar att integration är nyckelordet när det kommer till perimetersäkerhet i dag och att det har varit så ett tag.

– Vi ser att många använder säkerhetskameror, termiska kameror, radar och så vidare. Det blir vanligare att man kombinerar teknik och integration är en tydlig trend, säger han.

Finns ingen generell lösning

Magnus Cederäng, Business Unit Manager för IP-surveillance på Infralogic, tycker dock att Norden är lite efter när det gäller integration.

– Vi har många olika lösningar som går att kombinera, men i dag ser vi att många bara använder en typ av sensor i stället för att kombinera tekniken som finns. Jag tror dock att vi är på väg bort från att använda en typ av sensor till lösningar med flera olika typer av sensorer och där kameror används för att verifiera intrång, säger han.

Alla experter är ense om att det inte finns en lösning som alltid är bäst – det beror på vad kunden vill ha och hur förutsättningarna ser ut.

– Du måste skräddarsy lösningen så att den fungerar för kunden.

Jag vill uppmana till att lära mer om tekniken för att förstå hur den fungerar och dess begränsningar. En av de viktigaste drivkrafterna är budget, men välj den bästa lösningen, inte den billigaste – för den kommer kanske inte att ge dig det resultat du önskar, säger Mark Cosgrave, Divisional Manager på Optex.

Han syftar bland annat på falsklarm som har varit en stor fråga, inte minst vad gäller videoanalys utomhus.

Tekniken mer tillgänglig

Jimmy Ek menar att vissa produkter i branschen har blivit ”översålda”, det vill säga att det har utlovats mer än de klarat av att leverera.

– Om en installatör säger att du inte kommer få några falsklarm och att du samtidigt inte kommer missa några skarpa, riktiga larm och att du inte behöver konfigurera ditt system – då lovar någon dig guld och gröna skogar och talar inte sanning, säger han.

Jimmy Ek är noga med att påpeka att tekniken är bättre i dag än tidigare.

– Om du kör en sju år gammal bil och sedan sätter dig i en ny bil så kommer såklart upplevelsen vara annorlunda. I dag är kameror tillsammans med AI-videoanalys riktigt bra. Du måste köpa bra hårdvara med mycket processorkraft, ljuskänslighet och du behöver planera din installation, men om du gör det kommer du att uppleva få falsklarm – men inte noll falsklarm, säger han.

David Lenot lyfter fram att det finns många olika typer av teknik för perimetersäkerhet på marknaden i dag och att priserna sjunkit. Förutom videoanalys och olika typer av stängsel och sensorer är till exempel termiska kameror, radar och lidar lämpliga för perimetersäkerhet.

– Först och främst vill jag göra skillnad på ”intrusion detection” och system som spårar objekt. Staketlarm har till exempel blivit mycket bättre, och det gäller även att kunna spåra objekt med radar eller lidar. Genom att spåra objekten både innan de når staketlinjen och när de klivit över den förbättrar du inte bara detektionen. Detta är ett nytt paradigm där vi försöker förstå om någon är på väg att göra intrång, vad som händer innan dess och vart personen tar vägen, säger han.

Lidar och radar

Gustav Norvik, produktspecialist på Stanley Security, menar att säkerhetsbranschen kan tacka bilbranschen för att priserna på radar och lidar har gått ner och blivit mer tillgängliga.

Radar står för ”radio detection and ranging” medan lidar är en förkortning för “light detection and ranging”. Lidar är en slags lasersensor som mäter avstånd till objekt och mappar upp dem via ett punktraster som sedan mjukvara läser av.

– Lidar är kanske nytt för vissa men det har använts för säkerhetsapplikationer i mer än tio år. Tillsammans med kameror och övervakningsutrustning är det väldigt bra – inte minst för att ha ”situational awareness”. Lösningar för att detektera position, till exempel mellan perimeterskyddet och din byggnad – det handlar om att skydda din tomt med flera lager, säger Mark Cosgrave.

Han menar att det är viktigt att inte lita endast på en typ av teknisk lösning.

– Gör inte det, för om det inte funkar – ”that’s it”. Du måste använda flera olika typer av teknik inom den övergripande lösningen, säger han.

Gustav Norvik framhåller att när en kamera inte kan se tillräckligt långt är det effektivt att använda radar som spårar objekten och när de kommer tillräckligt nära kan kameran få korn på dem.

– Det underlättar för operatören eller slutanvändaren, kanske finns det ett högtalarsystem där de kan ropa ut att de sett objektet och att det måste vända om. På så sätt kan vi använda olika typer av teknik tillsammans, säger han.

Magnus Cederäng instämmer:

– Vi representerar olika typer av sensorer, men som Gustav säger: operatörerna behöver information för att agera på saker som händer och de vill inte ha falsklarm. Kan vi börja kombinera olika teknologier tror jag att vi kan komma ner till en procents falsklarm, säger han.

Mer proaktiva i framtiden

David Lenot tycker att kvalitet och täckningsområde är avgörande, inte om man använder kameror, staket, radar eller termiska kameror.

– Du vill vara proaktiv och se vad som händer utanför din tomtgräns och kunna spåra objekt. Att kunna positionera och spåra objekt är avgörande, säger han.

Jimmy Ek anser att installationen och designen av lösningen är väldigt viktig.

– I dag krävs det ganska mycket, du måste designa rätt, du måste planera, du kan inte bara montera kameran var som helst och tro att den inte kommer att ge några falsklarm. Du måste lägga tid på det.

Han tror också att utvecklingen av AI kommer underlätta och göra många applikationer bättre och att dagens fokus på och utveckling av deep learning för kameror är väldigt intressant ur ett perimetersäkerhets-perspektiv.

Drönardetektering fortfarande färskt

David Lenot ser detektion av drönare som en viktig del av framtidens perimetersäkerhet.

– Det handlar om objekt på marken, på vatten men också i luften. Sättet du designar perimeterövervakning behöver vara 360 grader och du bör ha ett system som kan positionera objekt, säger han.

Gustav Norvik berättar att han var på plats när 17 olika system för drönardetektering testades på en stor nordisk flygplats.

– De flesta är baserade på RF eller radar.

Kombinationen RF och radar kan vara bra för att bestämma drönarens position. Ett problem är dock vad som ska göras när en fientlig drönare detekteras. Att skjuta ner den är förenat med juridiska problem, vad händer om den träffar en person eller egendom när den kraschar? Det är något som fortsätter diskuteras.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng