2022-04-02

Perimeterövervakning – Del 9 av 11

Kameror med ANPR stärker perimeterskyddet

Vaxtors OCR-analysteknik, tillhandahåller ett brett utbud av lösningar för många vertikala marknadssegment, säger Tonny Fredriksen, försäljningsdirektör för Mobotix.

Vaxtors OCR-analysteknik, tillhandahåller ett brett utbud av lösningar för många vertikala marknadssegment, säger Tonny Fredriksen, försäljningsdirektör för Mobotix.

Automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR) blir ett allt viktigare verktyg i perimeterskyddet. Vilka fordon ska släppas in och vilka ska nekas tillträde? Hur ska behörighet styrkas eller avstyrkas snabbt och effektivt?

Mobotix har satsat stort på AI-driven ANPR som redan nu finns inbyggd i deras kameror via Vaxtor, en spansk utvecklare av analysteknologi, som nyligen förvärvades av just Mobotix.

Att kunna kontrollera in- och utflöden av fordon är en vital del av perimeterskyddet. Med Vaxtors analysteknolog i sin portfölj stärker Mobotix sin position inom områdesbevakning i allmänhet och inom ANPR i synnerhet. Tonny Fredriksen, som är försäljningsdirektör för Mobotix i Norden ser en stor potential i tekniken.

– Vaxtors OCR-analysteknik, och i synnerhet deras produkter inom automatisk nummerplåtsigenkänning tillhandahåller ett brett utbud av lösningar för många vertikala marknadssegment, säger han.

Vanlig videoövervakning otillräckligt

Säkerhetsövervakning i realtid av oönskade eller oväntade fordon som anländer till en plats är nästan omöjligt utan ett ANPR-system. Konfigurationer i standardkameror för övervakning är inte lämpade för att fånga registreringsskyltar för fordon i rörelse under varierande ljusförhållanden och det finns inget sätt att unikt identifiera fordon av intresse med enbart video.

Så används ANPR-systemet

Vaxtors ANPR-system fångar upp registreringsskyltar för alla fordon, dag som natt och kontrollerar dem i realtid mot databaser med personer av intresse eller kända misstänkta fordon. Om en matchning hittas kan en visuell eller hörbar varning utlösas lokalt eller på distans på en dator eller mobil enhet till säkerhetspersonal som kan ingripa. För varje avläsning av registreringsskylt skapas en post som beskriver skyltnumret, en bild på fordonet och föraren samt den exakta tid- och datumstämpeln.

Punktkontroller med mobiltelefonen

Tillhörande synkroniserad video av föraren eller fordonet kan lagras och länkas med hjälp av ett lämpligt VMS-system som tillåter väktare att utföra sökningar baserat på skyltar, delskyltar eller datumoch tidsintervall. Utöver normal övervakning av ingången till platsen kan ytterligare strömsnåla ANPR-kameror med tidig varning med låg effekt användas för att exempelvis upptäcka demonstranter när de närmar sig långt innan de anländer till de normala kontrollpunkterna.

Vaxtors exakta On Mobile Android-mjukvara körs på vanliga smarta telefoner och kan användas av säkerhetspersonal för att punktkontrollera fordon mot synkroniserade databaser, vilket säkerställer en helt skiktad strategi för platssäkerhet.

Unik teknik

Vaxtors unika analysteknik OCR (Optical Character Recognintion) används i kombination med kameror, möjliggör automatisk inspelning av exempelvis bokstäver, siffror eller annan maskin- och läsbar data som registreras och bearbetas i hög hastighet för att trigga igång processer.

Förvärvet av Vaxtor föregicks av ett flerårigt nära samarbete som enligt Tonny Frederiksen avspeglas i Mobotix erbjudande.

– Absolut. Vaxtors produkter är exempelvis skräddarsydda för den högpresterande Mobotix 7-plattformen och deras analysappar kan köras decentraliserat i kamerorna, vilket tar bort behovet av dyr perifer hårdvara. Vaxtor-tekniken är också integrerad i videohanteringsprogramvaran Mobotix Hub, berättar han.

Så här funkar det

Tonny Fredriksen, försäljningsdirektör för Mobotix.
Tonny Fredriksen, försäljningsdirektör för Mobotix.

ANPR-programvaran är placerad vid infarter med barriärer, grindar, trafikljus eller LED-skyltar, och kan läsa alla kommande registreringsskyltar och ge tillträde beroende på att den inkommande skylten omedelbart matchas mot databaser med auktoriserade användare.

Användare kan exempelvis grupperas i kategorier såsom ledning, städpersonal, underhållsentreprenörer och kända förbokade besökare och automatiskt beviljas tillträde vid vissa tidpunkter till vissa delar eller ”zoner” av ett stort område.

– Larm kan utlösas om exempelvis en leveransbil är på en plats under mer än en fördefinierad period, säger Tonny Frederiksen.

Enkelt att söka data

Till skillnad mot vanlig kamerabevakning gör ANPR-lösningen det enkelt att söka data efter registreringsskylt, ett datum och en tid eller till och med den anställdes eller den registrerade besökarens namn. Alternativt kan auktoriserade och lösenordsskyddade användare söka i all lagrad data för att tillhandahålla tillförlitliga, tidsstämplade obestridliga bevis till polis eller försäkringsbolag i händelse av brottsmisstanke.

Klarar mer än registreringsskyltar

Vaxtors ANPR-app har stöd för alla länders registreringsskyltar och erbjuder tillförlitlig igenkänning av enkla- och dubbla körfiler dygnet runt. Även igenkänning av fordonens färg, tillverkare och modelltyp inkluderas. Dessutom verifieras om någon kör med stulna eller förfalskade nummerplåtar, vilket försvårar för kriminella att färdas på allmänna vägar eller att få tillträde till ett område eller passager där access baseras på fordonets registreringsnummer.

Vaxtors nummerplåtsigenkänning baseras på djupa inlärningsprocesser som ger hög precision. Applikationen kan användas upp till maximala hastigheter och på flera filer upp till 160 km/h.

Kostnadseffektiv lösning

Vaxtors kraftfulla OCR-motor, som är inbyggd i de senaste Mobotix-kamerorna, har vid mätningar uppnått samma eller bättre nivåer av igenkänning som normalt finns i dedikerade och mycket dyrare NPR-kameror.

– Mobotix-kamerorna med inbyggd ANPR innebär därför en kostnadseffektivitet som ger stora konkurrensfördelar, menar Tonny Frederiksen avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng