2022-03-30

Perimeterövervakning – Del 6 av 11

Plattform som håller samman data – bästa perimeterskyddet

Ett enhetligt säkerhetssystem ger större medvetenhet om uppkomna situationer för operatörer genom att sammanfoga rapporter och varningar från alla moduler som för närvarande körs på plattformen.

Ett enhetligt säkerhetssystem ger större medvetenhet om uppkomna situationer för operatörer genom att sammanfoga rapporter och varningar från alla moduler som för närvarande körs på plattformen.

Många funderar på hur de effektivt kan skydda sin perimeter och förhindra intrång. Svaret är enligt Erik Nord, affärsutvecklingschef på Genetec, att kombinera olika teknik via en öppen plattform som exempelvis Genetecs Security Center.

– Det gör det möjligt att kombinera system för videoövervakning, passerkontroll, inbrottslarm och automatisk registreringsskyltigenkänning för att bättre skydda och hantera perimetern, säger han.

Vid stora verksamheter som flygplatser och kritisk infrastruktur blir perimetersäkerheten mer komplicerad på grund av de stora ytorna. Och när en organisation har begränsad medvetenhet om hela sin perimeter blir risken större för fysiska säkerhetsintrång och cyberattacker.

Flera lager

Med ett traditionellt perimeterövervakningssystem larmas operatörerna bara om ett potentiellt intrång mot områden där obehöriga ej äga tillträde sker och det håller inte i dag, menar Erik Nord, som framhåller att många anläggningar numera har flera, överlappande perimetrar där var och en har sina egna rättigheter till access, riskprofil och driftkrav.

– Därför går det inte att förlita sig uteslutande på en sensor eller analys för att upptäcka intrång utan i stället måste perimetersäkerhet byggas i flera lager – vilket innebär att en kombination av sensorteknologier används, säger han.

Erik Nord menar att ny teknik har inneburit en möjlighet att se bortom stängslet och bli mer specifik vad gäller vad som ska övervakas och hur.

– Genom att använda flera olika typer av teknik, till exempel ”heatmaps”, sensorer för intrångsdetektering som radar, lidar, lasrar och stängselsensorer samt videoanalys, kameror, passerkontroll och andra fristående system blir det möjligt att upptäcka potentiella obehöriga intrång utanför perimetern.

Säkerhetsplattformen håller samman informationen

När en organisation inte förenar sina säkerhetssystem och teknologier på en enda plattform, utan istället förlitar sig på leverantörsintegration, kan det skapa informationsluckor eller en ofullständig bild av perimetern. Men en enhetlig fysisk säkerhetsplattform hjälper till att koppla ihop punkterna mellan data som samlas in av dessa olika system för att ge den ”situational awareness” som krävs för att hålla anläggningar och människor säkra, menar Erik Nord.

– Vår plattform Security Center integreras med allt fler enheter, som radar- och laserbaserade lösningar för att hjälpa till att upptäcka potentiella hot över stora områden. Rörliga mål spåras automatiskt på geografiska kartor och visas intuitivt så att säkerhetspersonal kan bedöma och reagera på hot snabbare, säger Erik Nord.

Snabbare och bättre beslut

Genom att presentera all information om intrång, hot och potentiella intrång tillsammans, gör ett enhetligt system det möjligt för operatörer att snabbt fatta viktiga beslut, menar Genetec.

Högupplösta PTZ-kameror med lång räckvidd är ett bra komplement vid perimetersäkerhet, till exempel om systemet konfigureras så att kamerorna automatiskt börjar leta efter visuell verifiering i ett område om perimeterskyddet indikerar intrång. Bilderna skickas direkt till ansvariga som kan se vad som händer och vidta åtgärder.

Tidigare upptäckt och andra fördelar

Att upptäcka potentiella hot tidigt är avgörande. Därför kan till exempel lidar-teknik och seismiska sensorer vara ett sätt att få larm redan innan perimetern har brutits.

Med hjälp av filtreringsfunktioner kan säkerhetsteamet också filtrera objekt (till exempel så man gör åtskillnad på människor och djur) i olika zoner för att minska onödiga larm.

Det går också att använda ANPR-läsare för att skanna fordon och på så sätt få bättre information om vilka som rör sig kring perimetern.

Physical Identity and Access Management Systems (PIAMS) adderar ytterligare ett lager till processen genom att koppla passerkontroll till affärssystem, inklusive HR. Sammankopplingen gör att organisationer automatiskt kan tilldela eller ta bort access till begränsade områden baserat på företagets policy. När anställda slutar eller byter roll kan deras access till känsliga områden justeras automatiskt.

Effektiviserar händelsehantering

Ett enhetligt säkerhetssystem med automatiserade varningar, standardiserade procedurer för hur operatörer ska hantera och reagera på händelser steg för steg kan hjälpa till att säkerställa att möjliga hot identifieras, utreds och löses på ett snabbt och konsekvent sätt.

– I vissa fall kan ett potentiellt säkerhetshot vara svårt för en person att upptäcka. Till exempel kanske en operatör inte kan koppla ihop sambandet mellan en entreprenör som oväntat går in i ett begränsat område och en enhet som går offline. Men ett enhetligt säkerhetssystem kan enkelt koppla ihop dessa händelser och snabbt flagga dem, säger Erik Nord.

Datahantering spelar stor roll

Möjligheten att smälta samman händelsedata är också viktigt för ett bra perimeterskydd.

Ett enhetligt säkerhetssystem ger större medvetenhet om uppkomna situationer för operatörer genom att sammanfoga rapporter och varningar från alla moduler som för närvarande körs på plattformen.

– Detta är avgörande eftersom det gör det möjligt att se en ny situation från alla delar av systemet som en enda händelse snarare än en serie separata incidenter. En öppen plattform som håller samman händelsedata ger därför det bästa perimeterskyddet, avslutar Erik Nord.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng