2024-04-02

Videoövervakning – Del 4 av 5

Nu utbildas slutkunder i intelligent kamerabevakning av Bosch

– Om vi hade haft mer kapacitet hade vi utbildat fler. Men vi är en tillverkare och utbildningen är inte vår kärnverksamhet, säger Björn Adméus, marknad och försäljningschef på Bosch Security.

– Om vi hade haft mer kapacitet hade vi utbildat fler. Men vi är en tillverkare och utbildningen är inte vår kärnverksamhet, säger Björn Adméus, marknad och försäljningschef på Bosch Security.

2021 lanserade Bosch en utbildning om intelligent kamerabevakning för att bidra till en högre nivå på branschens leveranser. I år har Bosch Security även börjat utbilda slutkunder.

– Kunskapsbehovet är stort hos slutanvändarna när det gäller intelligenta kamerasystem, säger Björn Adméus, marknadschef på Bosch Security Systems.

Med AI-tekniken har intelligent kamerabevakning fått en rejäl skjuts framåt. Idag kan kamerasystemen utföra saker som var omöjliga för bara några år sedan.

Björn Adméus på Bosch är dock noga med att förtydliga att även AI kan överlistas. Det var också en viktig insikt när Bosch Security utvecklade sin prisbelönade IVA Pro-plattform som släpptes under 2023. Den innefattar bland annat paketering av färdigkonfiguerade lösningar för intelligent video för perimetersäkerhet, byggnader och trafikövervakning. Det är lätt att förledas att den senaste AI-tekniken står bakom hela lösningen, men så är det inte.

– Vi visste att AI har begränsningar och att funktioner i vår ”gamla” IVA videoanalys-plattform faktiskt kan tillföra vissa saker. En sådan funktion är att träna kameror att känna igen specifika föremål. Den inlärningsfunktionen har möjliggjort de här IVA Pro-paketen och väsentligen stärkt den nya AI-drivna plattformen, berättar Björn Adméus.

Gammalt och nytt

Mixen mellan ”gammal” och ny AI-teknologi har sålunda bidragit starkt till den unika IVA Pro-lösningens tillblivelse, enligt Björn Adméus.

– Nu kan man säkert klassificera om det är en person, en bil, en buss eller en lastbil i området och dessutom kan kamerasystemet hålla fast vid ett rörligt objekt även om en skymmande husvägg eller mur kommer emellan under en tidsperiod. När objektet kommer ur det skymda läget kan kamerasystemet fortsätta följa det.

Kunskapsglapp

Men trots tekniska framsteg finns problem att lösa. Dels behöver installatörer mer kunskap för att tekniken ska kunna installeras på rätt sätt, dels behöver slutkunderna veta vad de kan få ut av intelligent kamerabevakning. Därför har Bosch satsat hårt på att utbilda branschens aktörer. Det hela började 2021 med en debatt i Detektor och Securityworldmarket. com om undermåliga installationer som genererar alldeles för många onödiga larm.

– Vi hade gärna sett att det då fanns en oberoende utbildning om hur intelligent kamerabevakning ska hanteras, men eftersom det inte fanns då, och inte heller nu, så startade vi en utbildning som vi har fortsatt med, säger Björn Adméus.

300 installatörer

Totalt har Bosch utbildat cirka 400 installatörer i Norden och Baltikum i videoanalys, varav Sverige stått för cirka 300 av dessa personcertifieringar.

– Om vi hade haft mer kapacitet hade vi utbildat fler. Men vi är en tillverkare och utbildningen är inte vår kärnverksamhet. Det är inget vi tjänar pengar på, även om det kan generera framtida affärer så klart, kommenterar Björn Adméus.

Slutkunder vill veta mer

Det är dock inte bara hos installatörerna som efterfrågan på utbild ning om intelligent videoanalys är stor. Även slutkunder vill veta mer, enligt Björn Adméus.

– De vill hålla sig uppdaterade och veta mer om AI och hur tekniken kan användas för att öka och effektivisera säkerheten.

– De vill också ofta komma till rätta med falsklarmsproblematiken och ser våra utbildningar som en möjlighet att få en ökad förståelse för intelligent kamerabevakning så att de kan få ut det bästa möjliga av systemen. Exempelvis hur man filtrerar information och hur man kan få ut statistik om specifika saker.

200 slutkunder har utbildats

I höstas utbildade Bosch ett stort antal slutkunder i Finland. Sedan dess har det fortsatt i andra länder. Totalt har cirka 200 personer i slutkundsledet utbildats.

– I Finland kördes utbildningen av slutkunder i grupp, men i övriga länder har vi kört företagsvis och då har utbildningarna skräddarsytts utifrån slutkundernas verksamhetsbehov, även om de grundläggande delarna varit identiska.

Så ser ”eleven” ut

Utbildningarna sker vanligtvis under en heldag. Någon större skillnad på vilken typ av deltagare som går utbildningen i de olika länderna eller regionerna är det inte.

– De representerar allt från organisationer som har att skydda kritisk infrastruktur till storföretag och organisationer som helt enkelt vill använda intelligent kamerabevakning för att få ut mer information än bara se en bild, säger han.

I Baltikum är det dock mindre bredd på utbildningsunderlaget.

– Det är en väldigt priskänslig marknad, så där är det främst säkerhetsansvariga inom kritisk infrastruktur och annan high end-verksamhet som går vår utbildning, tillägger Björn Adméus.

Stort utbildningsbehov

Dagens kompetenta slutkunder drivs av att hela tiden lära sig mer för att klara av att hantera föränderliga hot och dra nytta av den snabba teknikutvecklingen. Och många gånger blir det väldigt tydligt hur viktigt det är med utbildning, enligt Björn Adméus.

– Det finns ett glapp när det gäller teknikutvecklingen och kunskapen om hur man använder den. Exempelvis har många slutkunder påtalat att de skulle vilja ha larmzoner i sina kameror och frågat om det är möjligt. Så har vi fått förklara att dom sedan flera år redan har det i sina befintliga kameror. Sådana erfarenheter bekräftar behovet av och nyttan med utbildning, konkluderar marknadschefen på Bosch Security.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng