2024-03-26

Videoövervakning – Del 1 av 5

AI och molnet driver marknaden för kamerabevakning

James McHale inledde seminarieprogrammet på Sectech i Stockholm den 25 oktober.

James McHale inledde seminarieprogrammet på Sectech i Stockholm den 25 oktober.

Den globala försäljningen av utrustning för kamerabevakning 2022 landade på totalt 30,4 miljarder dollar – baserat på fabrikspriser. Det är en ökning med 4,5 procent i jämförelse med 2021 som var ett starkt tillväxtår, efter det hårt drabbade pandemiåret 2020. Särskilt stark tillväxt var det inom molnbaserad intelligent mjukvara och analys, enligt James McHale, grundare av marknadsanalysfirman Memoori.

På Sectech i höstas gjorde James McHale en presentation, baserad på en då en nypublicerad rapport avseende videoövervakning – The Global Video Surveillance Business 2023 to 2028 – som innefattar marknaden för kameror, lagring, mjukvara och analys. Totalt omsattes 30,4 miljarder dollar under 2022 på kamerabevakningsutrustning.

– Det är en ökning på strax under fem procent jämfört med 2021. Då ska man tänka på att 2021 utgjorde ett jämförelsestörande år – med en tillväxt på runt 11 procent, som en motreaktion på pandemiåret 2020, förklarade James McHale.

De kommande fem åren bedöms den globala årliga genomsnittliga tillväxten ligga på knappt 6 procent fram till och med 2028 då marknadens omsättning förväntas landa på 44,8 miljarder dollar.

Intelligent video och andra drivkrafter

Det är särskilt utvecklingen kring molnbaserad intelligent video som förväntas driva tillväxten på kamerabevakningsområdet.

– Tittar vi närmare på undersegmenten till videoövervakningsområdet utgör försäljningen av hårdvara fortsatt den största källan i absoluta tal. Men mjukvara, analys och molnet är de områden som förmodas växa starkast de kommande fem åren. Det här är talande för den bredare utvecklingen kring intelligent video, skalbarhet och fjärråtkomst av kameror, hävdade James McHale.

Under en kort passus nämnde James McHale även en stark försäljningsutvecklingen när det gäller kroppsburna kameror.  Det är en delmarknad vars omsättning varit relativt blygsam genom åren, men som Memoori nu ser en stor tillväxtpotential för under de närmast kommande åren.

Kriminalitet – en tillväxtfaktor

Förutom att innovation i sig är en drivkraft nämnde James McHale även brottsutvecklingen som ytterligare drivkraft.

– Självfallet är det ett flertal samverkande omständigheter som driver utvecklingen av kamerabevakningsmarknaden, men som konkreta exempel är det den ökade brottsligheten och risken för terrordåd två faktorer som är pådrivande för privata och offentliga köp av kamerabevakningsutrustning.

42 bolag svarar för 90 procent av marknaden

I sin marknadsanalys delar Memoori upp leverantörsledet i fyra nivåer, där så kallade grupp A-bolag utgör toppen på pyramiden.

Den nivån avser bolag som har en årlig försäljning på över en miljard dollar. I grupp B återfinns bolag i intervallet 100 miljoner dollar till under en miljard USD. Och C- och D-bolag är bolag som har en försäljning som understiger 100 miljoner USD.

– I Asien har vi en tämligen stor fragmentering bland tillverkare och leverantörer. Men dessa utgör en försumbar del av totalen. Vi räknar att det finns 42 A- och B-bolag och dessa står gemensamt för 90 procent av marknaden, inflikade James McHale.

AI-kameror på stark frammarch

Den sedan länge pågående övergången från analoga kameror till IP-kameror berördes även av James McHale. Idag utgör IP-kameror 65 procent av det totala kamerabeståndet. 2028 kommer IP-kamerorna stå för 81 procent.

Med den utveckligen blir det också allt fler kameror som innefattar AI-funktionalitet.

– I vår senaste rapport djupdök vi särskilt i möjligheterna med AI och maskininlärning, något som är en central del i all modern kamerabevakningsinfrastruktur. Vi bedömer att cirka hälften av kamerorna 2028 kommer vara AI-utrustade. Idag ligger den siffran på 18 procent, kommenterade James McHale.

Han nämnde en rad olika möjligheter som går att koppla till utvecklingen kring AI och maskininlärning, till exempel nummerplåtsigenkänning, objektidentifiering och beteendeanalys. Mycket av detta, menade James McHale, kommer kräva centraliserad datorbearbetning vilket således blir en drivkraft för utvecklingen mot molnet.

Geopolitisk oro påverkar

James McHale nämnde problemen med leveranskedjor och komponentbrist som rådde under efterdyningarna av pandemin, men ett orosmoln som kan komma att påverka framtiden är det osäkra geopolitiska läget.

– En annan trend vi ser är att den ökade mängden handelshinder och restriktioner kring avancerad teknik i relationen mellan USA och Kina. Amerikanska myndigheter förbjuds köpa kinesisk kamerabevakning och har även lyckats få med andra västallierade på den linjen. Förvärras den situationen kan det få konsekvenser för den framtida tillväxten på området, avslutade James McHale.

Fotnot: För mer information eller beställning av Memooris rapport ”The Global Video Surveillance Business 2023 to 2028” klicka här.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng