2024-04-05

Videoövervakning – Del 5 av 5

Gratis guide om hur kamerasystem cybersäkras

Nova Ewers, EMEA, PR Marketing Manager för Eagle Eye Networks.

Nova Ewers, EMEA, PR Marketing Manager för Eagle Eye Networks.

”Tillverkarna av videoövervakningssystem måste ta steget upp och inte lämna cybersäkerhetsproblemen för systemintegratörer, installatörer eller kunder att lösa.”

Bakom dessa ord står Eagle Eye Networks, en marknadsledare inom molnvideoövervakningstjänster, som har släppt en 9-sidig vitbok kallad ”Eagle Eye Networks Cybersecurity Guide”.

Den 9-sidiga “Eagle Eye Networks Cybersecurity Guide” kan laddas ner gratis på www.een.com.
Den 9-sidiga “Eagle Eye Networks Cybersecurity Guide” kan laddas ner gratis på www.een.com.

Konventionella kamerabevakningssystem har ofta sårbarheter som svaga standardlösenord och firmwarebrister. Hackare kan utnyttja dessa svagheter och använda kameror och DVR/NVR till startpunkter för attacker mot användarnas nätverk eller för att utföra fjärranslutna DDoS-attacker.

Att skydda sig mot dessa risker är avgörande för nätverkssäkerheten, hävdar Eagle Eye Networks i vitboken ”Eagle Eye Networks Cybersecurity Guide”, som kan laddas ner gratis på webbsidan www.een.com.

– Från ’Eagle Eye Networks Cybersecurity’ Guide kan slutanvändare och andra få ovärderlig information för att stärka sitt digitala försvar och göra välgrundade val när det gäller att skydda sin organisations tillgångar, kommenterar Nova Ewers, EMEA, PR Marketing Manager för Eagle Eye Networks.

Genomsnittlig kostnad för dataintrång

Cyberbrottslingar kan när som helst attackera en organisation av vilken storlek som helst. De riktar sig mot alla potentiella svagheter för att bryta sig in i ett företags nätverk och få tillgång till exempelvis identiteter, löner, kreditkort och annan viktig datainformation. Frekvensen av både attacker och säkerhetsintrång ökar varje år, och kostnaderna som de medför ökar också. Eagle Eye Networks framhåller också IBM:s årliga rapport om kostnader för dataintrång, baserad på analyserade säkerhetsintrång på företag av alla storlekar. I den uppges den globala genomsnittskostnaden för ett dataintrång vara över 4 miljoner dollar (cirka 43 millioner kronor).

Alla anslutna system omfattas

Organisationer av alla storlekar förlitar sig på ett nätverk av sammankopplade system för att fungera, och vilket som helst av dessa individuella system kan uppvisa säkerhetsbrister.

– Ett säkert nätverkssystem eliminerar så många risker som möjligt för att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för systemet och de data det innehåller, säger Nova Ewers.

Att nätverksanslutna videoövervakningssystem inte är immuna mot cyberhot verifieras i ”Eagle Eye Networks Cybersecurity Guide” som ger en överblick av kända exempel där videoövervakningssystem varit ingången för dataintrång som orsakat stor skada för företag och andra organisationer.

Molnlösningsperspektiv

Eagle Eye Networks ser givetvis en ordentlig molnlösning som ett bra sätt att cybersäkra ett videoövervakningssystem. Företaget betonar att videoövervakningssystem traditionellt är byggda av datorer, nätverksväxlar, routrar och brandväggar som kräver mycket teknisk konfiguration och pågående manuella mjukvaru- och firmware-säkerhetsuppdateringar för att fungera som ett cybersäkert system. ”Att installatörer eller kunder ska kunna säkert konfigurera ett videoövervakningssystem är att ställa höga krav – särskilt när det finns en enklare lösning”, skriver företaget.

Kräv mer från tillverkarna

Eagle Eye Networks tycker att tillverkare av videoövervakningsprodukter bör ta mer ansvar för att hjälpa kunder med att förhindra cyberhotsincidenter.

”I stället för att lämna cybersäkerhet som ett problem för systemintegratörer, installatörer eller kunder, kan och bör de tillhandahålla säkra, förkonfigurerade system, eftersom de har designat och byggt utrustningen och skrivit mjukvaran som behöver härdas”, hävdar författarna av vitboken.

– Dessutom bör ett molnbaserat videoövervakningssystem, tillhandahållet som en tjänst, inkludera kontinuerlig kontroll och erforderliga uppdateringar som effektiv cybersäkerhet skydd kräver, kommenterar Nova Ewers.

Hög prioritet på cybersäkerhet

Eagle Eye Networks är ett cybersäkerhetsorienterat företag. Deras Cloud VMS tillhandahåller en specialbyggd molnvideoövervakningslösning, utformad för att minska risken för kända sårbarheter i övervakningssystem.

Den prenumerationsbaserade VSaaS-modellen inkluderar automatiska säkerhetsuppdateringar och ett team av experter som är ansvariga för cybersäkerheten i molnet. Allt för att uppnå högsta nivå av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för övervakningsvideo, enligt Eagle Eye Networks.

Hybridlösning möjlig

Som ett ledande molnvideoövervakningsföretag följer Eagle Eye Networks rigorösa standarder för att skydda kundinformation. De har uppnått SOC 2 Typ 2-överensstämmelse och ISO 27001:2013-certifiering, vilket säkerställer anpassning till erkända säkerhetsprotokoll.

Dessutom kan deras Cloud- VMS-lösning också användas med lokal installation, via Eagle Eye Bridges och CMVR:s, för att kryptera videodata och ansluta säkert till molnet.

Multifaktorsautentisering

Den redundanta molnarkitekturen säkerställer också systemets tillförlitlighet. Lägg därtill avancerad kryptering, användarautentisering och dataöverföringssäkerhet för att skydda videodata.

– Eagle Eye erbjuder också multifaktorautentisering och enkel inloggning. Molnets VMS prioriterar kunddataskydd genom kryptering, support-PIN-koder, sekretessläge och granskningsloggar, säger Nova Ewers.

Robust cybersäkerhet – allt viktigare

Det växande cyberattackhotet mot videoövervakning understryker behovet av robust cybersäkerhet.

– Organisationer måste vara vaksamma, ta itu med sårbarheter och använda säkra lösningar för att skydda data. Det är därför som ”Eagle Eye Networks Cyber Security Guide” är så viktig, kommenterar Nova Ewers avslutningsvis.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng