2024-03-27

Videoövervakning – Del 2 av 5

Efterfrågan på videoövervakning i syfte att skydda människor ökar

I en Omdia-rapport uppgav 72 procent av säkerhetscheferna att integration mellan säkerhetssystem är den främsta prioriteringen.

I en Omdia-rapport uppgav 72 procent av säkerhetscheferna att integration mellan säkerhetssystem är den främsta prioriteringen.

I en rapport från Omdia hävdas att 51 procent av de seniora säkerhetscheferna i den globalt verksamma slutkundsorganisationen ISMA  använder videoövervakningssystem för anläggningssäkerhetstillämpningar.

När de tillfrågades om de förväntar sig att använda videoövervakning för denna applikation om tre år, svarade 89 procent ja. 49 procent av de tillfrågade uppgav också att människors säkerhetsfunktioner för närvarande stöds av deras kamerabevakningssystem.

Omdia-rapporten med titeln ”Chief Security Officer (CSO) Insights” täcker ämnen över tre kapitel, inklusive: fysiska säkerhetsbudgetar, säkerhetsprioriteringar, drivkrafter och beslutsfattare samt fysisk säkerhetsteknik.

Insikter från 163 CSO:er

Omdia har samarbetat med ISMA – en organisation som samlar seniora säkerhetschefer för att dela kunskap, bästa praxis och erfarenheter inom området företagssäkerhet – för att kunna få del av åsikterna hos praktiserande CSO:er. Rapporten ger insikter från 163 ISMA-medlemmar.

Många skäl att använda videoövervakning

I en kommentar betonar Niall Jenkins, huvudkonsult på Omdia, att videoövervakning är en allt mer flexibel lösning för CSO:er.

– Det kan användas för att stödja anläggningssäkerhet med applikationer som videobrandlarm men också i applikationer för människors säkerhet, till exempel genom att tillhandahålla virtuell bevakning för att skydda anställda som jobbar på distans, säger han.

– Enligt vår forskning är operativ ledning, såsom övervakning av personalens aktivitet och operativ effektivitet för processoptimering, andra funktioner som kommer att vara viktiga användningsområden för videoövervakningen i framtiden, tillägger Niall Jenkins.

Integration och AI högsta prioriteringar

Rapporten utforskar också vilka funktioner eller funktionalitet respondenter helst skulle vilja inkludera i sina framtida säkerhetslösningar. 72 procent av CSO:s uppgav att integration mellan säkerhetssystem var en av deras tre främsta prioriteringar. Artificiell intelligens var det näst vanligaste svaret med 56 procent av de tillfrågade.

Cybersäkerhet – lägre prioritet

I andra änden av skalan var friktionsfri interaktion, inklusive haptik och ljudkontroll, samt trådlöst nätverk, de minst vanliga svaren. Med tanke på den breda effekten av cybersäkerhet rankades den också relativt lågt med endast 17 procent av de tillfrågade som angav att det var en högsta prioritet. Detta kan bero på att IT-chefer har huvudansvaret för cyberskydd.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng