2021-05-16

ID-hantering och passerkontroll – Del 7 av 11

Webb-baserade system tar över

Paxton 10 är helt nytt och har utvecklats från scratch med ett nytt webbgränssnitt.

Paxton 10 är helt nytt och har utvecklats från scratch med ett nytt webbgränssnitt.

Efterfrågan på att kunna fjärransluta till sitt passersystem har ökat markant i och med pandemin, menar Martin Thor, specialistsäljare inom Paxton passerkontroll på Teletec.

– Slutkunderna vill ha saker som de har vant sig vid och accepterar inte längre att de inte kan logga in i systemet hemifrån, säger han.

Behovet att kunna hantera sitt kontor eller sin byggnad på distans fanns innan också, men det var inte lika stort enligt Teletec.

– Pandemin gör att vi inte alltid får eller kan vara på plats. Och då ska det vara enkelt för en slutanvändare att kunna fj ärröppna sina dörrar och kunna se vem som befi nner sig i lokalen, säger Martin Th or.

Webbaserat viktigast

Han menar att det som verkligen sammanfattar vart trenden pekar och har pekat under pandemin är att ett passersystem ska vara webbbaserat.

– Jag vill kunna skicka taggar remote utan att behöva vara på plats och inte behöva träff a den som ska ha behörigheten personligen. Och jag vill kunna se inspelad video så att det är personen som jag har skickat en remote tag till som är den som går in genom dörren, säger Martin Thor.

Paxton 10 kan göra just det – hantera både passerkontroll och videoövervakning via en enda plattform. Det går också att använda tredjepartskameror så länge det handlar om IP-kameror som har ett Onvifprotokoll, men Paxton har också släppt fyra egna kameror som är fullt integrerade i systemet. Paxton menar att de fyra olika kamerorna täcker in 70–80 procent av slutkundernas kamerabehov.

Användarvänlighet centralt

Martin Thor, specialistsäljare inom Paxton passerkontroll på Teletec.
Martin Thor, specialistsäljare inom Paxton passerkontroll på Teletec.

Martin Thor tycker att det är tydligt att pandemin har accelererat digitaliseringen. Förutom precis i inledningen av pandemin då allt stannade av har inte Teletec märkt av någon nedgång vad gäller förfrågan på passerkontroll och inte heller på video som är relaterad till passerkontroll.

– Vi ser ett stort intresse för passerkontroll. Slutkunderna vill ha saker som de vant sig vid och accepterar inte längre att de inte kan logga in i systemet hemifrån – eftersom de kan göra nästan allt annat hemifrån i dagsläget, som att betala räkningarna och hantera hemlarmet i en app. Och sedan förväntar de sig enkelhet, ett system får inte vara svårt för slutanvändarna, säger Martin Thor.

När det gäller beröringsfria lösningar menar han att efterfrågan under pandemin inte påverkats så mycket förutom just att många vill kunna skicka behörigheter eller taggar remote.

Vill hantera på distans

Martin Thor tror att många företag nu har insett att det går bra att arbeta hemifrån och att skillnaden mot att arbeta på plats inte behöver vara så stor.

– Jag tror absolut att människor kommer fortsätta att arbeta hemifrån till viss del, men inte helt. Kontoret blir allt mer av en mötesplats snarare än en arbetsplats. Arbeta kan man göra var som helst, men man möts på kontoret för vissa saker, säger han.

Det gör också att många kommer vilja fortsätta hantera och administrera sina passersystem på distans.

– Där ligger verkligen Paxton 10 i tiden, att kunna lägga till taggar och ge möjlighet till personer att kunna gå in på kontor utan att någon måste vara där och släppa in dem, säger han.

Utvecklat från grunden

Martin Thor är noga med att påpeka att Paxton 10 inte bara är ett passersystem utan ett passersystem med fullt integrerad videomanagement.

– Passerkontrollen är en grundpelare men det går att få ut så mycket mer av passerkontrollen när du enkelt kan koppla det till att se vem som är i lokalen, vem som gick in genom dörren och du har tillgång till kamerorna från din mobiltelefon, säger han.

Och där har Paxton hittat något av en egen nisch på marknaden, menar han.

– Då pratar jag verkligen om att integrera video och passersystem och inte bara att integrera en kamera i ett system utan att du faktiskt ser händelser och får inspelat material på dörrpassager och kan integrera det i din kontrollpanel för att kunna monitorera ditt system fullt ut.

Paxton 10 lanserades 2020 och till skillnad från många andra system på marknaden, där ett i grunden gammalt system byggs på allt eftersom, är Paxton 10 helt nytt och har utvecklats från scratch med ett nytt webbgränssnitt.

– Det som Paxton 10 verkligen har tagit fasta på är att det ska vara enkelt för slutkunden. Det är där många system brister. Slutkunderna tycker att det kan vara jobbigt att administrera systemet och kan glömma bort hur man gör vissa saker. Där har verkligen Paxton 10 tagit ett steg, säger Martin Thor.

Paxton 10 kan hantera upp till 1 000 dörrar och 1 000 kameror. Alla läsare i Paxton 10-systemet har bluetooth och kan ställas in i tre lägen av bluetooth läsning: kortläsning, ”touch to enter” och long range.

– Antingen använder du din mobiltelefon som en tag och håller upp den mot din läsare, i touch to enter-läge kan du ha telefonen i bröstfickan eller bakfickan och appen måste vara igång men behöver inte vara framme. Du kan lägga handen på läsaren och utöka blåtandavståndet till 1,5 meter och alla Paxtonläsare går också att sätta i long range-läge om du har bilgrindar eller liknande.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng