2021-05-11

ID-hantering och passerkontroll – Del 2 av 11

Fördelarna med passerkontroll i molnet

Vanderbilt uppskattar att installationen av ett molnbaserat passerkontrollsystem går cirka 35 procent snabbare än en lokal lösning.

Vanderbilt uppskattar att installationen av ett molnbaserat passerkontrollsystem går cirka 35 procent snabbare än en lokal lösning.

Den globala användningen av molnbaserade passerkontrollösningar har ökat exponentiellt under pandemin.

– Diskussionen med kunderna handlar inte längre om vad molnet är utan om tjänsterna och fördelarna, säger Michael Byrden, Vanderbilts affärsutvecklingschef för passerkontroll, Northern Europe.

Under pandemin har många företag insett fördelen med fjärrunderhåll – vilket molnbaserad passerkontroll erbjuder – och även fördelarna med att kunna integrera passerkontroll med andra lösningar.

– Om du går tillbaka två–tre år var vi tvungna att förklara våra molnlösningar, men de diskussionerna har ändrat skepnad nu, eftersom företag börjar använda molnet i alla möjliga aspekter av sin verksamhet. Diskussionen handlar inte längre om vad molnet är utan om de tjänster som vi tillhandahåller och vad fördelarna är, säger Michael Byrden.

Lägre TCO

Michael Byrden, Vanderbilts affärsutvecklingschef för passerkontroll, Northern Europe.
Michael Byrden, Vanderbilts affärsutvecklingschef för passerkontroll, Northern Europe.

Han framhåller bekvämlighet och kostnadseffektivitet som några av de största fördelarna för slutkunderna: de kan hantera sitt passerkontrollsystem från var som helst och de kan göra det från sina mobila enheter.

– Nu när människor inte arbetar på kontoret hela tiden är det särskilt viktigt att ha lösningar som kan hanteras på distans utan att du behöver vara där. Så diskussionen har förändrats och ur vår synvinkel är ”total cost of ownership” väldigt intressant eftersom många kunder inte är så bekanta med att den är lägre för en molnlösning än för en lokal lösning, säger Michael Byrden.

Sett till ett systems livslängd uppskattar Vanderbilt att en molnbaserad lösning blir cirka 15–20 procent billigare än en lokal lösning när det gäller ”total cost of ownership”.

Alltid uppgraderat

Alex Holmström, Global Sales & Marketing Director på Acre International, där Vanderbilt ingår.
Alex Holmström, Global Sales & Marketing Director på Acre International, där Vanderbilt ingår.

Vanderbilt uppskattar också att installationen av ett molnbaserat passerkontrollsystem går cirka 35 procent snabbare än en lokal lösning. En av de främsta anledningarna till det är att programvara inte behöver installeras på datorer lokalt.

– I och med fördelen som fjärrunderhåll ger har många företag börjat se poängen med att ha molnbaserad passerkontroll som kan integreras med andra mjukvarulösningar. Det är en styrka vi har med flexibiliteten och ett öppet tänkesätt, vi vill vara ett företag som andra företag vill integrera med, säger Alex Holmström, Global Sales & Marketing Director på Acre International, där Vanderbilt ingår.

Med en lokal lösning måste kanske operativsystemet uppgraderas efter två år och sedan måste databasen uppgraderas och förr eller senare måste servrarna bytas ut – något som inte behövs med ett molnbaserat passersystem där firmware i hårdvaran kan uppgraderas på distans.

– Antalet säkerhetsinstallatörer runt om i världen som använder vår molnbaserade lösning för passerkontroll ökade med mer än 25 procent under 2020 och det är en tydlig indikation på fördelarna som ACT365 ger. Med en molnlösning har du alltid den senaste versionen. Så ju längre tiden går, desto mer kostnadseffektivt blir det molnbaserade systemet, säger Alex Holmström.

Perfekt för flera platser

Michael Byrden säger att molnlösningar är särskilt bra när det handlar om flera platser med relativt få dörrar per plats:

– Tänk en handlare med 20 butiker och som har 5–6 dörrar som behöver skyddas i varje butik. Då är en molnlösning perfekt, säger han.

Vanderbilt lanserade Bluetooth Low Energy (BLE)-läsare i slutet av 2019 och de följdes i fjol upp med den molnbaserade plattformen Vcredential som hanterar behörigheter.

– En av de saker som gör det unikt är att systemintegratörer och slutkunder kan hantera alla sina mobila bluetooth-”credentials” oberoende av vilken passerkontrollplattform de använder, säger Paul McCarthy, produktchef för Cloud Access Control på Vanderbilt.

Mobila behörigheter

Han menar att Vcredential är en framtidssäker investering eftersom marknaden går mer mot mobilaoch bluetooth-credentials.

– Och det är lätt att administrera, det är säkert och det förlänger livscykeln för hela säkerhetsinstallationen. Att använda Vcredential möjliggör en smidig migrering till modern teknik, oavsett vad du använder i dag, säger han.

Paul McCarthy lyfter också fram det faktum att mobila credentials är tillgängliga via en licens utan dolda kostnader eftersom priset per credential betalas i förskott.

Pandemin har ökat efterfrågan på beröringsfria lösningar för passerkontroll. Och i vissa länder har efterfrågan på ansiktsigenkänning och temperaturavkänning ökat liksom efterfrågan på att kunna räkna antalet människor som går in i ett område eller en byggnad och det är olika statliga regler och bestämmelser som drivit marknaden.

– Efter covid kommer beröringsfria lösningar och mobila credentials bara att fortsätta öka, avslutar Alex Holmström.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng