2021-05-12

ID-hantering och passerkontroll – Del 3 av 11

Identitetshantering blir central när fler arbetar hemifrån

Serilines CTO Pierre Parrman och företagets vd Freddie Parrman.

Större flexibilitet och ökad decentralisering skapar nya behov för företag och organisationer när det gäller säkra identiteter och identitet- och accesshantering.

– Vi har fått en drive i att våra system går att köra hemifrån, säger Freddie Parrman, vd för Seriline.

I inledningen av pandemin fanns en oro i Seriline för vad som skulle hända med försäljningen av besökshantering, men det har visat sig att företag som inte haft något system alls tidigare har fått behov av att kunna logga alla besök för att i efterhand kunna se vilken eller vilka besökare som de anställda träff at för att kunna hantera eventuell smittspårning.

Mer online-tjänster

Efterfrågan på identity & access management-marknaden är minst lika stor som tidigare enligt Seriline.

– Vi har fått en drive i att våra system går att köra hemifrån. Vi har säker autentisering med till exempel bank-id och du får ett och samma gränssnitt att jobba i istället för att ”VPN:a” rakt in på ett antal olika passersystemservrar, vilket de som inte har ett överordnat system gör, säger Freddie Parrman.

Och säkerhetsmässigt är det en jätteskillnad enligt Seriline. Många kunder också valt onlinetjänster och låtit Seriline sköta produktion och distribution av kort.

– Passerkortsutfärdandet har styrts om mer till online-tjänster, för det fi nns ofta ingen på plats som kan sköta den utrusningen men behovet kvarstår, säger Freddie Parrman.

Större flexibilitet

– Sedan måste man komma ihåg att det är långtifrån alla som arbetar hemifrån. Vissa måste få tillträde till arbetsplatserna. Som en revisor till exempel, eller servicepersonal som ska kontrollera ventilationen. Och sedan fi nns det branscher som detaljhandeln, byggsektorn och produktion, där arbetar nästan alla på plats, säger Freddie Parrman.

Mängden administration av accesser och identiteter har varit oförändrad under pandemin.

– Ja, antalet transaktioner som vi mäter är oförändrat, men det har skett ett skifte av vad det är för funktionalitet som används.

En sak som har förändrats är användningen av de ”asset management”-moduler bolaget byggt för utlåning.

– Nu används det för att ha kontroll på de prylar som anställda plockar hem från arbetsplatsen. Det är en skattemässig fråga om du tar hem skärmar och utrustning, säger Freddie Parrman.

Pierre Parrman är CTO på Seriline och han betonar att fl exibiliteten har ökat. Seriline har till exempel en kund med drygt 40 kontor runtom i landet och under sportlovsveckorna var det många som ville arbeta från Åre-kontoret. De anställda kan då ansöka om access för att jobba i Åre en vecka och den närmsta chefen plus kontorschefen i Åre kan då godkänna eller avslå förfrågan.

– Den kollen är otroligt viktig, plus audit-funktionerna som vi har som visar vilka som till exempel var i Åre vecka nio om något särskilt inträffat.

Högre krav på autentisering

Vad gäller molnlösningar menar Seriline att de sett något av två falanger: å ena sidan en ökning, å andra sidan försiktighet.

– Det var nyligen en upphandling som stoppades och styrdes om helt till ”on-premise”, tydligen får de inte skicka upp fl er saker i molnet. Vi vet inte vad det berodde på i det fallet, om det skett någon incident eller liknande. Men trenden är annars tydlig, vi går mer mot molnlösningar, säger Freddie Parrman.

Vad som tydligt efterfrågas mer är också autentiseringslösningar.

– Tidigare var det användarnamn och lösenord och det ansågs räcka med ett komplicerat lösenord. Där ställer man mycket högre krav i dag. Det ska vara uppkoppling med något annat, till exempel bank-id eller AD-inloggning så det går att spärra fort om det behövs, säger Pierre Parrman.

Ökad decentralisering

Seriline tror att bolag framöver kommer ha fl er mindre kontor istället för få och större – vilket kan minska resvägen för de anställda. Om anställda ska kunna växla mellan olika mindre kontor behöver de ansöka om access när de ska dit.

– Decentralisering tror jag kommer vara megatrenden framöver, och ”shared spaces”, man delar på ytorna och så får den som är ansvarig godkänna accessen, säger Freddie Parrman.

Seriline tror också att identitetshanteringen blir ännu viktigare då eftersom kunderna vill slippa lägga in en anställd i en mängd olika typer av system.

– Med de funktionaliteter vi har kring GDPR så sköter vi anonymisering även i de tillkopplade systemen, för att få bättre koll och fl exibilitet säger Pierre Parrman.

Seriline berättar att nästan alla deras kunder har gamla passersystem och eftersom ett passersystem ofta sitter kvar i 20 år tar det tid för en trend som mobila lösningar att ta fart.

– En av våra största fördelar är att vi kan använda befi ntlig infrastruktur och om kunden saknar fj ärråtkomst kan vi bygga det i den överordnade plattformen. Det skapar en enorm kostnadseff ektivitet för kunden istället för att behöva ta en jätteinvestering och byta ut alla system, avslutar Pierre Parrman.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng