2021-05-20

ID-hantering och passerkontroll – Del 11 av 11

”Slutkunderna vill hantera alla system från en plattform”

Carrier har cirka 53 000 anställda i mer än 160 länder och arbetar inom områden som till exempel VVS, brand, säkerhet och byggnadsautomation.

Carrier har cirka 53 000 anställda i mer än 160 länder och arbetar inom områden som till exempel VVS, brand, säkerhet och byggnadsautomation.

Med pandemin har det uppstått ett behov att hantera tomma eller delvis tomma byggnader och då blir integration av passerkontroll avgörande, menar Kenneth Møhncke, nordisk försäljningschef för Carrier Fire & Security. – Vår plattform blir hjärtat i installationen, säger han.

I april 2020 börsintroducerades Carrier Global Corp. på New York-börsen efter att ha slutfört sin avknoppning från UTC. Carrier har cirka 53 000 anställda i mer än 160 länder och arbetar inom områden som till exempel VVS, brand, säkerhet och byggnadsautomation. Carrier Fire & Security erbjuder ett utbud av passerkontroll, inbrottslarm, videoövervakning, branddetektering och integrerade lösningar och har kontor i alla skandinaviska länder.

Integration av HR-system

– I dag är den vanligaste förfrågan från slutkunderna att kunna hantera alla system från en plattform. Och det här är något som har ökat de senaste åren, tidigare var det vanligare med stand alonesystem, säger Kenneth Møhncke.

Med en övergripande plattform varifrån slutkunden kan hantera sin säkerhet och som integrerats till andra system blir administrationen av behörigheter mycket smidigare.

– Vid en nyanställning ska personens uppgifter läggas in i HRsystemet, men också i passersystemet, kanske i inbrottslarmssystemet om personen ska kunna larma av och på. Och om en annan person slutar måste den tas bort från HR-systemet, och förstås från passersystemet och larmsystemet också. Vi ser mer och mer integrationer med HR-system, säger Kenneth Møhncke.

Egen mjukvara

Kenneth Møhncke, nordisk försäljningschef för Carrier Fire & Security.
Kenneth Møhncke, nordisk försäljningschef för Carrier Fire & Security.

Carrier Fire & Security har en integrerad, öppen mjukvara för att hantera inbrottslarm, passersystem passersystem, videoövervakning och brandlarm som heter C4.

– I dag behöver du kunna hantera all din säkerhet även på distans. Och det kan vi erbjuda med vår mjukvaruplattform – slutkunden får allt i ett grafiskt användargränssnitt som är smidigt att använda, säger Kenneth Møhncke.

Han lyfter bland annat fram möjligheten att kunna se vem som försöker öppna en specifik dörr och att det går att spara ett videoklipp när någon som inte har behörighet försöker öppna en låst dörr.

C4 hanterar konfigurationen av användare, credentials, scheman och alla andra relaterade inställningar i bakgrunden. Operatören eller operatörerna behöver ingen kunskap om enheterna för att kunna säkerställa korrekt konfiguration. C4 stöder också andra tredjeparts- passerkontrollenheter.

Kenneth Møhncke betonar att C4 är en fantastiskt lösning för de flesta installationer, allt från små sajter med bara en larmpanel, en kamera eller få dörrar upp till stora system.

– Det finns ingen gräns uppåt, och vi har sett efterfrågan från stora bolag som har verksamhet på flera olika platser i Norden eller inom ett land. Vi är bra på att integrera deras olika system, säger han.

Tomma byggnader

Det ökade hemarbetet till följd av pandemin har gjort att många kontor stått tomma eller delvis tomma, och det ställer nya krav på säkerhetsarbetet.

– Vi ser en trend att många vill kunna hantera tomma byggnader och stora lokaler där det nu bara finns ett fåtal anställda. Hur hanterar du dessa, hur stänger du ner – det finns många saker här att hantera som ingen behövde fundera så mycket på innan pandemin, säger Kenneth Møhncke.

Energianvändning har blivit en allt viktigare faktor: varför värma upp rum och lokaler som inte används och samma sak gäller med belysning.

– Andra saker som man måste fundera på är att de anställda som arbetar i byggnaden ska få ett meddelande när en besökare anländer, till exempel via mejl. Eftersom receptionen kanske är obemannad måste den anställde själv kunna öppna dörren för besökaren. Det här är en annan sak som det inte fanns lika stor efterfrågan på innan pandemin, säger Kenneth Møhncke.

Mer mobil passerkontroll

Han menar att skillnaden mellan de olika skandinaviska marknaderna är ganska stor. Sverige är till exempel mycket mer av ett ”passerkontroll-land” än Danmark.

– I Sverige använder man läsare överallt. I Danmark är det ofta bara att gå in i en byggnad och sedan frågar du receptionisten. Danmark är mer inbrottslarm.

Vad gäller framtiden för passerkontroll menar Kenneth Møhncke att många pratar om att använda mobilen som nyckel och att det är något som kommer att öka.

– GDPR och cybersäkerhet är andra viktiga faktorer som kommer att driva marknaden och det kommer att återspeglas i produkterna och i hantering av användarna, så det kommer du behöva ha lösningar för.

Det är också en anledning till det inte finns någon stor efterfrågan på ansiktsigenkänning, iris-igenkänning och fingeravtrycksläsning i Skandinavien, menar han.

Avslutningsvis berättar Kenneth Møhncke att Carrier Fire & Security är engagerade i pågående investeringar i integrationen av bygg- och bostadslösningar.

– Alla behöver integrera sina system. Att integrera allt till en plattform gör att hanteringen blir mycket enklare och det är framtiden.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng