2021-05-17

ID-hantering och passerkontroll – Del 8 av 11

Axema växer i flerbostadshus

Axema utvecklar lösningar för passerkontroll, porttelefoni och bokningssystem och fi rar 30-årsjubileum nästa år.

Axema utvecklar lösningar för passerkontroll, porttelefoni och bokningssystem och fi rar 30-årsjubileum nästa år.

Flerbostadsmarknaden har under de fem senaste åren gått från att vara nästan obefintlig till att utgöra hälften av Axemas omsättning.

– Då lanserades Axema Vaka bokningssystem och informationstavlor och passersystemet kunde hantera ännu fler dörrar. I dag väljer många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Axema, säger vd Philip Wachtmeister.

Axema utvecklar lösningar för passerkontroll, porttelefoni och bokningssystem och fi rar 30-årsjubileum nästa år.

Trots pandemin ökade omsättningen med drygt fem procent under 2020.

– Försäljningen av informations- och bokningstavlor gick ner dramatiskt under våren men sedan såg vi ett uppdämt behov under det sista kvartalet, säger Philip Wachtmeister.

Ökat behov

Axema menar att fysiska möten i början av pandemin nästan helt stannade av med samtliga kunder. Omställningen till det digitala tog lite tid men när videomötena kom igång så ökade efterfrågan igen.

– Det är lätt att tänka du inte behöver ha lås till porten om många människor är hemma, men det är precis tvärtom. I fl erbostadshus fi nns gemensamma utrymmen i fastigheten och där vill du veta vilka som tar sig in och kunna hantera inpassering smidigt och gärna slippa nycklar, säger Richard Bergman, säljare på Axema.

Informationstavlor – som hjälper föreningarna att kommunicera med de boende och kan visa viktig boende-information – har blivit allt mer populära.

– Många bostadsrättsföreningar har väldigt bra kunskap om vad som finns på marknaden och vet i princip vad de vill ha när vi träff ar dem, säger Richard Bergman.

Hantera fler saker

Han tycker också att bostadsrättsföreningarna i allt högre grad har förstått att de gradvis kan bygga på med produkter och funktioner. Många föreningar vill höja värdet på lägenheterna genom att till exempel kunna boka tvättstugan med mobilen när de är på jobbet.

– Tidigare när vi pratade med bostadsrättsföreningarna kom ofta frågor om porttelefoni. Nu är det informationstavlor, de vill slippa sätta upp papperslappar och kan dessutom i förväg lägga in vad som ska stå på informationstavlan under julhelgen. Även mindre bostadsrättsföreningar vill ha digitala brevlådor, bokning via mobilen och kompletta lösningar.

Handikappanpassning är också något som efterfrågas – det kan vara äldre med rullator som vill att dörren öppnas några sekunder extra för dem medan det fungerar som vanligt för andra. 

I övrigt har trenden länge gått mot IP-lösningar där allt mer kan hanteras.

– Det ger förutsättningar att integrera Axema Vaka med övriga fastighetssystem, avslutar Philip Wachtmeister.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng