2021-05-10

ID-hantering och passerkontroll – Del 1 av 11

Mobilitet, molnbaserat, cybersäkert och beröringsfritt

De tekniska framstegen och ökad användning av trådlösa säkerhetssystem är några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten på marknaden för passerkontroll.

De tekniska framstegen och ökad användning av trådlösa säkerhetssystem är några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten på marknaden för passerkontroll.

Flera av de globalt verksamma teknikutvecklarna inom passerkontroll har – liksom marknadsundersökningsföretagen – listat de största trenderna för 2021. Här följer en sammanfattning av några intressanta trendspaningar.

HEMMET OCH PASSERKONTROLL SOM TJÄNST

Den globala marknaden för passerkontrollsystem förväntas växa från 8,6 miljarder dollar 2020 till 12,8 miljarder dollar år 2025. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 8,2 procent.

De tekniska framstegen och ökad användning av trådlösa säkerhetssystem är några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten på marknaden för passerkontroll enligt Marketsandmarkets som ligger bakom rapporten. På en global nivå förväntas biometriska läsare ha den största tillväxten sett till produktsortiment.

Biometrilösningar används alltmer i statliga anläggningar, tillverkningsindustrin, kraftverk, och inom länders försvarsmakter enligt Marketsandmarkets. Marknadsundersökningsföretaget menar också att bostäder kommer vara den vertikal som växer allra snabbast de kommande åren. Efterfrågan på elektroniska produkter ökar i takt med den växande trenden hemautomation.

Samtidigt fortsätter övergången mot tjänstebaserade affärsmodeller. Marknaden för ACaaS (Access Control as a Service) förväntas vara 3 miljarder dollar 2027. Det skulle innebära en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 19 procent enligt Reportlinker. Både i USA och i Kina kommer marknaden växa med nästan 25 procent årligen medan tillväxten i Tyskland blir lite lägre: knappt 17 procent.


MOBIL PASSERKONTROLL

IHS Markit har uppskattat att 120 miljoner mobila credentials kommer att laddas ner 2023. 2019 uppskattade HID att 54 procent av alla företag hade uppgraderat till ett mobilt passerkontrollsystem eller kommer göra det under de kommande tre åren.

Kortlösningar blir snabbt föråldrade och kort kan tappas och relativt lätt hackas, påpekar cybersäkerhetsrådgivaren Michael Gips. Mobila credentials å andra sidan, erbjuder en säkrare och bekvämare lösning, menar han. Eftersom människor har med sig sina mobiltelefoner överallt är de naturliga att använda för passerkontroll.

Fjärråtkomst nödvändigt

Dessutom möjliggör mobil passerkontroll fjärrfunktioner. Till exempel kan en hyresgäst eller anställd på ett företag bevilja access till en besökare från en mobilapp på sin telefon efter att ha fått en notifikation från porttelefonen. Och det kan göras från var som helst så länge den boende använder sin mobil.

Peter Boriskin, CTO för Assa Abloy Opening Solutions i Americas, menar att fjärrapplikationer är viktigare än någonsin tidigare och att fjärråtkomst blir en nödvändighet eftersom många av företagens anställda arbetar hemifrån. Dessutom krävs det lösningar för att kontrollera access till obemannad infrastruktur. Till Asis blogg säger han:

– Möjligheten att utfärda access-rättigheter genom telefonen eliminerar behovet av att nyckelinnehavare behöver ta sig till kontoret för att få nycklar programmerade, vilket minskar risken för överföring av bakterier och möjliggör bättre kontroll och granskning av vem som kommer åt olika platser.

Färre på kontoret

En annan stor förändring som han betonar är att många företag kommer att ha mer av en hybridstrategi för sin personal – med färre anställda på plats på kontoret samtidigt.

– Detta kommer att kräva en förändring av personalstyrningen och lösningar för hotell- eller co-working kommer att fortsätta växa. Det kommer sannolikt att finnas en ökad efterfrågan på lösningar som stöder en flerstegsprocess för att få access till ett område när företag genomför hälsokontroller för att få komma in och som kräver validerings- och auditfunktioner, säger han.

Platstjänster kan också användas för att stödja spårning av kontakter och säkra social distansering.


MULTIFAKTOR-AUTENTISERING OCH CYBERSÄKERHET

Cyberattackerna har ökat under pandemin och ITansvariga på många företag blev mycket snabbt varse om att förutsättningarna plötsligt såg helt annorlunda ut när stora delar av personalstyrkorna började arbeta hemifrån. Inte minst har ransomattacker mot företag uppmärksammats stort det senaste året.

Många kombinationer

Genetec påpekar att det inte finns någon IT-perimeter längre – säkerhetspersonal måste vidta åtgärder för att avskräcka hackare och skydda sina företag. Kryptering och inte minst multifaktorautentisering är viktiga delar av det. Multifaktor-autentisering innebär att mer än en credential måste användas för att användaren ska få access. Till exempel att en anställd både måste ha en credential i sin mobil och slå in en PIN-kod för att komma in på arbetsplatsen.

Sprider sig

Videodörrtelefon, fingeravtryck, sms och mejl är andra saker som kan kombineras i en lösning med multifaktorautentisering. Tidigare var multifaktor-autentisering mest vanligt på högsäkerhetsanläggningar men det har letat sig nedåt och väntas fortsätta växa. En anledning till det är att människor redan är vana vid dem från privatlivet – till exempel vid bankärenden eller vid kontakt med olika myndigheter online.


MOLNLÖSNINGAR ELLER HYBRIDLÖSNINGAR

Det pågår ett tydligt skifte mot molnbaserad passerkontroll, bland annat på grund av de fördelar det ger vad gäller att kunna hantera access på flera platser samtidigt, men också för skalbarheten och högre säkerhet eftersom säkerhetsuppdateringar kan göras centralt på distans.

Hantering av access har tidigare kunnat kräva att till exempel en anställd som ska besöka ett annat kontor eller en annan butik inom koncernen måste meddela det dagar i förväg för att få rätt behörighet. Med en molnlösning görs det snabbt och smidigt och behörighetsnivåer kan enkelt hanteras, tidsbegränsas och ändras efterhand.

Hybrid ett lagom steg

Genetec menar att pandemin påskyndat övergången till molnlösningar och enligt en undersökning som företaget gjorde i fjol hade 20 procent börjat använda molnlösningar för fysisk säkerhet. Det finns med andra ord goda affärsmöjligheter framöver och där ingår satsning på hybridlösningar. Genetec tror nämligen att allt fler säkerhetsansvariga kommer att släppa uppdelningen mellan fysiska säkerhetssystem i molnet och lokalt och anta en hybridmodell.

Det gör övergången till molnlösningar enklare och gör det möjligt för slutkunderna att implementera specifika system eller applikationer i molnet samtidigt som de behåller befintliga lokala system, menar företaget. ”En hybridstrategi möjliggör en enklare övergång till molnet. Det kan också vara det enklaste svaret när man ska bestämma hur man kan förbättra skalbarhet, redundans och tillgänglighet för att möta förändrade behov”, skriver Genetec i en trendspaning.

”Hårdvarumodellen fasas ut”

Michael Gips menar att en hårdvaruförsäljningsdriven affärsmodell länge varit rådande inom passerkontroll. Slutkunden har köpt läsare, kort och paneler från distributörer och låtit integratörer montera och programmera den lokala servern. Uppdateringar har gjorts manuellt och IT-personal har krävts för att hantera driften.

– Men tiderna förändras, liksom vår kultur och vårt säkerhetslandskap. Och den här modellen fasas nu ut och ersätts av prenumerationsbaserad passerkontroll som drivs från molnet för att ge slutkunderna den kontroll och flexibilitet de vill ha, säger han.

När det gäller marknaden för ACaaS (Access Control as a Service) är det enligt Researchandmarkets ”hostad” passerkontroll som en tjänst som är viktigast.

Ägaren av lösningarna erbjuder olika typer av ”hostad” passerkontroll som en tjänst och slutkunderna behöver inte betala för underhållet av servrarna. Detta har varit den viktigaste drivkraften för marknaden för ”hostade” tjänster.

Möjligheten för tredje part att uppdatera accessrättigheter för slutkunden sparar tid och kostnad som annars spenderas på övervakning och hantering av alla passerkontrollaktiviteter.

IHS Markit förutspår en stadigt ökad efterfrågan på ACaaS, och särskilt bland nya användare som till exempel små- och medelstora företag.


BERÖRINGSFRIA LÖSNINGAR

Peter Boriskin tror att beröringsfria lösningar för att öppna dörrar kommer bli en av de största förändringarna på marknaden för passerkontroll framöver. Han menar att det kommer bli standard för dörrar i offentlig miljö där det passerar många människor. –

Efterfrågan från covid- 19-pandemin har påskyndat behovet av och antagandet av både befintlig och framväxande teknik för att skapa en säkrare miljö, säger han. Ansiktsigenkänning och irisigenkänning är två typer av teknologi som många tror kommer att öka.

Femdubblad marknad

En marknadsrapport från 360i Research uppskattar till exempel den genomsnittliga årliga tillväxten för ansiktsigenkänning till 20 procent fram till 2025. En annan rapport – från Future Market Insights – bedömer att marknaden för kontaktfri passerkontroll kommer att femdubblas mellan 2020 och 2030.

Michael Gips menar att ansiktsigenkänning har gått från att ha varit dyrt och svårtillgängligt till att bli billigare och enklare att installera och använda.

”I covid-19-världen och därefter kommer ansiktsigenkänning att vara en viktig form av autentisering, med tanke på den beröringslösa upplevelsen. Tidigare implementeringar av ansiktsigenkänning för passerkontroll hade dålig noggrannhet, anti-spoofing-problem och problem med integritetsinställningar. Men framstegen under de senaste åren har katapulterat tekniken till att bli mainstream”, menar han.

Inte minst i EU och Sverige finns dock stora frågetecken vad gäller just skyddet av den personliga integriteten.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng