2021-05-19

ID-hantering och passerkontroll – Del 10 av 11

RCO växer och ska jobba närmare slutkunderna

RCO har fördubblat omsättningen och antalet anställda på fem år och blivit allt mer öppna för integration med andra system.

– Vi har delat in marknaden i mindre segment för att vi vill bli bättre på att förstå slutkunderna. Då kan vi ta fram produkt- och tjänstekoncept och skapa det mest relevanta erbjudandet, det är helt centralt för vår väg framåt, säger Fredrik Sidhagen, vd för RCO Security.

RCO Security har numera 140 anställda inklusive konsulter och omsätter över 300 miljoner kronor.

– Vi återinvesterar väldigt mycket i forskning och utveckling och rekryterar mycket. Vi är ett bolag i förändring och vi bygger en plattform för fortsatt tillväxt, säger Fredrik Sidhagen.

Växer snabbt

Fredrik Sidhagen, vd för RCO Security.
Fredrik Sidhagen, vd för RCO Security.

RCO har det senaste året förvärvat både Dinbox Sverige AB – Nordens ledande leverantör av fastighetsboxar – samt majoriteten av Easy Access AS som är en leverantör av biometriska och digitala lås- och säkerhetslösningar för konsumentmarknaden.

– Genom de två förvärven skapar vi en bättre förmåga att möta kundernas krav och vi har en mycket bredare portfölj. I och med förvärvet av Easy Access ger vi oss även in i kampen om privatmarknaden, en marknad som förväntas växa över 20 procent per år, säger Fredrik Sidhagen.

RCO har en vision om att vara marknadsledande i Norden år 2030 i sina prioriterade segment. Största segment är det som RCO kallar public-sektorn som innefattar kommuner, regioner och myndigheter, samt flerbostad och ”enterprise” som spänner över både industri och kontor. Det är också de tre segmenten som RCO ser störst potential i framöver.

– Genom att vi fokuserar kommer vi att jobba mycket närmare slutkunderna för att förstå deras behov och drivkrafter. Det är slutkunderna som ska nyttja våra system och vi finns till för att skapa en trygg och säker vardag för slutkunderna, och ytterst användarna, säger Fredrik Sidhagen.

Arbeta nära återförsäljare

Samtidigt är han noga med att understryka att RCO inte säljer produkter direkt till slutkunderna.

– Vi kommer alltid att arbeta nära återförsäljare, men vi behöver bli bättre på att förstå användandet där ute, och då behöver vi känna slutkunderna bättre. I segmenten finns det väldigt olika drivkrafter, det är stor skillnad mellan en liten bostadsrättsförening, ett litet företag och en stor industri eller en kommun, säger Fredrik Sidhagen.

RCO går mer eller mindre från att sälja en portfölj av massa olika produkter till olika kunder, till att paketera det i mycket tydligare koncept mot utvalda segment.

– Vi pratar mycket om det digitala trapphuset och det är ett exempel på när vi har konceptualiserat en del av vår portfölj för att göra den tydlig mot fl erbostadssegmentet, säger Fredrik Sidhagen.

Och för just flerbostadssegmentet är förvärvet av Dinbox intressant, steget från fastighetsboxar till paketboxar är inte så stort.

RCO funderar på hur det digitala trapphus-konceptet kan kompletteras med till exempel paketleverans i trapphuset men även i kombination med företagets elektroniska lås.

– Får vi leveransmöjlighet in till lägenheten så vi skapar en infrastruktur för ”last mile delivery” som är väldigt intressant, säger Fredrik Sidhagen.

Mot mer öppenhet

Under pandemin menar RCO att vissa kunder skjutit på sina projekt, och det gäller framför allt mindre objekt. Samtidigt har andra segment växt tack vare pandemin.

– I kommersiella fastigheter och kontorsytor har fastighetsägarna accelererat sina aff ärsmodeller mot yta som tjänst. Det kan handla om ”coworking”-ytor och att skapa flexibla bokningsmöjligheter av delade resurser, till exempel konferensrum och så vidare. Det innebär att kommersiella fastighetsägare behöver ta ett starkare grepp kring infrastrukturen och det påverkar oss positivt, säger Fredrik Sidhagen.

– Det pågår otroligt mycket dialog med fastighetsägarna kring de här affärsmodellerna. Men det finns inte något färdigt koncept utan jag tror ganska många är sökande och funderar på sin roll i det ekosystem som utvecklas.

Tjänster i framtiden

RCO följer utvecklingen nyfiket och vill vara i framkant när det gäller integrationer.

– Vi jobbar väldigt mycket mer med partnerskap i dag jämfört med tidigare. Det är en av de största förändringarna vi har gjort. Vi kommer från en proprietär värld där vi utvecklade allting själva, och det hade självklart sina fördelar. Nu har vi ett uttalat mål i bolaget om att innovera med partners för att skapa bästa kundnyttan, säger Fredrik Sidhagen.

När RCO tar fram mobil funktionalitet för att öppna en dörr erbjuder företaget det via RCO-appen till en kund, men erbjuder även samma API som RCO:s app jobbar mot till andra aktörer, så att de kan flytta in funktionaliteten i sin app.

Fredrik Sidhagen är övertygad om att RCO kommer att bli mer av en tjänsteleverantör i framtiden.

– Det är klart att vi kikar på det och kommer att följa marknaden och kraven från kunderna där också. Jag tror det är oundvikligt att inte gå in i en tjänstemodell på sikt, men hur vi gör det skall vi arbeta fram med våra partners och kunder, avslutar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng