2023-07-31

ID- och passerkontroll – Del 8 av 12

Så säkrades medicinförvaringen i nöjesparkens läkarmottagning

Event Medical Service etablerat en läkarmottagning på Djurs Sommerland, Nordens största nöjespark, som ligger på Djursland i Danmark.

Event Medical Service etablerat en läkarmottagning på Djurs Sommerland, Nordens största nöjespark, som ligger på Djursland i Danmark. Foto: Sofie Moth

I den danska nöjesparken Djurs Sommerland har en liten medicinsk klinik inrättats för att ta hand om besökare i händelse av olyckor eller plötsliga insjuknanden.

För säkerheten och för ökad vårdeffektivitet har kliniken bytt ut de mekaniska låsen i medicinförvaringsskåpen och satsat på en mer ändamålsenlig RFID-baserad låslösning där nycklar har ersatts med nyckelbrickor som lätt kan raderas digitalt.

Djurs Sommerland, Nordens största nöjespark, ligger på Djursland i Danmark och lockar cirka 18 000 besökare varje dag, stora som små. De kommer för att roa sig och koppla av, men i händelse av insjuknande eller olycksfall är det viktigt att det finns sjukvård på plats. Därför har Event Medical Service etablerat en läkarmottagning som tillhandahåller flera olika tjänster inom det medicinska området.

Utmanande miljö

Förutom kliniken på Djurs Sommerland tillhandahåller Event Medical Service medicinska tjänster för andra typer av evenemang, exempelvis festivaler, konserter och sportevenemang.

– Nöjesparker är en väldigt spännande arbetsmiljö. Mestadels tar vi hand om de som blivit skadade och behöver ett plåster med Batman. Andra gånger finns behov av ett mer akut och snabbare ingripande där vår kompetens är viktig, säger, Mark Zweidorff, partner och CFO på Event Medical Services.

– Ofta genomförs människors behandling på plats, men om behov finns ombesörjer vi att de får fortsatt vård, kommenterar han vidare.

Kliniken letade efter ett säkrare, snabbare och ett mer flexibelt sätt att förvara sin medicin. Foto: Sofie Moth
Kliniken letade efter ett säkrare, snabbare och ett mer flexibelt sätt att förvara sin medicin. Foto: Sofie Moth

Säkrare förvaring av medicin

Mark Zweidorff framhåller att miljön som Event Medical Services arbetar i är både givande och professionellt utmanande. När det gäller säkerhetsfrågor är den också speciell, vilket framgick när kliniken letade efter ett säkrare, snabbare och ett mer flexibelt sätt att förvara sin medicin.

– Den klassiska metoden är att förvara medicinen i en draglåda, låst med en nyckel. Men eftersom vi är 16 sjukvårdare tilldelade här ute, är risken att nycklar förloras stor, vilket betyder att vi måste koda om lås och sådant, vilket är rätt krångligt, säger Mark Zweidorff.

Låsen är – förutom batteribyten – i det närmaste underhållsfria. Foto: Sofie Moth
Låsen är – förutom batteribyten – i det närmaste underhållsfria. Foto: Sofie Moth

RFID-baserad låslösning

En annan aspekt på betydelsen av en smidig låslösning är vid medicinska nödsituationer. Då måste Mark och hans team reagera snabbt då tiden är kritisk. Då kan låsning av skåpen med en traditionell mekanisk nyckel vara en belastning.

Event Medical Services valde att låta installera Gantner Eco Lock från Salto Systems på klinikens alla skåp. Gantner Eco Lock är ett motoriserat lås som baseras på RFID-teknik och strömförsörjs av ett lithiumbatteri. Alla känsliga delar såsom batteripaket, elektroniska komponenter och låsmekanism är placerade på insidan av skåpet och är därmed skyddade från potentiell vandalism och sabotage. Låsen är – förutom batteribyten – i det närmaste underhållsfria.

Smidig lösning

De nya låsen gör det möjligt för Event Medical Services att låsa in allt på kliniken ännu snabbare än tidigare när de skyndsamt ska reagera på en nödsitation ute i parken.

– Jag är väldigt glad över att vi nu har ett system där vi enkelt kan öppna eller låsa lådorna med en nyckelbricka, samtidigt som vi har tillgång till loggen och enkelt kan radera nyckelbrickor som tappats bort. Det fungerar riktigt bra för oss, säger Mark Zweidorff.

Förenklar spårning och nyckelhantering

Särskilt viktigt för Mark och teamet är att kunna dokumentera vem som har tillgång till vad och när.

– Det har underlättat för oss att vi på en app-baserad lösning nu kan gå in och hämta data från varje enskilt lås direkt. Det gör att vi kan dokumentera vem som har haft tillgång till lådorna, vilket är särskilt viktigt om vi behöver sätta ihop en incidenthistorik, säger han.

Då företagets huvudkontor ligger i en annan del av Danmark är Gantner-lösningen bra eftersom den också medger spårning på allt från olika platser.

– Detsamma gäller när vi anställer nya medarbetare, där vi även har kunnat lägga till dem i systemet från vårt huvudkontor. Sammantaget skapar det en smidig och problemfri vardag för både sjukvårdare och administratörer i företaget, avslutar Mark Zweidorff.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng