2023-07-30

ID- och passerkontroll – Del 7 av 12

Passerkontroll i detaljhandeln för förbättrad säkerhet och ökad konkurrenskraft

Inträffar en incident är ett system där videoövervakning och passerkontroll fungerar sömlöst tillsammans ovärderligt, menar Carl Staël von Holstein.

Inträffar en incident är ett system där videoövervakning och passerkontroll fungerar sömlöst tillsammans ovärderligt, menar Carl Staël von Holstein.

Detaljhandelssektorn är i ständig förändring. Kundernas efterfrågan på en sömlös, omnikanal shoppingupplevelse och digital bekvämlighet kräver teknik i allt större utsträckning.

Carl Staël von Holstein, affärsutvecklingschef för Future Business på Axis, i nätverksbaserad passerkontroll, ser en källa till såväl ökad säkerhet som förbättrad konkurrenskraft för butikerna.

Från klicka-och-hämta-tjänster till automatiserade kassor och autonoma butiker erbjuder detaljhandeln nu alltmer sofistikerade digitala lösningar för att möta kundernas förväntningar. Passerkontroll för öppna IP-nätverk är exempel på innovativ teknik som används alltmer, enligt Carl Staël von Holstein.

– Användningen av passerkontrollösningar inom detaljhandeln växer eftersom det är bekvämt, enkelt och snabbt att använda för både kunder och personal. Oavsett om det är för att förbättra butiksupplevelsen, begränsa åtkomsten till vissa delar av butiken eller som en säkerhetsåtgärd för att skydda varor från stöld så kan de senaste lösningarna för passerkontroll hjälpa till att förnya och optimera butikernas erbjudande, säger han.

Möjliggör kassalösa och hybridbutiker

Carl Staël von Holstein menar vidare att framväxten av mer avancerade passerkontrollösningar möjliggör övergången till butiker med obemannade kassor eller hybridbutiker, eftersom verksamheten kan hanteras på distans.

– Du kan exempevis välja avancerad schemalagt tillträde till butiken, där access beviljas under vissa tider. Utanför tidsschemat är alla tillträdesförsök föremål för ökad säkerhetskontroll med krav på autentisering, säger han.

– För att ytterligare förbättra dessa åtgärder kan butiker begränsa tillträdet till butiken genom att se till att dörrar endast låses upp när godkänd personal, exempelvis en väktare, har beviljats tillträde med en specifik PIN-kod, kortnummer eller accessregel. Detta ”första person in-system” är väl lämpat för hybridbutiker.

Kassalösa butiker

För att säkra sömlös autentisering för kassalösa butiker, föreslår Carl Staël von Holstein att nätverksbaserade intercom-läsare installeras vid butikens ingång och utgång, för att känna igen dynamiska eller statiska QR-koder som ger kunden tillträde till butiken.

– Väl inne kan ett riktat marknadsföringsbudskap sedan spelas över IP-ljudet; som tak- eller skåphögtalare för att ytterligare förbättra butiksupplevelsen, tillsammans med ett välkomnande budskap på butikens bildskärmar, säger han och utvecklar sitt resonemang.

– Efter att ha köpt sina varor i självutcheckningen kan en QR-kod på kundens kvitto eller mobiltelefon skannas av en integrerad kamera på serviceterminalen när de ska lämna butiken.

Nyttan med video och passerkontroll

Inträffar en incident är ett system där videoövervakning och passerkontroll fungerar sömlöst tillsammans ovärderligt, menar Carl Staël von Holstein.

– Om exempelvis en kund inte kan komma in i butiken kan driftcentralen meddelas i realtid, verifiera kunden och öppna dörren på distans. Dessutom kan man söka efter tillfällen där en ID-innehavare har nekats inträde, och inte bara genom en logg, utan även via videomaterial som visar händelsen med en synkroniserad tidsstämpel, påpekar han.

Med denna information slipper man söka och sammanställa olika material från två separata databaser för att skapa en redogörelse för incidenten. Det spar tid och resurser samt visar också hur butiksinträde kan hanteras säkert samtidigt som det fjärrstyrs.

Smart kommunikation

Carl Staël von Holstein framhåller vidare hur passerkontroll, integrerad med edge-baserad intelligens, tillåter mycket mer än att bara släppa in kunder genom dörren.

– När nätverksbaserade porttelefoner, kameror och sensorer börjar kommunicera och smart analys tillämpas, kan tekniken leverera funktionalitet som överträffar det som analoga och proprietära system kan leverera, kommenterar han.

Centraliserad hantering av alla ingångspunkter

Vidare betonar Carl Staël von Holstein att introduktionen av intelligent IP-baserad passerkontroll möjliggör centraliserad hantering av alla ingångspunkter, oavsett om det är i själva butiken eller i lagerrum och administrativa områden.

– Dessa lösningar används redan i detaljhandelsleveransområden där fordon ständigt lämnar eller hämtar varor, för att säkerställa att verksamheten löper smidigt. Vanligtvis registrerar leveransföretaget sitt fordon innan de anländer, och under ordinarie arbetstid öppnas en grind när registreringsansökan i kameran identifierar lastbilen.

– Under natten kan ett extra lager av säkerhet läggas till så att när kameran känner av lastbilen utlöses ett larm till säkerhetscentralen. En operatör öppnar sedan porten på distans efter visuell verifiering.

Effektiviserar personalen

Med en detaljhandel som letar efter fler innovativa lösningar för att hantera verksamheten och lätta på personaltrycket finns mycket att hämta i dagens nätverksbaserade säkerhetsteknik. Exempelvis kan man lägga till praktiskt taget alla typer av id-bärare för att manövrera en dörr eller en funktion. Från mer traditionella nyckelbrickor och PIN-koder till statiska och dynamiska QR-koder eller nummerplåtsigenkänning för fordonsaccess.

Passerkontroll kan också effektivisera personalens rörelser i butikerna genom automatiserade processer. Med QR-koder på personalens badgar kan innerdörrar mellan huvudbutiken och lagren öppnas automatiskt, vilket innebär att personalen smidigt kan röra sig i hela lokalen. Det underlättar särskilt när anställda ska bära och förflytta lådor från en del av butiken till en annan. Utöver den arbetsmiljömässiga förbättringen sparas också värdefull tid, med potential att spara flera timmar per vecka.

– Plus, med multi-site-kapacitet, kan dessa lösningar användas för att övervaka flera butiker i ett system och över samma nätverk, och därigenom förenkla processer.

Förbättrad säkerhet med kombiteknik

Användning av säkerhetsteknik i butiker är idag inte bara synliga kameror som ska avskräcka kriminella och skapa trygghet för personal och kunder. Carl Staël von Holstein framhåller den interoperabilitet som användning av nätverksbaserad passerontroll.

– Genom att kombinera nätverksbaserad passerkontroll med porttelefoni, kameror och sensorer kan detaljhandelns säkerhet stärkas avsevärt, särskilt inom digitalt aktiverade butiker som har färre anställda närvarande.

Realtidsdetektering

Genom att integrera teknik med en intelligent, kraftfull och lättanvänd regelmotor kan man sätta kriterier för när larm ska utlösas och därmed bidra till starkt ökad säkerhet i butiken. Man kan exempelvis lägga till en kundräknare till en befintlig kamera vid entrén som styr tillträdet till butiken, så att endast en kund kan komma in åt gången. Denna realtidsdetektering utlöser ett larm om mer än en kund går in. Med kombinerad användning av nätverksljud kan du informera kunder om detta via ett fördefinierat meddelande eller adressera dem direkt via ett anslutet servicecenter.

Skydd av lyxvaror

I lyxhandeln kan du också använda integrerade lösningar för att skydda lådor eller skåp med exklusiva varor. När lådan öppnas av en anställd delas en varning med anställda över högtalaren i personalrummet. Bilder från en kamera riktad mot lådorna kan automatiskt visas på monitorn i back office, vilket gör att personalen kan övervaka aktiviteten på distans. Plus, med avancerade passerkontrollösningar på plats, kan dörrar låsas automatiskt om en incident skulle inträffa.

– Du kan också välja att förbättra dina passerkontrolllösningar genom att skapa en ”vestibul” med två uppsättningar förreglade dörrar. Detta kan vara ett särskilt säkert sätt att skydda lyxvaror, eftersom det kräver att den första uppsättningen dörrar stängs innan den andra uppsättningen kan öppnas, förklarar Carl Staël von Holstein.

– Med en integrerad nätverksvideoporttelefon, som använder tvåvägskommunikation och videoidentifiering, kan du styra från distans. Detta minskar behovet av ytterligare säkerhetspersonal och förbättrar säkerhetsåtgärderna, säger han.

Man kan lägga till praktiskt taget alla typer av id-bärare för att manövrera en dörr eller en funktion.
Man kan lägga till praktiskt taget alla typer av id-bärare för att manövrera en dörr eller en funktion.

Skalbarhet har högsta prioritet

En av utmaningarna inom detaljhandeln är förmågan att skala i takt med marknadens efterfrågan. Att snabbt kunna utöka storleken eller antalet på dina butiker ger en konkurrensfördel, men säkerhetslösningar måste kunna hålla jämna steg.

– Med edge-baserad passerkontroll säkerställs skalbarhet och framtidssäkring oavsett om det finns en eller tusen dörrar i systemet. Multi-site-kapacitet möjliggör centraliserad kontroll över valfritt antal butiker. Dessutom innebär denna öppenhet att det är enkelt att lägga till nya enheter eller funktioner om behoven skulle förändras över tid, säger Carl Staël von Holstein.

– Edge-baserad intelligens säkerställer också att lösningar undviker komplicerade och tidskrävande kabeldragning till en central server, vilket förenklar alla nödvändiga förändringar när det blir aktuellt att skala upp eller ner.

Intelligent passerkontroll

I takt med att detaljhandeln utvecklas och anpassar sig till förändrad marknadsföringsefterfrågan och kundernas preferenser kommer önskemålet om mer avancerad passerkontroll att öka, enligt Carl Staël von Holstein.

– Med nya intelligenta funktioner och funktioner tillgängliga har man möjlighet att skräddarsy och optimera sina lösningar för att förbättra den övergripande butiksupplevelsen.

– Dessutom, genom att kombinera de senaste innovationerna i ett system, kan säkerhetssystemet bidra till en effektivare hantering av verksamheten. Med implementering av ny teknik kan handlarens konkurrenskraft förbättras, både nu och i framtiden.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng