2023-07-24

ID- och passerkontroll – Del 1 av 12

Automatisering och cybersäkerhet stora tillväxtfaktorer

Lösningar med proaktiv säkerhetsarkitekturplanering kommer stå högt i kurs.

Lösningar med proaktiv säkerhetsarkitekturplanering kommer stå högt i kurs.

Enligt den senaste rapporten från Marketsandmarkets förutspås den globala marknaden för passerkontroll att växa från 9,9 miljarder dollar 2023 till 14,9 miljarder dollar 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 8,4 procent från 2023 till 2028.

Faktorer som ökad användning av IoT-baserade säkerhetssystem med cloud computing-plattformar och ett ökande antal smarta infrastruktur- och stadsprojekt bidrar till tillväxten av marknaden för passerkontroll, enligt Marketsandmarkets.

Ska säkra och automatisera

Bland analytiker generellt är det en gemensam uppfattning att marknaden har slagit in på ett IoT-spår och att den därför förväntar sig mer av passerkontrollsystem än tidigare. De ska inte bara säkra fysiska tillträden i en fastighet eller i ett område. Systemen ska bidra till att effektivisera och automatisera processer i såväl företag som myndigheter. De ska ha ett inbyggt cyberförsvar med väl skyddad kommunikation, ”hälsoövervakningsverktyg” som reagerar så att proaktiva serviceåtgärder kan göras. Med högre nivåer av automatisering kan systemen hjälpa till att eliminera de svaga punkterna i äldre system och tillhandahålla funktioner som möjliggör mobila referenser, biometri och molnbaserade tjänster.

Proaktiv säkerhetsarkitektur

Enligt en rapport från Genetec, som bygger på svar från 3 700 säkerhetsproffs funderar 36 procent av IT- och säkerhetscheferna på att investera i cybersäkerhetsrelaterade verktyg för att förbättra den fysiska säkerheten 2023. En holistisk, automatiserad strategi för att försvara sig mot hot kommer att ha företräde. Lösningar med proaktiv säkerhetsarkitekturplanering kommer stå högt i kurs. Lägg därtill att upphandlingsåtgärder också kommer att spela in.

Det betyder att äldre utrustning kommer att bytas ut för att minska riskerna. Vidare kommer användningen av intelligenta verktyg i kombination med analys av mätvärden för underhållsspårning att förbättra prognoser. Vidare kommer slutkunderna vid inköp och investeringar i teknik välja lösningar som baseras på väl beprövad standard med cybersäkerhet och integritet i åtanke.

Lagstiftning tillväxtdrivande

I Sverige och övriga EU-länder har människors integritetsskydd och cybersäkerhet i passersystem drivits på av införandet av GDPR som är en lag avsedd för att främst skydda personlig datainformation. Med NIS-direktivet som följts upp av NIS 2-direktivet har ID-hanterings- och passerkontrollsystemen ännu en utmaning då direktivet ska vara implementerat i EU-länderna under 2024.

I Europa tittar man också allt mer på den amerikanska lagen National Defense Authorization Act (NDAA) med vilken USA:s regering bannlyst ett antal kinesiska företag från statliga och infrastrukturkänsliga installationer med hänvisning till rikets säkerhet. Även om NDAA inte är lag Sverige eller i andra EU-länder har den betydelse för upphandlare, särskilt inom kritisk infrastruktur. System som kan uppvisa certifiering på NDAA–kompabilitet har fördelar på den globala marknaden.

Läsare för smarta kort dominerar

När det gäller produkter och hårdvara är det kortbaserade läsare för smarta kort som för närvarande anses prestera bäst, enligt Marketsandmarkets, som förväntar sig att just dessa kortläsare fortsätter dominera försäljningen 2023. Marketsandmarkets menar att det är den starkt ökande användningen av smarta kort för att övervaka och registrera anställdas aktiviteter i organisationer som är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna för kortbaserade läsare i Asien.

Passerkontroll som tjänst

En starkt växande sub-sektor är passerkontroll som tjänst (ACaaS) som enligt Marketsandmarkets omsatte 900 miljoner dollar år 2021 och som tillskrivits en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 16,4 procent fram till 2027 då den globala försäljningen ska uppgå till 2,2 miljoner dollar. Främst drivs den utvecklingen av en ökad förekomst och acceptans av molntjänster och de minskade kostnader för installations- och teknikkostnader som tjänstefieringen innebär. Med passerkontroll som tjänst behöver inte kunden allokera egen personal för administration av systemet. Företagen kan helt fokusera på kärnverksamheten och det bidrar till denna tillväxt.

Asien i topp

I ett globalt perspektiv är Asien och Stillhavsområdet (APAC) den största regionala tillväxtmarknaden. Där utgör kommersiella byggnader, exempelvis butiker och köpcenters, vertikalmarknaden med störst tillväxt. Det är främst ökningen av rån och stölder som driver på efterfrågan och får fastighetsägare att satsa alltmer på säkerhetssystem med integrerad passerkontroll och möjlighet för fjärrstyrning och övervakning.

Då det idag finns allt fler passersystemlösningar som passar små- och medelstora företag kommer detta segment också ha en starkt drivande effekt på tillväxten.

Andra faktorer som driver på tillväxten generellt är stigande generell brottslighet, terrorism, och en låg polisnärvaro i förhållande till befolkningsmängderna i APAC-länderna.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng