2023-07-28

ID- och passerkontroll – Del 5 av 12

Ansiktsautentisering – en game changer för biometrisk passerkontroll

Alcatraz AI använder AI och maskininlärning för att leverera ansiktsautentiseringslösningar som fungerar inbyggt med befintliga passersystem och som uppges vara GDPR-kompatibla.

Alcatraz AI använder AI och maskininlärning för att leverera ansiktsautentiseringslösningar som fungerar inbyggt med befintliga passersystem och som uppges vara GDPR-kompatibla.

Med sin lösning Rock (The Rock) kan Alcatraz AI mycket väl ha introducerat en game-changer på marknaden för passerkontroll.

Ansiktsautentiseringslösningen erbjuder inte bara en intelligent tailgating-detektering och en förenklad registreringsprocess som fungerar med befintliga passerkontrollsystem, utan den är också utformad för att skydda individens integritet.

Nu gör Alcatraz en satsning på global expansion, där Norden omfattas.

Användningen av biometri i passersystem blir allt vanligare, särskilt fingeravtrycksläsning. Bekväm ansiktsigenkänning för passerkontroll efterfrågas också, men är ofta svår att anpassa för att möta olika länders integritetsskyddslagar.

Alcatraz AI:s satsning på global expansion ska ses mot bakgrund att lösningen är designad i enlighet med GDPR och andra integritetsramverk, såsom Illinois Biometric Information Protection Act (BIPA) och California Consumer Privacy Act (CCPA).

– Biometriska lösningar har haft svårt för att etablera sig på säkerhetsmarknaden i Norden, på grund av sträng lagstiftning avseende människors behov av personligt integritetsskydd. Med Rock öppnas möjligheten att använda ansiktet som identitetsbärare för snabb och säker passerkontroll, säger Bodil Nilsen som tillträtt rollen som internationell försäljningsdirektör på Alcatraz AI, med ansvar för marknaderna Norden, Storbritannien och Europa.

Bodil Nilsen har varit i säkerhetsbranschen sedan 1988 och har haft olika ledande bedattningar i såväl Securitas som Niscayah och ISS Security Services.

Vince Gaydarzhiev, grundare, Alcatraz AI.
Vince Gaydarzhiev, grundare, Alcatraz AI.

En regnig dag tändes idén

Alcatraz AI grundades 2016 av Vince Gaydarzhiev, numera företagets tekniska chef (CTO), som dessförinnan var en del av teamet som utvecklade Apple FaceID. Det sägs att embryot till Alcatraz AI kom under en regnig dag när han och hans andra teammedlemmar genomvåta försökte ta sig in på kontoret. De fumlade med sina passerkort och paraplyer och försökte få kontakt med säkerhetsvakten vid entrén för att få hjälp att öppna. Vince tänkte då att om man bara hade liknande teknologi kopplad till dörren som i mobilen så skulle autentisering av människor gå snabbare och vara säkrare.

När Vince Gaydarzhiev lämnade Apple och startade Alcatraz AI så visste han var han skulle börja.

– Han såg till att få träffa representanter från några av världens största företag för att förstå deras behov och därefter utvecklades Rock, säger Tad Druart, Vice President Marketing.

Flera utmärkelser

Alcatraz AI blev snabbt ett välkänt namn för sitt innovativa sätt att applicera intelligent passerkontroll, baserad på ansiktsautentisering. 2019 fick företaget utmärkelserna ”The Startup of the Year” och ”Most Innovative Startup” av Security Industry Association (SIA).

Företaget fick 2019 också Gartners utmärklese ”Cool Vendor in IoT Security” för sitt innovativa tillvägagångssätt för passerkontroll med hjälp av ansiktsigenkänning. 2020 inkluderades även Alcatraz AI i ”Top 50 Innovative Companies” av Built In San Francisco.

Att tidningen Security, Sales & Integration utsåg Alcatraz Rock till en av de 30 bästa teknologiinnovationerna 2020 och att Innovation & Tech Today 2022 tilldelade Rock utmärkelsen ”Most Innovative Product 2022”, talar mycket för tekniken och de problem som Rock löser.

Ansiktsautentisering – ett nytt sätt

Tina D’Agostin, CEO för Alcatraz AI.
Tina D’Agostin, CEO för Alcatraz AI.

Alcatraz AI använder AI och maskininlärning för att leverera ansiktsautentiseringslösningar som fungerar inbyggt med befintliga passersystem och eliminerar behovet av att ersätta infrastruktur.

Men hur skiljer sig Alcatraz AI:s ansiktsautentisering från de vanligare ansiktsigenkänningssystemen på marknaden?

– Ansiktsigenkänningsprogram använder algoritmisk mönstermatchningsprogramvara för att identifiera en individs ansikte i en digital bild eller video.Organisationer kan använda det för en mängd olika ändamål, som att verifiera en persons identitet i säkerhetssyfte eller spåra individer när de rör sig genom ett offentligt utrymme, säger Tina D’Agostin, vd för Alcatraz AI.

– När det gäller ansiktsautentisering används de unika egenskaperna i en individs ansikte för att verifiera identiteten och autentisera personen vid tillträdespunkter eller för vissa transaktioner. Detta sker genom en algoritm som jämför användarens ansikte live med referensdata som då ska bekräfta om det är en person med behörighet att få access till ett område, en enhet eller information i en enhet, exempelvis sin Iphone.

Det förhållningssätt till integritet som ansiktsautentisering erbjuder är något som Tina D’Agostin gärna framhåller, inte minst detta med att användaren ska ge sitt samtycke (opt-in) för att låta hens ansikte användas som ID eller kodbärare för att ge access till ett område.

– Till skillnad från ansiktsigenkänning, som ofta sker utan vare sig en individs vetskap eller tillstånd, kräver ansiktsautentisering användarens samtycke, säger Tina D’Agostin och tillägger:

– Vi tar det här ett steg längre med vår senaste funktion, Privacy consent management. Förutom att tekniken är opt-in och privat, kan kunder nu dela sina sekretess-

processer, policyer och datalagringsmetoder med användare före registreringen och tillåta dem att ge lagligt opt-in-samtycke.

Cybersäkerhet och säker integritet

För Alcatraz AI har integritet och cybersäkerhet hög prioritet. Ansiktsmallarna kan inte rekonstitueras för att identifiera en person, men de är ändå AES 256-krypterade vid ”edge” och är TLS 1.2-krypterade under överföring till molnet eller TLS 1.3-krypterade för en lokal databas. Och som nämnts inkluderar hela processen frivillig opt-in, integritetsskydd och förenklad användning för snabbare antagande av slutanvändare.

– Vi har också funktioner som möjliggör radering av data i enlighet med såväl befintliga regelverk och lagar som mer strikta villkor om kunden önskar det, säger Tina D’Agostin, som menar att Alcatraz AI:s snabba tillväxt till stor del kan förklaras av just sättet att lösa integritetsproblemen.

Alcatraz AI:s vision om enkelhet, säkerhet och integritetsproblem har redan haft en kraftfull inverkan på marknaden – eftersom Rock – är utplacerad på några av de mest framgångsrika företagen i världen, inklusive stöd för access för mer än en miljon anställda på Fortune 500-företag, alltså de 500 största företagen i USA.

25 miljoner dollar investeras i global expansion

Sedan grundandet 2016 har Alcatraz AI siktat på att förvandla upplevelsen av att komma in i utrymmen på det mest säkra sättet, samtidigt som det möjliggör ett helt passivt och friktionsfritt användnande vid dörrar för de som ska passera och säkerhetsteamen som hanterar dem.

Sedan 2020 har företaget sett en snabb tillväxt i USA och globalt, med Alcatraz-lösningar som distribueras i mer än ett dussin länder. Nu börjar en ny expansionsfas då Alcatraz AI fått in kapital på 25 miljoner dollar som gör det möjligt för företaget att öppna verksamhet i Europa inklusive Norden och Mellanöstern.

Kapitalanskaffningen leddes av Almaz Capital och inkluderade EBRD (Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling), Endeavour Catalyst, Silverline Capital och Golden Seeds, tillsammans med deltagande från befintliga investerare JCI Ventures (Johnson Controls corporate venture-del), Ray Stata och LDV Partners.

– På Alcatraz AI tror vi att säkerhet och trygghet är den första principen, och vi är fast beslutna att leda en ny era av friktionsfri passerkontroll genom att utnyttja den unika kraften i det mänskliga ansiktet för att ge tillträden till områden och utrymmen lika säkert, snabbt och enkelt som att låsa upp din telefon, kommenterar Tina D’Agostin.

– Vi är glada över att gå in i nästa tillväxtfas genom att samarbeta med våra investerare som har en stark meritlista när det gäller att skapa skalbara globala verksamheter som levererar nästa generations teknologi.

Timingen är rätt

Tina D’Agostin är övertygad om att den globala marknaden för fysisk passerkontroll – värderad till cirka 70 miljarder dollar – behöver nästa generations lösningar som möjliggör modernare och säkrare sätt att låsa upp där människor arbetar, bor, studerar och verkar.

– Idag är den mest använda id-handlingen för att komma in i säkra utrymmen ett passerkort som kan gå förlorat, replikeras eller stjälas. Alternativa tekniker, såsom mobila och äldre biometriska system, har inte tagit fart på grund av utmaningar vad gäller såväl implementering som användarnas behov av integritet. Rock löser de svåraste utmaningarna för biometriska system som syftar till att säkra tillträden till utrymmen och områden.

Differentierad kundbas

Idag finns Alcatraz AI:s kundbas i många olika vertikaler, såsom kontorskomplex, datacenters, bank och finans, universitet, telekom, kritisk infrastruktur, idrottsarenor, flygplatser (backend-infrastruktur), sjukvård.

– Våra kunder letar efter en lösning som ökar genomströmningen och ökar säkerheten. Tidigare har ansiktsigenkänning varit begränsad eller uppfattats som mest användbar i säkrare miljöer med flerfaktorsautentisering, men Rock förändrar det som gör den friktionsfri och säkrare, kommenterar Tina D’Agostin och nämner de starkaste unika försäljningsargumenten för Rock.

– Den minskade friktionen, tillsammans med vår design som prioriterar individuell integritet och stöder de stora integritetsramverken som GDPR är det som attraherar bland slutanvändare.

Tina D’Agostin framhåller också att Rock framgångsrikt nått ut som en mycket effektiv lösning när det gäller passerkontroll kopplad till vändkors. Både i precision och snabbhet vinner lösningen i en jämförelse med passerkort eller annan biometri som iris, fingeravtryck eller handflata, enligt Alcatraz AI:s vd.

Partner med Axis

Intresset för Alcatraz AI-tekniken ökar snabbt och i början av mars tillkännagavs ett partnerskap med Axis Communications som ska tillhandahålla Alcatraz AI:s ansiktsautentisering som en del av Axis-familjens lösningar. Alcatraz AI är nu medlem i programmet Axis Technology Integration Partner (TIP).

– Sättet på vilket Alcatraz AI förändrar hur människor får tillträde till byggnader och områden överensstämmer perfekt med Axis vision om att kombinera intelligent teknologi och mänsklig fantasi för att förbättra säkerheten och optimera verksamhetens prestanda, kommenterar Tina D’Agostin.

Tillsammans kan Axis och Alcatraz leverera en säker och snabb lösning för enfaktorsautentisering eller som ett multifaktorssystem, men med en hastighet som en enfaktorslösning. Rocks intelligenta tailgate-detektering kan skicka varningar och information till till Axis programvara för passerkontroll för att minska hoten om intrång av obehöriga som tar rygg på behöriga personer eller fordon vid insläpp.

Bodil Nilsen, som är i full gång med att introducera Alcatraz AI på den nordiska marknaden, är övertygad om att Rock kommer bryta ny mark.

– Med ansiktautentiseringslösningens enkla och säkra registreringsprocess förbättras effektiviteten för såväl administratörer som användare och med GDPR-kompabiliteten får slutkunder dessutom en oöverträffad möjlighet att också hantera och säkerställa integritetsefterlevnad, säger hon.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng