2023-07-29

ID- och passerkontroll – Del 6 av 12

Axema tar klivet in i molnet – släpper Vaka Online efter sommaren

Målsättningen är att lansera molntjänsten Vaka Online efter sommaren, enligt Axemas vd Philip Wachtmeister.

Målsättningen är att lansera molntjänsten Vaka Online efter sommaren, enligt Axemas vd Philip Wachtmeister.

Axema satsar stort på molnet. Under hösten kommer företagets passersystem Vaka att kunna anslutas till molnet. Därmed kommer integration med tredjepartslösningar underlättas, enligt Philip Wachtmeister, vd för Axema, som Detektor/Securityworldmarket.com låtit intervjua.

På den globala professionella marknaden för tekniska säkerhetslösningar är molnet jämte AI den stora megatrenden. Det märks även på den svenska marknaden, där Philip Wachtmeister ser molnet som en väg att ytterligare öka flexibiliteten med Vaka-systemet.

Med den fjärde generationen av Vaka-systemet tar ni klivet in i molnet, varför händer det nu?

– Vi blir ständigt uppvaktade av tredjepartsleverantörer med tjänster som kan tillföra mervärde för våra gemensamma kunder. Med molntjänsten Vaka Online tar vi nu ett viktigt steg mot en ökad integrationsförmåga där vi gör det enklare och snabbare för kunderna att lägga till tjänster.

Vad blir den första tjänsten?

– Vid lanseringen är det mobilaccess via Accessy som gäller. Tjänsten möjliggör öppning av Vaka-dörrar med mobilapp.

Är efterfrågan på molnlösningar större nu än för tre år sedan, har acceptansen för molnet ökat?

– Vår bedömning är att acceptansen för denna typ av molnlösning är hög, givet att du kan kombinera hög säkerhet med god tillgänglighet, det vill säga enkel och snabb åtkomst.

När släpps produkten på marknaden?

– Vår målsättning är att lansera Vaka Online efter sommaren.

Vilka slutkundssegment är det främst som kommer använda molntjänsten?

– Tjänsteutbudet kommer successivt berikas så att det på sikt kommer att finnas attraktiva tjänster för samtliga målgrupper. Vår ambition är att så många Vaka-system som möjligt ska kunna anslutas utan investering av ny hårdvara. Dock kommer domäncentralen B60 vara en grundförutsättning för anslutning till Vaka Online.

De kunder som redan nu har en B60 är därmed redan förberedda för Vaka Online.

Hur ser efterfrågan ut bland era befintliga kunder inom flerbostadssektorn, kontor och industri?

– De som har haft systemet under många år vill förbättra och modernisera sitt sätt att hantera sitt Vaka-system. De vill ha möjligheten att via en mobilapp kunna öppna dörrar istället för med tagg eller kunna ge tillfälliga accesser till exempelvis servicetekniker. Användarna kommer så småningom även att, via sin mobil, kunna boka gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, bastu eller föreningslokal.

Vilka fördelar innebär onlineportalen för er som leverantör och tillverkare?

– Fördelen för Axema är att vi tillsammans med tredjepartsleverantörer kommer snabbare att kunna leverera nya funktioner och tjänster till våra installatörer och slutkunder.

Och för installatörerna och deras kunder?

– Vi har förenklat hela processen för installatörer att ansluta sina kunder mot Vaka Online och tillgängliggöra integrationer mot tredjepartssystem.

Vilken typ av tredjepartlösningar kommer ni kunna erbjuda?

– Vi ser inga begränsningar på typ av tredjepartslösningar. Vi vill att kunderna ska bestämma vilka och i vilken ordning som tredjepartslösningar ska anslutas mot Vaka Online. Med molntjänsten kommer Vaka passersystem passa perfekt in i fastigheternas ekosystem och digitaliseringsresor.

Är det bara säkerhetsfunktioner, eller är det även andra fastighets- eller energistyrningfunktioner som kan innefattas bland tredjepartlösningarna?

– Säkerheten är själva grunden för passersystemet, men vi kommer att bidra med effektivisering av bland annat förvaltningsrelaterade funktioner, det vill säga man kan administrera användare, behörigheter och bokningar i det för fastigheten valda systemet. Händelser är centrala i Vaka och kan användas för att aktivera funktioner i andra system. Vi begränsar oss inte i vilka tillämpningar som kan göras.

Kommer ni tillämpa en SaaS-lösning där era kunder betalar för licenser?

– Vi kommer ta en proportionerlig ersättning för nyttjande av funktioner och tjänster.

Hur då?

– Vi ser en modell där vi tar en mindre löpande ersättning för molnanslutna dörrar eller bokningsobjekt. För att underlätta för kunderna så kommer dessa kostnader att bakas in i priset för tredjepartslösningen, där det är möjligt.

Är det något mer du vill säga om online-portalen?

– Vi tycker att det är mycket spännande med Vaka Onlineplattformen eftersom vi tar ytterligare steg in i digitaliseringen och ekosystemet hos våra kunder och tredjepartsleverantörer. Med molntjänsten ökar flexibiliteten och gör kundernas investering i Vaka-systemet mer framtidssäker, även för kunder som har haft det sedan många år.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng