2023-10-16

Säkerhet i molnet – Del 2 av 9

Så används AI i molnbaserad kamerabevakning

Rapporten ”Eagle Eye Networks Cloud Video Surveillance Camera Worldwide Statistics for 2023” ger en inblick i hur AI används i molnvideoövervakning.

Rapporten ”Eagle Eye Networks Cloud Video Surveillance Camera Worldwide Statistics for 2023” ger en inblick i hur AI används i molnvideoövervakning.

Eagle Eye Networks, världsledande aktör inom molnbaserad videoövervakning, har släppt en rapport baserad på en undersökning om användningen av AI i molnbaserad kamerabevakning. Den ger intressanta insikter om AI-teknologiapplikationer, till exempel att 90 procent av all nummerplåtsavläsning (LPR) sker främst är av andra skäl än säkerhet.

Dean Drako, vd för Eagle Eye Networks.
Dean Drako, vd för Eagle Eye Networks.

Rapporten ”Eagle Eye Networks Cloud Video Surveillance Camera Worldwide Statistics for 2023” ger en inblick i hur AI används i molnvideoövervakning över hela världen. Den analyserar aggregerade data från ett urval av 200 000 säkerhetskameror, i 100 länder, anslutna till Eagle Eye Cloud VMS (videohanteringssystem). Här inbegrips data från 175 olika kameratillverkare och tusentals organisationer som företag, detaljhandel, restauranger, lager, industri-, utbildnings-, hälso- och gästfrihetsanläggningar och flerfamiljsbostäder.

– För första gången innehåller rapporten en ögonblicksbild av hur AI utnyttjas i molnvideoövervakning och hur företag använder registreringsskyltigenkänning, kommenterar Dean Drako, grundare och vd för Eagle Eye Networks.

Parkeringsbolagen dominerar LPR-marknaden

Det är många intressanta slutsatser som presenteras, exempelvis att 90 procent av all nummerplåtsavläsning (LPR) sker av andra skäl än säkerhet. Framför allt används tekniken för att administrera parkering, som intar en andel om 68 procent. Resterande 22 procent handlar om applikationer för fleet management, spårning och serviceautomation.

Som ett resultat av den mycket exakta tekniken för registreringsskyltigenkänning använder 33 procent av de svarande LPR-användarna ett system för fritt flöde för att fånga registreringsskyltar medan bilen är i rörelse, medan 67 procent av användarna har någon form av passerkontroll koplad till LPR-registreringen.

Kraftig uppgång för 4MP-kameror

Användningen av 4MP-säkerhetskameror ökade med 250 procent mellan 2021 och 2022.Trenden mot högre bildupplösning (över 2 MP) fortsätter sålunda i takt med att kameratekniken blir allt billigare. 2MP (eller 1080p) kameror anses vara HD-standarden för säkerhet, men kunder, kameratillverkare och integratörer ser nu värdet i kameror med högre upplösning och prisskillnaden mellan 2MP-och 4MP-kameror är liten, men skillnaden i bildkvalitet är märkbar och gör AI-säkerhetslösningar inom molnsystem mer effektiva, enligt rapporten.

Ljudanvändning minskar

En annan intressant insikt från undersökningen är att 74 procent av företagen som använder säkerhetskameror med tvåvägsljud använder en ansluten IP-högtalare för kommunikation, medan 26 procent använder en säkerhetskamera med inbyggd tvåvägsljudfunktion.

Andelen säkerhetskameror med aktiverad ljudinspelning sjönk under 2022 då endast 5,7 procent av de installerade kamerorna hade ljudinspelning, jämfört med 7,2 procent av kamerorna som installerades 2021. Orsaken till minskningen kan vara att användning av ljudinspelning begränsas av restriktioner i olika länder och stater – exempelvis GDPR i Europa.

Molnanvändning ökar – med hybridteknik

Ökningen av hybridsystem av moln med on-prem videolagring är en fortsättning på en trend som sågs i förra årets rapport. Ökningen kan tillskrivas en branschtrend med stora företag som använder moln. Större företag har mer komplexa krav på videolagring som kräver en blandad lösning.

När stora företag går över till molnet, väljer många en hybrid strategi. 44 procent använder en kombination av moln och lokal server.

Många av de stora företag som konverterar till molnvideoövervakning väljer en hybridstrategi när de migrerar från äldre lokala system. En hybrid metod ger företag fördelarna med molnvideoövervakning, inklusive fjärråtkomst och automatiska systemuppdateringar. Samtidigt erbjuder hybridmetoden att användaren har kontrollen vid en lokal server på plats, vilket kan krävas för att leva upp till säkerhetskrav, baserade på industristandards eller lagstiftning.

Av de molnbaserade kameror, vars data utgör grunden för undersökningen, används 56 procent endast för molnvideoinspelning medan 44 procent kombinerar en blandning av moln och inspelning på plats. Att jämföra med året innan, 2021, då andelen för hybridinspelning och lagring var 40 procent.

”Det kommer att bli intressant att övervaka denna trend under de kommande åren för att se om dessa företagsorganisationer – när de blir mer beroende av molntjänster i allmänhet – också går över till molnbaserad videolagring för sin övervakning, eller om de bibehåller en hybrid strategi. När bandbredden är tillgänglig kan stora företag förlita sig på enbart molnlagring”, skriver författarna till rapporten.

Skillnader mellan Amerika och Europa

Utfallet av Eagle Eyes undersökning visar också på intressanta skillnader mellan Europa och Amerika när det gäller användningen av kamerabevakning. I Amerika används AI i säkerhetskameror 72 procent av tiden för att upptäcka fordon, att jämföra med Europa där fordonsövervakningen står för 57 procent av tiden.

När det gäller AI-övervakning i Europa så tillägnas 37 procent av tiden för att detektera människor. Motsvarande andel för detektion av människor i Amerika är 24 procent.

Fotnot: Rapporten 2023 Cloud Video Surveillance Camera Worldwide Statistics Report kan laddas ned.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng