2023-10-19

Säkerhet i molnet – Del 8 av 9

Hybridlösningar lämpar sig bäst för säkerhetssystem

Inom kamerabevakningssektorn kommer cybersäkerhetsåtgärder som säkerställer äktheten och säkerheten för data, när den fångas och överförs från kamera till moln och server, vara avgörande för att behålla förtroendet för dess värde, enligt Johan Paulsson.

Inom kamerabevakningssektorn kommer cybersäkerhetsåtgärder som säkerställer äktheten och säkerheten för data, när den fångas och överförs från kamera till moln och server, vara avgörande för att behålla förtroendet för dess värde, enligt Johan Paulsson.

Johan Paulsson, CTO för Axis Communications, har reflekterat över tekniktrender, där han bland annat berör utvecklingen mot mer intelligent analysmjukvara, cybersäkerhet och hans syn på lokalt hanterade säkerhetsinstallationer eller molnbaserade lösningar.

Johan Paulsson är noga med att påpeka att det inte finns någon arkitektur som passar alla scenarier. Det som ska styra valet är åtgärdsbehoven i det specifika objektet. Först när man gjort den analysen kan hybridlösningens innehåll definieras.

– Generellt är hybridteknikarkitektur, som blandar lokala servrar, molnbaserad datoranvändning och kraftfulla edge-enheter mest lämplig för säkerhetssystem, säger han.

Edge-baserat ger fördelar

Johan Paulsson nämner faktorer som måste beaktas vid val av lösning. Exempelvis fördelarna med edge-baserad kamerabevakning, där avancerad videoanalys är inbäddad i kamerorna.

– Analys av bilder av högsta kvalitet i det ögonblick de tas ger organisationer den bästa chansen att reagera i realtid, betonar han.

Data kräver processorkraft

Johan Paulsson pekar också på att dagens säkerhetskameror genererar en mängd data, som nu kan användas för analys av trender över tid och leda till insikter som stärker den operativa effektiviteten. Analysen kräver dock mycket processorkraft och utan edge-baserade kameror blir lokala servrar eller molnet hårt belastat.

Lagar kan styra val av lösning

Johan Paulsson framhåller också att det finns lagar och förordningar kring datasekretess och lagring som varierar från land till land och region till region. För Europa är förstås GDPR det tydligaste exemplet.

– Lagar och förordningar i sig kan definiera skillnaden mellan lagring på plats och användningen av molnet, säger han.

Ny lag för ökad cybersäkerhet

Johan Paulsson, CTO, Axis Communications.
Johan Paulsson, CTO, Axis Communications.

Att leverera uppkopplade tekniska system för fysisk säkerhet är idag omöjligt om man inte också tar hänsyn till behovet av cybersäkerhet. Vikten av cybersäkerhet lyfts också fram genom kravet på att förbli compliant. Exempelvis kommer den föreslagna Europeiska kommissionens Cyber Resilience Act att ställa högre krav på producenter av hårdvara och mjukvara inom alla sektorer för att säkerställa produkternas cybersäkerhet. Kraven ska medverka till att sårbarheterna vid lanseringen reduceras och att cybersäkerhetshantering under produkternas hela livscykler förbättras. Säkerhetsbranschens aktörer utgör inga undantag.

– Lagen visar både vikten och komplexiteten av cybersäkerhet. Det kan inte längre ses som ett ämne, utan snarare flera sammanlänkade områden. Vissa av dessa är väletablerade, men andra håller på att växa fram, kommenterar Johan Paulsson.

Äkthet måste säkerställas

Cybersäkerheten kommer i allt väsentligt prägla branschen för fysisk säkerhet, enligt Johan Paulsson.

– Inom kamerabevakningssektorn kommer cybersäkerhetsåtgärder som säkerställer äktheten och säkerheten för data, när den fångas och överförs från kamera till moln och server, vara avgörande för att behålla förtroendet för dess värde, exemplifierar Johan Paulsson.

– Vi kommer att se ett mer proaktivt tillvägagångssätt från teknikleverantörer när det gäller att identifiera sårbarheter, med ”bug bounty”-program som blir vanliga för att uppmuntra externa parter.

Kunder kräver transparens

Johan Paulson betonar också att kunder kommer att förvänta sig transparens när det gäller cybersäkerhet för säkerhetslösningar.

– En mjukvarulista kommer bli standard vid bedömning av mjukvarusäkerhet och riskhantering, säger han.

”Håll dig öppen”

Det är sålunda många hänsyn att ta i beaktande för slutkunderna när de väljer sin systemlösning för sina säkerhetsbehov. Johan Paulssons koncisa råd är att man som kund inte ska binda sig till en enda arkitektur.

– Håll dig öppen, ge dig själv flexibiliteten att skapa den hybridarkitektur som passar dina specifika behov bäst, säger han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng